Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 69 genealogy profiles with the Čor surname on Geni. Join now to find your relatives.

Čor Genealogy and Čor Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 69

Profiles

 • Bartol Čor (1876 - 1912)
  Bartol Cor je roðen 1876. U vrijeme odlaska u Ameriku bio je u dobi od 35 godina. Živio je u selu Krièina, kuæni broj 37, opæina Bribir, kotar Crikvenica. Ož...
 • Ivan Čor (1885 - 1912)
  Ivan Cor je imao 27 godina (roðen 1885), Krizina je, kucni broj 45. Oženjen. Supruga Katarina. Nisu imali djece. S njima je živjela i njegova majka Ana. Ministarstvo trgovine ga ...
 • Ljudevit Čor (1892 - 1912)
  Ljudevit Cor, roden je 1892. Imao je 19 godina. Stanovao je u Kriziini, kucni broj 42. Oženjen. Tri mjeseca nakon katastrofe Titanica njegova supruga Marija rodila je sina Ljudevita. Prema pod...
 • 2 children Čor (deceased)
 • ? Čor (c.1865 - d.)

About the Čor surname

This section is a placeholder for information about the Čor surname. Surname information is crowd-sourced; the Geni community would be grateful if you helped update this page with information about the Čor surname.

Share some things about the Čor name.