Start your family tree now Is your surname Daae?
There are already 23 users and 865 genealogy profiles with the Daae surname on Geni. Explore Daae genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Daae Genealogy and Daae Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

view all

Profiles

About the Daae surname

Daa, Daae, er en Dansk uradelslægt stammende fra sønderjylland. Med Generalmajor Gregers Daas død 20. december 1712. Ophørte adelskabet. En borgerlig slægt som er efterkommere af Gregers Daa, findes endnu i Danmark. Daa/ Daae Våbnet er en skråtstående, rød tre tindet mur i blåt felt på hjelmen to af rødt og blåt delte vesselhorn. Slægten kendes tidligst med Eler Daa i 1315. Født ca. 1290. Sønnen Palle Daa sætter sit segl på en aftale i Slesvig 1358. Ridderen Henrik Daa (nævnt 1388 og 1411) og broderen Claus Daa. Og allerede i 1400-t. var den bosat på Fyn, på Sjælland og i Skåne. Enkelte medlemmer sank i 1400- og 1500-t. ned i lavadelig eller ufri stand, mens især den sjællandske linje ved indgiften i rigsrådsslægter blev knyttet til den danske højadel. Slægtens medlemmer virkede som kongelige og gejstlige lensmænd, som officerer eller sad i rigsrådet, og de erhvervede fra 1400-t. betydelige godser, bl.a. Ravnstrup, Snedinge, Holmegaard, Fraugdegaard, Bavelse og Borreby. Bekendte mænd af denne æt Oluf Daa, død 1461 som biskop i Roskilde, hvor han 1452 stiftede de 12 apostles alter i Domkirken med betydeligt jordegods. Admiral Herluf Trolle Daa til Snedinge (1565-1630) forlenes med Island, hvilket han ikke slap heldigt fra. Islændingene fik ham sendt hjem igen. Fra den Fynske linje, Admiral Jørgen Daa (1570-1619) i Enggaard, Seden, Odense. lensherre for Holbæk på Sjælland. Admiral med hæder ved kampene i Göteborg og Elfsborg under Kalmarkrigen. Udmærkede sig 1611 ved at erobre 7 svenske skibe ved Elfsborg. Var chef for nordsø-eskadren 1611-1616. Blev mest kendt som Piratjæger. Nedkæmpede den berygtede Pirat Juan de Mendoza. Alias en Belgier Jan Mandaus. Pirattogtet foregik 1615 i Nordsøen mellem Norge og Færøerne, og betegnes som dramatisk. Jagten slutter med et søslag mellem to danske orlogsskibe og tre Piratskibe. Piraterne bliver nedkæmpet. 27 pirater omkommer i kampen, 8 bliver hængt fra rånokken, 55 bliver bundet sammen ryg mod ryg og smidt i havet. Der blev ikke blevet rapporteret piratvirksomhed i større stil omkring Nørdsøen siden. Jens Munk, kendt søhelt, var en årrække næstkommanderende for Jørgen Daa. Da Jørgen Daa dør i 1619 af pest. Betaler Jens munk for begravelsen.

Slægtens måske kendteste mand er rigsadmiralen, den rige Claus Daa til Raunstrup, Borreby med mere (1579-1641), der deltog med hæder som rytterofficer i Kalmarkrigen og 1625 blev medlem af Rigsrådet. 1630 udnævntes han til rigsadmiral og førte en flåde mod Hamborg, dog ikke til Christian 4.s tilfredshed. Året efter var han kongens udsending til Haag

og blev 1633 ridder. Claus Daa har skrev i et bevaret brev. >Hjertet sidder i bukserne<

Hans ældste Søn, Oluf Daa til Holmegaard (født 1606), ligesom faren en ivrig talsmand for adelens rettigheder, blev 1648 Frederik 3.s rentemester og var nøje knyttet til Korfits Ulfeldt, hvorfor han efter dennes fald 1651 mistede sit embede og i nogle år måtte opholde sig i udlandet, hvorfra han tilskrev kongen et trusselsbrev. Med ordene: Vogt dig Perikles! Oluf Daas søn, Claus Daa til Daasborg, blev 1678 myrdet af en af sin hustrus, Sofie Amalie Lindenovs elskere (hun fik 1681 Daasborg ophøjet til friherreskabet Lindenborg. Sofie Amalie var kongens søster. Og i dag kendt som den ”hvide dame” Et spøgelse som efter sigende hjemsøger Lindenborg gods pga. sin dårlige samvittighed. En yngre søn af Claus Daa, Valdemar Daa til Borreby og Bonderup (1616-91), var en ivrig alkymist og kom ved sit guldmageri i stor armod. Valdemar Daas søn, Generalmajor Gregers Daa til Hald (født 1658), falder som fører af det danske rytteri i slaget ved Gadebusch 20. december 1712. Gregers Daa blev i 1680 Som ung fænrik i købehavn, overfaldet og såret på morddisk vis af 4 mænd, men klare sig. Byfogden optager rapport. Bliver udnævnt som Løjtnant i Livgarden efter sin deltagelse i den Skånske fejde med enheden. Må efter krigen træde tilbage i nummer. Opnår rang af Oberstløjtnant i 1689 ved Biegens Dragonregiment. I 1692 bliver regimentet sendt til Ungarn med et korps som skal bekæmpe Tyrkerne for Kejseren. Gregers bliver regimentchef i 1695. Kæmper en tid endnu mod Tyrken inden han vender hjem med stor ære for sin indsats. 25 Juli 1710 bliver han udnævnt til Generalmajor i rytteriet. I slaget ved Gadebusch ledte Gregers Daa selv det 2. angreb på de svenske kanonstillinger som udgjorde en stor fare for hæren, idet det svenske artilleri var effektivt. Gregers blev hårdt såret af en kanonkugle og døde af sine sår. De danske tab var store. At man særligt, mærkede tabet af den kække Generalmajor, er nævnt.

Gregers Daa er ikke som flere steder skrevet slægtens sidste mand. Han havde en søn med Sissel Lauritsdatter. Sønnens navn er Gregers Gregersen Daae, født 1711 Fur sogn, Harre herred, Viborg. Efter datidens gældende regler (Kirkens indblanding i jura) var den et årige Gregers ikke arveberettiget efter sin far. I dagens Danmark havde alt været hjemfalden til Sønnen.  

At sagen lugtede, beskrev H. C. Andersen på sin egen måde i Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans døtre. >> Anne Dorthea, Gregers Daas søster. Ligger i en faldefærdig rønne ude på heden ved Viborg. Ved siden af lå domprovstens nye stadselige gård med røde sten og med takket gavl; Røgen kom fed op af skorstenen. I huset sidder den milde frue og favre døtre og kigger på Storkereden på taget af Anne Dortheas rønne. For storkeredens skyld; fik rønnen lov at stå. Staklen i rønnen kunne takke den ægyptiske fugl for hun kunne blive der. Daa-våbnet består af røde mursten, og 3 takkede trappegavle mm. Hvilket H. C. Andersen måske var bevidst, da han beskrev domprovstens nye gård.Efterkommere efter Gregers Daa, kan således både hedde Daa og Daae. Enkelte Daa-er har selv skrevet sig Daae. Det blev almindeligt at stave navnet Daae, på H. C. Andersens tid.