Surnames » היילפרין » Documents

All documents associated with this surname

ייחוס - פראסט.pdf

Konin, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland

People: Rabbi Tzvi Hirsh 'Charif' Yanover A.B.D. Zülz, Posen, Furth, Avraham Abli Prost, Genendel Chana Prost and 92 others.

Golda Halpern - Birth Record

January 18, 1842

Turobin, Biłgoraj County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Golda Laja Wajnryb, Berek Halpern, Brana Touba Halpern and 1 other.

Szachna Wajnryb & Golda Laja Halpern - Marriage Record

October 27, 1858

Turobin, Biłgoraj County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Szachna Wajnrib, Nuta Boruch Weinryb, Chana Pessa Weinryb and 3 others.

Icek Michel Helpryn - Birth Record

October 8, 1827

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Abram Dawid Halpern, Icek Michel Helpryn and Ruchla Halpern

Hercyk Halpern & Laja Brajndla Rechtman - Marriage Record

October 25, 1848

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Abram Dawid Halpern, Herc Halpern, Ruchla Halpern and 3 others.

Hersz Halpern - Birth Record

December 16, 1829

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Hersz Halpern, Ruchla Halpern, Abram Dawid Halpern and 1 other.

Herzek Halpern - Death Record

May 28, 1831

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Ruchla Halpern, Abram Dawid Halpern and Hersz Halpern

Lublin Book of Residents - Houses 399 & 399a

c. 1852

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

People: Tauba Halpern, Lejbus Halpern, Ruchla Halpern and 7 others.

Ruchla Halpern - Death Record (Lublin 1854).jpg

September 17, 1854

Lublin, Poland

It happened in the provincial city of Lublin on the seventeenth day of September of the one thousand eight hundred an...

People: Ruchla Halpern, R' Natan Lewinstein, A.B.D. Lubartow, Golda Rywka Lewenstein and 4 others.

Abram Dawid Halpern - Death Record

March 1, 1864

Lublin, Poland

It happened in the provincial city of Lublin on the first day of March of the one thousand eight hundred and sixty-fo...

People: Tauba Halpern, Lejbus Halpern, Gitla Golda Rozengarten and 4 others.

Gitla Halpern - Birth Record

July 22, 1844

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

It happened in the Provincial City of Lublin on the tenth / twenty-second day of July of the one thousand eight hundr...

People: Abram Dawid Halpern, Gitla Golda Rozengarten, Ruchla Halpern and 1 other.

Lewinsztein Natan - 1834 Death Record

September 8, 1834

Lublin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland

Działo się w Mieście Lublinie dnia osmego Września Tysiąc osiemset trzydzieśtego czwartego roku o godzinie Osmej z ra...

People: Szyia Lewensztein, R' Natan Lewinstein, A.B.D. Lubartow, R' Abram Abuś Lewinszteyn and 12 others.

Hillman Wasserman recovered 02-08-09.FTW

People: Hillman, Psaki, Levy and 2212 others.

1-22 of 22 documents