Start your family tree now Is your surname Halle?
There are already 53 users and 2,618 genealogy profiles with the Halle surname on Geni. Explore Halle genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Halle Genealogy and Halle Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!
view all

Profiles

About the Halle surname

Gårdsnavnet Halle forekommer flere steder.

Sitat fra slektsregisteret samlet av lærer Albert Gunerius Andersen Holter, ca. 1936:

Gården Halle i Ås hadde en gammel skyld av 2,5 lispund tunge og 19lispund salt, hvorav Ås prestebol eiet 5 lispund salt, mens resten tilhørte kongen inntil 1726. I nevnte år kjøpte sogneprest Søren Hagerup til Ås kongens part, men allerede ved skjøte av 10/9 s.å. solgte han igjen sin del til opsitteren. I 1723 har gården en utsed på 0,5 tønne blandkorn og 12 tønner havre og før 2 hester, 10 kyr og 6 sauer. Jorden betegnes som måtelig god. Gården hadde skog til husbehov og litt lastebruk og hadde bekkekvern. Ca. år 1900 ble gården innkjøpt av staten til utvidelse av Norges Landbrukshøiskoles område, men senere er husene og endel av jorden igjen frasolgt. Som bruker i 1723 nevnes Søren Thorersen Halle. Som nevnt kjøpte han gården i 1726 og drev den til sin død i 1755. Der avholdes skifte efter ham 9/6/1755. Gården takseres da for 400 R.dl. Av gården ble 1,25 lispund tunge og 7 lispund salt utlagt til enken, Sibylla Brynhildsdatter og resten deltes mellom 1 sønn og 3 døtre. Efter Sørens død gifter enken seg atter med Anders Hansen, som overtok gården. I 1773 -78 utløste han sine stedbarns arv i gården, således at han ble eier av alt med untagelse av det som tilhørte Ås prestebol. Efter Sibylla Brynhildsdatter avholdes skifte i tiden 19/7-1800 - 9/7- 1801. Enkemannen forlangte herunder å få beholde gården og løsøret mot å utløse arvingene, men disse forlangte alt solgt ved auksjon. Så ble gjort med løsøret. Gården ble derimot solgt for 2000 R.dl. til Elias Nielsen Grønberg av Vestby som var gift med den yngste datter.