Genealogy Projects tagged with spoor on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij ◦ 1878-1964

    RTM - N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 1878-1964 Aandelen sinds 1964 allemaal in handen van de NS, nu dus een geprivatiseerd bedrijf en niet meer van ons allemaal.... jammer, want nostalgisch gesproken hebben heel veel Nederlanders, Rotterdammers moet ik zeggen de fundamenten gelegd voor dat enorme historische kapitaal. rechts- en uitvoerings-opvolgers Rotterdamsche Electrische T...