Genealogy Projects tagged with rasala on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Rasala, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Rasalan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille. Rasala oli Kivennavan pitäjän pienimpiä kyliä ja sijaitsi Joutselän pohjoispuolella. Taloja kylässä oli 12 talvisodan syttyessä. Venäjän rajalle oli matkaa nelisen kilometriä. Kylä sijaitsi korkealla mäellä (128 metriä merenpinnasta), josta avautuivat laajat näköalat kaikkiin ilmansuuntiin. Rasala ...