Surnames » Žmuidzinavičius » Profiles
Photo
Name

Antanas Žmuidzinavičius MP (1876 - 1966)

Lithuanian painter and art collector Wikipedia article

Adolfas Žmuidinavičius (Žmuidzinavičius) (c.1931 - d.)

Adomas Žmuidzinavičius (c.1844 - d.)

Nesantuoinis 1867 Varėnos RKB 604-28-29 santuoka Nr.3.

Adomas Žmuidzinavičius (c.1849 - d.)

Adomas Žmuidzinavičius (†) (1868 - 1869)

1868 Varėnos RKB 604-28-32 gimimas Nr.154. 1869 Varėnos RKB 604-28-34 mirtis Nr.102.

Albinas Žmuidzinavičius (deceased)

1854 Varėnos RKB 604-28-17. Mamos mirtis Nr.116. 1854 Varėnos RKB 604-28-17. Tėvo mirtis Nr.124

Andrius Žmuidzinavičius (†) (1852 - 1852)

1852 Varėnos RKB 604-28-15. Gimimas Nr.17. 1852 Varėnos RKB 604-28-15. Mirtis Nr.144

Angelinas Žmuidzinavičius (1863 - d.)

1863 Varėnos RKB 604-28-26 gimimas Nr.62. Ežeriekai. Vardas užrašytas panašiai į Anzelmas, Angelinas

Antanas Zmuidzinavičius (deceased)

Antanas Žmuidzinavičius (1848 - d.)

Antanas Žmuidzinavičius (1866 - d.)

Antanas Žmuidzinavičius (1908 - 1945)

Augustinas Žmuidzinavičius (†) (1856 - 1857)

1856 Varėnos RKB 604-28-19 gimimas Nr.62. Ežeriekai 1857 Varėnos RKB 604-28-20 mirtis Nr.27. Ežeriekai

Baltramiejus Žmuidzinavičius (c.1808 - 1858)

1858 Varėnos RKB 604-28-21 žmonos Marijonos Jonytės mirtis Nr.17. Ežeriekai. 1858 Varėnos RKB 604-28-21 mirtis Nr.47. Ežeriekai

Baltramiejus Žmuidzinavičius (deceased)

Benediktas Žmuidzinavičius (deceased)

Benediktas Žmuidzinavičius (c.1833 - d.)

Bolius Žmuidzinavičius (deceased)

Dominykas Žmuidzinavičius (1846 - d.)

1846 Varėnos RKB 604-28-9 gimimas Nr.60. Ežeriekai. Čia jo mama užrašyta kaip Jasinskaitė Rozalija Nedzingės RKB santuokos metrikų knyga. 1872--1884 m 15 psl.

Ignotas Žmuidzinavičius (c.1813 - d.)

Jokūbas Žmuidzinavičius (c.1818 - d.)

Jokūbas Žmuidzinavičius (†) (1865 - 1869)

1865 Varėnos RKB 604-28-28 gimimas Nr.90. 1869 Varėnos RKB 604-28-34 mirtis Nr.223.

Jokūbas Juozas Žmuidzinavičius (1837 - d.)

Jokūbas Žmuidzinavičius (c.1770 - d.)

Jokūbas Žmuidzinavičius (c.1831 - d.)

1850 Varėnos RKB 604-28-13. Santuoka Nr. 25. 1850 Varėnos RKB 604-28-13. Mamos mirtis Nr. 36 1871 Varėnos RKB 604-28-36 tėvo mirtis Nr.74. Ežeriekai.

Jonas Žmuidzinavičius (1940 - 2016)

Jonas Žmuidzinavičius (1858 - d.)

1858 Varėnos RKB 604-28-21 gimimas Nr.45. Metrike pavardė užrašyta Valiukonis (tėvas Valiukonis Motiejus). Bet padaręs gilę analizę, manau, jog tai Žmuidzinavičius Motiejus. Nedzingės RKB santuokos met...

Jonas Zmuidzinavičius (deceased)

Jonas Žmuidzinavičius (deceased)

Jonas Petras Žmuidzinavičius (1842 - 1913)

Gimimo ir krikšto įrašas Nr 114, Seirijų RKB metrikose: što tėvai: bajoras Jurgis Ivaškevičius (Jerzy Iwaszkiewicz) ir panelė Rozalija Tupalskytė (Rozalia Tupalska).

Jozefina Žmuidzinavičius (Patter) (deceased)

Juozapas Žmuidzinavičius (1820 - 1855)

1850 Varėnos RKB 604-28-13. Santuoka Nr. 42. 1855 Varėnos RKB 604-28-18 mirtis Nr.14. Ežeriekai

Juozapas Žmuidzinavičius (1865 - d.)

1865 Varėnos RKB 604-28-28 gimimas Nr.40. Ežeriekai. Mamos pavardė užrašyta kaip Lužytė Juozapota

Juozapas (Juozas) Zmuidzinavičius (c.1909 - d.)

Juozapas Žmuidzinavičius (1894 - d.)

