Genealogy Projects tagged with tirttula on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kylä Tirttula, Kivennapa

    Projekti on tarkoitettu kaikkien Kivennavan Tirttulan kylässä asuneiden henkilöiden profiileille.Tirttulan kylä sijaitsi Kivennavan pitäjässä Kirkonkylän Linnanmäen rinteiden ja Polviselän harjun välisessä laaksossa Viipuri-Pietari maantien varressa. Talot sijaitsivat maantien varressa, pellot niiden takana. Tirttulassa oli ennen talvisodan syttymistä 24 taloa.Tämä projekti on keskeneräinen ja ...