Surnames » Postma » Documents

All documents associated with this surname

JPostmaGeb1103184...

March 11, 1848

Bolsward, Súdwest-Fryslân, Friesland, Netherlands

Geboren 16:30 uur, Buitenbuurt, Bolsward

People: Jacob Postma

JPostmaGeb1206185...

June 12, 1851

Geboren Buitenbuurt Bolsward

People: Johannes Postma

RPostmaGeb2007184...

July 20, 1849

Bolsward, Súdwest-Fryslân, Friesland, Netherlands

Buitenbuurt Bolsward

People: Rients Postma

HRBosmaOv09051868...

May 9, 1868

Friesland, nederland

People: Hiske Rientses Postma

LLPostma09041847.pdf

April 9, 1847

Bolsward, Súdwest-Fryslân, Friesland, Netherlands

Huisnummer 723 te Bolsward

People: Levenloos geboren Postma

Zoeken

December 30, 1833

Barradeel, Franekeradeel, Friesland, Netherlands

Alle Friezen

People: Rinske Johannes and Doede Baukes Postma

Willem Postma 1874-1920.JPG

December 13, 1920

Reddersburg, Free State, South Africa

Boedel / Estate No. VAB MHG P3145

People: Willem Postma

Taylor, W.T.P. antenap contract Hilda Postma.jpg

1940

Antenaptual marital contract 1940

People: Hilda Taylor

Ds Postma en die Ger. Kerk Potchefstroom

January 11, 1858

Potchefstroom, Southern DC, North West, South Africa

Stigting van kerk.

People: Dirk Pieters Postma, SV/PROG

Dirk Postma - Wikipedia

Ds. Dirk Postma (Dokkum, Friesland, Nederland, 10 Januarie 1818 - Burgersdorp, 28 Desember 1890) was die eerste predi...

People: Dirk Pieters Postma, SV/PROG

Geboorte Sybe Postma

September 20, 1894

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Sybe Postma, Tjerk Willems Postma and Janke Sybes Postma

Huwelijk Sybe Postma & Antje van Groning

November 1, 1913

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Sybe Postma, Antje Postma, Tjerk Willems Postma and 3 others.

Geboorte Antje van Groning

April 25, 1894

Franekeradeel, Friesland, Nederland

People: Antje Postma, Ankje van Groning and Anne van Groning

Overlijden Jeltje Harmens Kamstra.JPG

December 3, 1859

Wonseradeel, Friesland, Nederland

People: Jeltje Harmens Kamstra, Harmen Klazes Kamstra, Hitje Rommerts and 1 other.

Doop Siek Sieks Postma

February 19, 1786

Burgwerd, Friesland, Nederland

People: Siek Sieks Postma, Siek Jans and Taetske Wijbrens

Margaret Van Der Heide

People: Private User, Private User, Betsie Haasjes (Bosch) and 3199 others.

People: Wypke Postma

People: Sybren Postma

People: Pieter Postma

1-30 of 38 documents