Genealogy Projects tagged with värmland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Närke-Värmlands regemente

    Närke-Värmlands regemente Uppsatt 1624 som Närke-Värmlands regemente (1686-05-11 indelt i Närke, 1688-06-25 i Värmland). År 1812 delas regementet i två, Närkes regemente (I21) och Värmlands regemente (I22). Närke-Värmlands regemente härstammar från de fänikor som sattes upp i Värmland och Dalsland under 1500-talet och som senare kom att ingå i hertig Karls hertigdöme. Gustav II Adolf bildad...

  • Värmlands regemente

    Värmlands regemente, I22/I2 Värmlands regemente bildas 1812 när Närke-Värmlands regemente delas i två. 1939 Cykelinfanteri (I2). Efter delningen roterade Värmlands regementet 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland (väster om Klarälven). För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg väster om Klarälven kom ...

  • Visterud i Östra Ämtervik

    Projektet följer de familjer som finns i Visterud i de tidigaste tillgängliga kyrkoböckerna (med start 1774). I HFL 1815-1820 på s 147 (första sidan för Visterud) finns en ny familj, som försvinner i nästa HFL. De är inte inskrivna i projjektet ännu.