Juozas Žmuidzinavičius (c.1899 - d.)

Juozas Žmuidzinavičius (deceased)

Jurgis Zmuidzinavičius (deceased)

Jurgis Zmuidzinavičius (c.1888 - 1918)

Jurgis Žmuidzinavičius (1845 - d.)

1845 Varėnos RKB 604-28-8 gimimas Nr.53. Ežeriekai 1854 Varėnos RKB 604-28-17. Mamos mirtis Nr.116. 1854 Varėnos RKB 604-28-17. Tėvo mirtis Nr.124

Jurgis Žmuidzinavičius (†) (1867 - 1869)

1867 Varėnos RKB 604-28-31 gimimas Nr.174. 1869 Varėnos RKB 604-28-34 mirtis Nr.109.

Jurgis Žmuidzinavičius (1890 - d.)

Kazimieras Žmuidzinavičius (1904 - d.)

Kazimieras Žmuidzinavičius (1803 - d.)

Martynas Žmuidzinavičius (1844 - d.)

Martynas Žmuidzinavičius (†) (1865 - 1866)

1865 Varėnos RKB 604-28-28 gimimas Nr.141. 1866 Varėnos RKB 604-28-29 mirtis Nr.51.

Motiejus Žmuidzinavičius (deceased)

Motiejus Žmuidzinavičius (c.1801 - d.)

Motiejus Žmuidzinavičius (deceased)

Motiejus Žmuidzinavičius (c.1832 - d.)

1857 Varėnos RKB 604-28-20 santuoka Nr.22 su Gudaityte Ieva. 1858 Varėnos RKB 604-28-21 sūnaus Jono gimimas Nr.45. Metrike pavardė užrašyta Valiukonis (tėvas Valiukonis Motiejus). Bet padaręs gilę anal...

Motiejus Žmuidzinavičius (1869 - d.)

Motiejus Žmuidzinavičius (1798 - d.)

Mykolas Žmuidzinavičius (1870 - 1925)

Mykolas Žmuidzinavičius (c.1791 - 1871)

1850 Varėnos RKB 604-28-13. Žmonos Rozalijos mirtis Nr. 36 Perlojos RKB priešsantuokinės apklausos knyga. 1846--1859 m 66 psl. 1871 Varėnos RKB 604-28-36 mirtis Nr.74. Ežeriekai. Mirė 80 m. senatv...

Mykolas Žmuidzinavičius (deceased)

Mykolas Žmuidzinavičius (†) (1872 - 1872)

1872 Varėnos RKB 604-28-39 gimimas Nr.68. 1872 Varėnos RKB 604-28-39 mirtis Nr.50.

Mykolas Žmuidzinavičius (c.1770 - bef.1840)

Mykolas Žmuidzinavičius (1797 - d.)

Mykolas Žmuidzinavičius (1856 - d.)

1856 Varėnos RKB 604-28-19 gimimas Nr.113. Ežeriekai. Čia mamos pavardė užrašyta kaip Smilevičiūtė Rozalija 1885 Varėnos RKB 604-28-91 santuoka Nr. su Varanauskaite Ieva

N1875 Žmuidzinavičius (deceased)

N1910 Žmuidzinavičius (c.1910 - d.)

Nežinomas Zmuidzinavičius (deceased)

Peter Zmuidin (c.1870 - d.)

Petras Žmuidzinavičius (1860 - d.)

Petras Žmuidzinavičius (1904 - 1974)

Serapinas Žmuidzinavičius (1856 - 1927)

1856 Varėnos RKB 604-28-19 gimimas Nr.108. Ežeriekai. Nesantuokinis

Simonas Zmuidzinavičius (deceased)

Simonas Žmuidzinavičius (1853 - d.)

1853 Varėnos RKB 604-28-16. Gimimas Nr.91. Ežeriekai 1855 Varėnos RKB 604-28-18 tėvo mirtis Nr.14. Ežeriekai

Simonas Žmuidzinavičius (c.1822 - 1895)

1850 Varėnos RKB 604-28-13. Mamos mirtis Nr. 36., 1844 Daugai Santuoka Nr. 39 su Rozalija Sinkevičiūte / 1871 Varėnos RKB 604-28-36 tėvo mirtis Nr.74. Ežeriekai.

Stasys Zmuidzinavičius (deceased)

Tomas Žmuidzinavičius (c.1802 - 1854)

1854 Varėnos RKB 604-28-17. Žmonos Daratos Pileckaitės mirtis Nr.116. 1854 Varėnos RKB 604-28-17. Mirtis Nr.124

Tomas Žmuidzinavičius (deceased)

Vaclovas Žmuidzinavičius (deceased)

Valentinas Žmuidzinavičius (deceased)

Viktoras Zmuidzinavičius (1906 - d.)

Vincentas Žmuidzinavičius (†) (1869 - 1871)

1869 Varėnos RKB 604-28-34 gimimas Nr.76. 1871 Varėnos RKB 604-28-36 mirtis Nr.31.

Vytas Žmuidzinavičius (c.1930 - d.)