Surnames » De Witt » Documents

All documents associated with this surname

WITT John Hefzel, de 1917-1980

September 9, 1980

Gauteng, South Africa

eGGSA library Gravestones in South Africa Gauteng Gauteng, VANDERBIJLPARK, Urban area Gauteng, VANDERBIJLPARK, Nanesc...

People: John Hefzel De Witt

DE WITT Katherine Mary Jane, 1916-2004

July 15, 2004

Gauteng, South Africa

eGGSA library Gravestones in South Africa Gauteng Gauteng, VANDERBIJLPARK, Urban area Gauteng, VANDERBIJLPARK, Nanesc...

People: Katherine Mary Jane De Witt

Susanna Magritha de Witt 1858-1931.jpg

June 29, 1931

Reddersburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG 23368

People: Susanna Magritha de Witt

Aletta Jacoba Isabella Kirsten 20 April 1788 Cape Town Baptism.jpg

1788

Father: Johannes Frederik Kirsten Mother: Isabella Catharina de Witt Witnessed by: Petrus Johannes de Witt, Aletta Ja...

People: Isabella Catharina Uys, Aletta Jacoba Isabella Kirsten, b5c3 and Johannes Frederik Kirsten, b5

Johanna Catharina Kirsten 26 November 1786 Cape Town Baptism.jpg

1786

Father: Johannes Frederik Kirsten Mother: Isabella Catharina de Witt Witnessed by: Johannes Pieter Kirsten, Johannes ...

People: Isabella Catharina Uys, Johannes Gie, SV1b1, Anna Catharina Kirsten, b6 and 4 others.

Aletta Jacoba Kirsten 31 July 1785 Cape Town Baptism.jpg

1785

Father: Johannes Frederik Kirsten Mother: Isabella Catharina de Witt

People: Isabella Catharina Uys, Aletta Jacoba Kirsten, b5c1 and Johannes Frederik Kirsten, b5

Cornelis de Witt - Wikipedia

Cornelis de Witt (Dordrecht, 15 juni 1623 – Den Haag, 20 augustus 1672) was ruwaard van Putten, regent in Dordrecht, ...

People: Cornelis de Witt, Mr.

Johan de Witt - Wikipedia

Johan de Witt (Dordrecht, vermoedelijk 24 september 1625[1] – Den Haag, 20 augustus 1672), heer van Zuid- en Noord-Li...

People: Johan de Witt, Mr. Dr.

1-30 of 33 documents