Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 97 genealogy profiles with the Šodan surname on Geni. Join now to find your relatives.

Šodan Genealogy and Šodan Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 97

Profiles

About the Šodan surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

ŠODAN

Ovo prezime pripada grupi dvočlanih prezimena koja su nasljeđena iz praslavenskog doba. U tvorbi ovog prezimena susrećemo u prvom i drugom dijelu riječ starohrvatskih korijena: suet + dan = svetdan - Sudan. U ovom obliku (Sudan) prezime se javlja 1686. godine, koje je promjenama dobilo današnji oblik Šodan. Grk u službi Mletačke Republike Jurju Calergi (Jure Celigoj) sastavio je popis svih obitelji sela: Vinišće, Kučiće, Slime, Stupi, Brela Gornja i Donja koji je odobrio generalni providur Jeronimu Cornaru 27. lipnja 1686. Na listu 474v nalazi se popis obitelji Svinišćana na kojem se nalazi i obitelji Marca Sudana (Marka Šodana) koju je činilo 13 članova. Na tom popisu nalazi se dosta obitelji koje danas žive na području Zadvarja, i to: Krželji, Krčići, Pejkovići, Švraguljići, Santrići i Bolčići. Godine 1725., kad je sastavljano stanje duša u Svinišću, više nije bilo Krželja, Šodana, Švraguljića, Krčića i Santrića. Oni su se tada nalazili na svojoj starini u Žeževici i Zadvarju. Na istom listu među Proložanima kojima je dodijeljena zemlja na Slimenu nalazi se obitelj Michaela Sudana (Mije Šodana) koju je činilo 4 člana. Šodani su najvjerojatnije doselili iz Prološca u Podpoletnicu, tc zbog blizine granice s Turcima bježali u Svinišće, a nakon oslobađanja tvrđave Duare vratili su se u svoje selo zajedno s Bolčićima. Vicko Šodan u Brela se doselio pred Prvi svjetski rat na imanjc Bekavac. Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj Šodani su živjeli u šest naselja. U Brelima je živjela jedna obitelj koju je činilo šest članova a bila je druga po veličini. Broj obitelji Šodana koji je živio izvan matičnog naselja Šodani navodi na zaključak da su svi Šodani u Republici Hrvatskoj potekli ispod Poletnice.