Surnames » Ahrberg » Profiles
Photo
Name

Adriana Maria Åhrberg (1777 - 1779)

Alfrida Karolina Åhrberg (1885 - 1963)

Alma Maria Åhrberg (Eriksson) (1893 - 1970)

Alva Margareta Åhrberg (Sjöstedt) (1916 - 2006)

Amalia Vilhelmina Malla Åhrberg (1830 - 1902)

Anders Åhrberg (1737 - 1786)

Ogift. Exped.kr.befalln.-man i Oppunda & Willåttinge härad (Södermanland).

Anders Emil Åhrberg (1862 - 1932)

Gardist, Korpral, Kusk, Hästskötare, Arbetskarl, Chaufför

Anders Fredrik Åhrberg (1827 - 1912)

Bildid: C0005868_00094 = hfl 1876/1880 Bettna, Lötha Soldattorp

Anna Charlotta Åhrberg (1875 - 1877)

Anna Christina Åhrberg (Osman) (b. - 1834)

Anna Elisabet Åhrberg (1915 - 1995)

Anna Helena Åhrberg (Lasseur) (1860 - 1944)

Anna Maria Åhrberg (1875 - 1963)

Anna Stina Åhrberg (1728 - d.)

Astrid Nygren (1893 - 1918)

Astrid Hanna Lovisa Åhrberg (Blom) (1922 - 2006)

Axel Åhrberg (1700 - 1780)

Axel Alfred Åhrberg (1879 - 1952)

Axel August Åhrberg (1847 - 1879)

Godsägare.

Axel Gustaf Åhrberg (1874 - d.)

Emigrerade den 1891-10-24 från Örebro till Hamburg. Kontorist i Hamburg.

Beata Maria Ahrberg (1787 - 1851)

Bernhard Karl Åhrberg (1848 - 1884)

Bernhard Carl, med tilltalsnamnet Carl, var tvillingbror till Bertha Carolina.

Bernt Olof Åhrberg (1830 - d.)

Bernt Olof Åhrberg flyttade till Göteborg den 14 november 1864.

Bernt Olof Åhrberg (1818 - 1818)

Berta Carolina Andersson (Åhrberg) (1848 - 1921)

Bertha Carolina var tvillingsyster till Bernhard Carl. I samband med giftermålet med Sven Andersson lämnade hon Karlshamn och flyttade först till Asarum och därefter till ...

Berta Ottilia Åhrberg (1902 - d.)

Brita Justina Köhler (1887 - 1970)

Bror Harald Åhrberg (1893 - 1948)

Rörarbetare.

Carl Fredric Åhrberg (1762 - 1805)

Aud. först vid Lifgardet och sedan vid Göta garde. Borgmästare i Mariefred.

Carl Albert Eric Åhrberg (deceased)

Carl Alfred Åhrberg (1884 - 1908)

Stavas ibland Karl. Ogift man.

Carl Eric Åhrberg (1780 - d.)

Född på 1780-talet. Insp. på Lundby i Husby-Rekarne socken.

Carl Erik Åhrberg (b. - 1840)

Kongl. Maj:t har, den 4 innevarande månad, uppå derom gjord underdånig ansökning, i Nåder beviljat Afsked för Kommisions-Landtmätaren i Malmöhus ...

Carl Hjalmar Åhrberg (1841 - 1921)

Vice häradshövding. Notarie i Överståthållarämbetet. Ombudsman hos Stockholms stads hälsovårds- och fattigvårdsnämnder. Sekreterare...

Carl Hjalmar Fredrik Åhrberg (1877 - 1961)

Carl Johan Åhrberg (1815 - 1884)

Tunnbindarålderman i Karlshamn

Carl Otto Åhrberg (1743 - 1775)

Fr.insp. Ldbruk. i Roteby i Wansö socken.

Carolina Wilhelmina Åhrberg (Dahl) (1826 - 1908)

Cecilia Åhrberg (Holst) (1791 - 1823)

Cecilia Kristina Åhrberg (1846 - d.)

Christina Åhrberg (deceased)

Christina Fredrica Åhrberg (deceased)

Född på 1780-talet.

Christina Johanna Åhrberg (1770 - 1798)

Christina Maria Åhrberg (1790 - 1828)

Källa: GENLINE Gid 2149.24.51400 Gid 2149.1021.100

Christina Maria Åhrberg (deceased)

Claes Erik Åhrberg (1851 - 1923)

Löjtnant vid Jemtlands hästjägare. VD och direktör för Sveriges hästförsäkringsbolag. Han gifte sig med sin nästäldste brors sv�...

