Surnames » Aggema » Profiles
Photo
Name

Agge Aggema van Harinxma MP (deceased)

Agge Watzes Aggema MP (deceased)

Alef Aggema van Walta MP (b. - aft.1505)

" Op 5-1-1505 worden Aleff op de Kampen kinderen vermeld op de lijst van edelen uit Wonseradeel. Hij woonde met zijn vrouw op de Kampen, Aggemastate, te Witmarsum. Zie verder GJB 1995-147 bij Ints ...

Alef Aggema van Walta MP (b. - 1642)

Hij woonde met zijn vrouw in Witmarsum.

Alef van Aggema MP (b. - 1572)

Ath Sydsdr van Aggema MP (c.1573 - 1617)

Bauck Pietersdr van Aggema MP (deceased)

Botke Aggesdr Aggema MP (c.1587 - 1664)

Catharina van Aggema MP (1643 - 1708)

Electa Catharina van Aggema MP (c.1639 - 1693)

Frouck van Aggema MP (c.1637 - d.)

Hen Aggema van Harinxma MP (deceased)

Hotze Aggema van Harinxma MP (b. - 1500)

Jets Aggema van Walta MP (c.1600 - 1610)

Jetske van Aggema MP (c.1645 - d.)

afkomstig uit Witmarsum.

Petrus Aggema van Clant MP (c.1689 - 1732)

Pieter Aggema van Walta MP (b. - 1601)

Pieter Aggema van Walta MP (b. - 1538)

Pieter Aggema van Walta MP (deceased)

ongehuwd

Pieter van Aggema MP (1633 - 1685)

Pietrick Aggesdr Aggema MP (deceased)

Pybe van Aggema MP (b. - 1666)

Reyn Aggema van Harinxma MP (deceased)

Sixtus Aggema van Clant MP (deceased)

Sixtus van Aggema MP (1639 - 1660)

Sybrant Albertus van Aggema MP (c.1646 - 1698)

Syds van Aggema MP (b. - 1588)

Syt van Aggema MP (b. - 1587)

Teth Aggema van Harinxma MP (deceased)

Thecla Maria van Aggema MP (b. - c.1728)

afkomstig uit Witmarsum in 1697,

Tjaert Aggema van Harinxma MP (deceased)

Ynts van Aggema MP (deceased)