Start your family tree now Is your surname Rosenvinge?
There are already 16 users and 500 genealogy profiles with the Rosenvinge surname on Geni. Explore Rosenvinge genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rosenvinge Genealogy and Rosenvinge Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

view all

Profiles

About the Rosenvinge surname

Slekten Rosenvinge som i sine eldre ledd er et av de typiske eksempler på Øresund-Patriciatet med representanter i det høyere borgerskap i København,Helsingør,og Malmø ,hadde sitt hovedsete i Helsingør, hvor stamfaren Mogens Jensen Skriver d.1528 fra 1511 nevnes som Rådmann og fra 1517 som Borgermester.Første gang forekommer i kildene er 1505 , 31, juli , da han i tjeneste hos Prins Christiern II som Fogd på Bergenhus ble opptatt i den Danske Adel. I fire generasjoner hadde slekten sete i Helsingørs Råd . I tre slektsledd var dens medlemmer enten som Øresund toldere eller som Toldskriver knyttet til Sundtoldens oppkrevning. Allerede Mogens Jensens eldste sønnesønn ; Mogens Henriksen 1540-1607 nedsatte seg i Odense , hvor slekten i tre generasjoner tilhørte det høyeste Borgerskap ; økonomisk og sosialt gikk slekten tilbake i slutten av det 17.århundre. Men på tross av den et par gange syntes nær ved å utslukkes , er den en av de tallrikeste nulevende danske Adelsslekter. Slektsnavnet Rosenvinge er først ved fornyelsespatentet av 1630 og 1646 tillagt slekten i overensstemmelse med Våpenet; i sine eldste generasjoner opptrer familien de vekslende Patronymer,som i noen grad har vanskeliggjort for det 18. århundredes samlere å utrede familieforholdene. Ved Patentet av 31. juli 1505 , hvis orginal er i Riksarkivet , tillagdes Mogens Jensen følgende våpen ; Skjoldet delt av Sølv, hvori en blå Blå Rose ,og rødt, hvori en Sølv Vinge. På Hjelmen en Sølv Vinge. Imidlertid var det ingen av patentmottakerne som førte slekten videre. De nuværende familiemedlemmer nedstammer alle fra den fynske gren av slekten ; den danske fra Prosten i Vissenbjerg ; Jens Villumsen Rosenvinge 1679-1739 og den norske fra Sogneprest til Føns og Ørslev; Poul Jørgensen Rosenvinge.d.1675.

Gjengitt etter Danmarks Adels årbok 1955 om slekten Rosenvinge