Start your family tree now Is your surname Hagen?
There are already 714 users and over 5,000 genealogy profiles with the Hagen surname on Geni. Explore Hagen genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hagen Genealogy and Hagen Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!
view all

Profiles

About the Hagen surname

Lidt om slekten av Elise Kristine Stabel skrevet ca.1966 Da jeg har tengt at noen av mine barn kunde interesere seg forat høre lidt om sin slegt, så vil jeg begynne med at fortelle lidt om det jeg ved om den. Jeg vil begynne med Hagens slegt. Hans farfars far skulle vile komme til Trondhjem som ganske ung uten noegen penge, men han var stor og sterk og har vel gjort det ganske godt eftersom hans søn sikkert ble en velholden mand. han kom fra Horrig og kaldes derfor i byen Horg-Hagen, men i sin hjembygd kades han stor-Kristoffer. Han hadde bare en søn Fredrik Cristian og han var også meget stor og sterk mand. Han hadde en handel ude i Ilen og et pent hus som ennå står der. Hagen viste meg det en gang, det var en så stilfull ingangsparti og så slett ikke forfallen ut. det skulle være en meget streng mand som ville ha orden og fred rundt seg, derfor kalte gatebarna han for “Ilakongen”, naturligvis for at han tok seg myndighet til at påtale uorden ganske skarpt mange ganger. Han var kaptein i borgergarden og han lodt seg male i den uniformen og da han var en meget pen man og uniformen kledelig, tar han seg meget godt ut. han var også brand løytnat og var engang med at slukke hos en familie, som etterpå savnet noen ting og han ble mistengt forat have tatt en sælvskje. Da Adresseavisen for mange år siden trykte opp forskjellige ting fra sin avis for 100 år siden, fantes der nettopp en indignent protest om sølvskjeen fra F.C.Hagen, det var så morsomt at læse, og at han var en velholden man vistes ved at han tilslut erklærte at den som kunde bevise at han hadde stjålet enten sølkjeen eller nogen andre ting, skulle få at dusin sølskjeer i forering. Han var gift med Gisken Dyblie og de hadde 3 barn, Edvard Georg f.24.04.1811, Johan Fredrik f. 08.01.1809 og datteren Marie Birgitte f. 1808 som var gift med sim fetter Hans Dyblie. Edvard Georg ble prest og var kapelan i Trondheim. Her hans første barn ble født. Derette kom han som kapelan til Voss, hvor de var til min mand var 13 år og der hadde de det nok svært hyggelig med megen seskaplighed og hygge af naboer. så ble han prest på Yterøya og de hadde en lang og slem reise dit med mange barn og dren og tjenestepige. Han var gift med Olava Marie Nerdrum fra Kristiania. Hun levde ikke så mange år effter at de kom til Ytterøya. Døde 29.05.1857. Er gravlagt på Eid Kirke, Ytterøya. Hennes far het Ole Nerdrum og var bordskriver i Kristiania, var kommet dit fra Skesmo som ung gutt og kom i arbeid på tantes vedtomt, vor han avanserte til bordsriver. Han ble en rik man som eide en hel øy i Kristianiafjorden. Jeg tror det var Nødsøen, min svigerinne Helene Hagen har et bilde derfra. Desuten eide han mange tomter i Kristiania som ble solgt efter hans død, men det var i en dårlig pengetidså det ble ikke såmeget for dem som det burde blit dersom de kunde blit holdt på, men arvingene vilde gjerne have boet oppgjort. Min mands far hadde jo mange barn og liten lønn så han trengt at få pengene. Jeg har hørt så svært lite om min svigermor. Min mann kom på skole i Trondhjem straks efter de flyttet til Ytterøy, var vel bare hjemme i ferier. At han satte hennes væremåte høyt kan jeg godt forstå av hans uttalelser og gamle kloke mor på Ytterøy omtalte hende som en fin dannet dame, men en av de stille i landetFormodeltlig har hun ofret seg for sit hjem og kanskje ikke hørt lit stifte bekjenskap med folk på ytterøy Hun hadde en søster, fru Anna Melbye som var meget hos dem på Vossog malte mange bilder derfra og fra Hardanger. Min svigermor har vel aldrig tid til denslags men om hun hadde nok kunnet hun har ialfalmalt et bilde av sin far som sikkert er utmeket godt, da det har stor likhet med min mann og er meget pent utført. Min svigerfar så glad i musik, han spilte selv fiolin og døtrene akkompagnerte. Min svigermors far hed altså Ole Nerdrum og han var gift med 2 søstre, døtre af Bernard Dybvad, som var forvaltere hos Løvenskjold på Nøtterø. Hans første hustru hed Marie Helene og døde som ung, bare 29 år gammel. Hans andre hustru hed Sofie Amalie og hun levde ennå da vi var forlovet, vi var der på visitt sammen. Hun var aldeles stor, husket meget af dagens hendelser, men kunde fortelle meget fra kalvatiden i Kristiania i hennes ungdom. Deres mor het Rakel Margrethe Lefevre og var datter av en fransk flykning som kom til Norge under vinterkrigen. Hans eiendom blir konfisert og da blir den effter mange års forløp kjent fri kunde familien gjort fordring på den. Fru Sofie Amalie vilde gjerne reist dermed i den anledning, men blir frarådet det , så det blir intet gjort med det. Lefevres fornavn var Nicolaus og han skulde hatt en meget vanskelig liv, sittet i fengsel i Tyskland og vært med i flere kriger. Min svigerinne Helene Hagen har forskjellige oplevelser am han og en gammel bibel med hans og hans familie navn. Han skulle være gift med Agnes Mathiasdatter ??? og de blir viet i Trondhjem domkirke 23.05.1765. Jeg Legger inn her et slegtstre av Nerdrumfamilien med årstall og datoer.Det er skrevet av brandskjef Bertram Dybwad (Kristiania)en tremenning av min mann som det sees av det hadde hverken fru Anna Melbye eller hennes brors frue Hellen Nerdrum nogen barn, så på farssiden var det heller ikke mange. Min svigefars bror het Johan Fredrik Hagen og var en anset bymand “ HAgen på Torret” kaldte de han. Han hadde en søn og en datter med sin første kone, født Lysholm. Sønnen døde som ung student, han het fredrik Christian ligsåm min mann. Datteren het Cecilie og hun blir gift med apotekeren Johan Bruun som eide Svaneapoteket. Andre gang var Johan Fredrik HAgen gift med Thrine Angell og i det ekteskap var det 3 barn, tvilingene Elenora og Aleksnander og datteren Johanna. Elonora var litt rar, små evner og dertil hadde un hulgum og snakket rart. Aleksander døde som oberst og sjef for underoffiserskolen i trondhjem. Johanna var gift med Ivar Hvitfeldt.