Start your family tree now Is your surname Wichfeld?
There are already 30 genealogy profiles with the Wichfeld surname on Geni. Join now to find your relatives.

Wichfeld Genealogy and Wichfeld Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About the Wichfeld surname

Wichfeld Adelslægt

Wichfeld, dansk Adelsslægt, der nedstammer fra Købmand i Nykjøbing paa Falster Bertel Wichmand, som havde tjent sig en Formue og købt Hovedgaarden Engestofte (s. d.). Ved Patent af 23. Juli 1777 blev hans to Sønner, Major, senere Oberst Thomas Frederik Wichfeld (1726-1803) og Vicelandsdommer i Lolland og Falster, senere Etatsraad Jørgen Wichfeld (1729-97), optaget i den danske Adel med Navnet Wichfeld. Jørgen Wichfeld. overtog Engestofte og købte Ulriksdal 1776. Han var ugift. Ifølge hans Dispositioner blev der 8. November 1799 af de to Gaarde oprettet et Stamhus, der først tilfaldt Brodersønnen, Oberstløjtnant, Kammerherre Henning Wichfeld. (1767-1846), hvis Søn, Kammerherre Jørgen Wichfeld. (1800-88), var Medlem af Landstinget 1864-76. Sidstnævntes Søn, Kammerherre, Hofjægermester Niels Henning Frederik Wichfeld. (1849-1907), blev Fader til cand. phil. Jørgen Adalbert Wichfeld. (f. 1885), der lod Stamhuset afløse og derefter overtog de to Gaarde som fri Ejendom.

Skjold

Skjoldet tværdelt af Sølv og rødt, deri et kronet, naturligfarvet Hundehoved, paa Hjelmen et lignende Hoved

Kilde