Claes Fredric Åhrberg (1781 - 1785)

Claes Gotthard Åhrberg (1793 - 1865)

Bruksägare.

Ebba Augusta Beata Åhrberg (1842 - 1919)

Ebba Greta Åhrberg (1905 - 1996)

Ebba Matilda Öhrn (Åhrberg) (1888 - 1971)

Elin Irene Bolin (Åhrberg) (1888 - 1961)

Ella Ahrberg (Ripperger) (deceased)

Elvira Märta Emilia Åhrberg (1898 - 1901)

Emil Teodor Åhrberg (1890 - 1973)

Emma Augusta Åhrberg (1866 - d.)

Emma Justina Åhrberg (Lundin) (1857 - 1937)

Emma Maria Åhrberg (1865 - d.)

Engla Emilia Valborg Åhrberg (1890 - 1979)

Eric Åhrberg (1767 - 1822)

Torpare, rättare, tornväktare.

Eric Åhrberg (1808 - d.)

Eric Åhrberg (1723 - 1723)

Eric Åhrberg (1740 - 1826)

Ogift. Andre ldmät. i Nyköpings län 1792-1819. Ldmät.dir.

Ernst Teodor Åhrberg (1877 - 1879)

Ester Åhrberg (Svensson) (1884 - 1965)

Ester Elvira Åhrberg (Axelsson) (1892 - 1979)

Ester Viktoria Åhrberg (1879 - d.)

Fredric Åhrberg (1724 - 1794)

Prost i Sköllersta. Fil.mag. Lektor i Strängnäs. Ref.: Strengnäs stifts herdaminne , 1901

Fredric Åhrberg (1804 - 1864)

Grosshandlare i Stockholm. Brukspatron. En av borgerskapets 50 äldste.

Fredrik Åhrberg (deceased)

Gabriel Ulric Åhrberg (1775 - d.)

Gunela Åhrberg (1930 - 2008)

Gunnild Åhrberg (Olofsdotter) (1757 - d.)

Flyttade från Näsum till Karlshamn 1786 och gifte sig sen 1791 med Pehr Åhrberg. Uppgiften om födelseåret osäker och kan eventuellt vara 1759.

Gunny Åhrberg (deceased)

Gunny Justina Åhrberg (1885 - d.)

Gustaf Robert Åhrberg (1895 - 1970)

Gustav Fredrik Åhrberg (1836 - 1922)

Grosshandlare i Stockholm.

Hans Gustaf Åhrberg (1804 - d.)

Hans Åhrberg (1704 - 1768)

Hans Hansson Åhrberg: [ ]

Hans Åhrberg (deceased)

Hans Henrik Åhrberg (1920 - 2004)

Augusta Åvall (Åhrberg) (1843 - 1918)

Hedda Lotta Åhrberg (1811 - 1879)

Lorraine Chevalier (1918 - 2003)

CHICOPEE - H. Lorraine (Ahrberg) Chevalier 84, of Central Ave. Died Feb 1, 2003 at the Park Hospital in Springfield. She was born in Chicopee and was a life long resident. She was a Hairdresser and ran...

Charlotta Åhrberg (1839 - 1921)

Helena Margareta Åhrberg (1734 - 1734)

Helga Amalia Åhrberg (1897 - 1979)

Henrik Axel Hjalmar Åhrberg (1897 - 1907)

Hilda Akvilina Åhrberg (Eklöv) (1897 - 1963)

Hilma Maria Åhrberg (1883 - 1955)

Ida Kristina Åhrberg (1854 - d.)

Ingegerd Jern (Åhrberg) (1900 - 1987)

Ingrid Åhrberg (Wåhlstedt) (1921 - 2015)

Ingrid Christina Eriksson (Åhrberg) (1821 - 1850)

Ingrid Maria Elisabeth Jennefelt (Åhrberg) (1921 - 2006)

Ingrid Olivia Åhrberg (1886 - d.)

Johan Alfred Åhrberg (1853 - d.)

Kronouppbördskassör. Volontär vid Södermanlands regemente 1872, sergeant 1875, fanjunkare 1893, krono- och stadskassör i Södertälje från 1899.

Johan Evald Åhrberg (1904 - 1982)

Johan Fredrik Hjalmar Åhrberg (1899 - 1907)

Johan Otto Vilhelm Åhrberg (1879 - 1954)

Underlöjtnant vid Hallands regemente 1903.