Surnames » Ališauskaitė » Profiles
Photo
Name

;; Ališauskaite (deceased)

? Alisauskaite-Senkuviene, Sr. (deceased)

? Ališauskaitė (deceased)

? Ališauskaitė (deceased)

Adelija Danutė Tamošaitienė (Ališauskaitė) (deceased)

Adelė Gasiūnienė (Ališauskaitė) (1908 - 2000)

Adelė Ražanskienė (Ališauskaitė) (1912 - 2000)

Adolfina Ališauskaitė (1952 - 1972)

Agota Kizevičienė (Ališauskaitė) (1882 - 1946)

Albina Bendinskienė (Ališauskaitė) (1918 - d.)

Aldona Ališauskaitė (1925 - c.2009)

Aldona Bombuliene (Ališauskaitė) (deceased)

aldona baroniene (alisauskaite) (6 - d.)

Aldona Ornėžienė (Ališauskaitė) (1916 - d.)

Anastazija Macijauskienė (Ališauskaitė) (1908 - d.)

anastazija alisauskaite-albaitiene (deceased)

Anastazija Ališauskaitė (deceased)

Anelė Tetukė Ališauskaitė (b. - 2005)

Anelė Paltarokienė (Ališauskaitė Jasėnaitė?) (c.1826 - 1901)

Gyveno Joniškėlio parapijos Šiukštonių kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1856 m. spalio 30 d. Gyveno Joniškėlio...

Anelė Pauliukonis (Ališauskaitė) (deceased)

Antanina Ališauskaitė (1878 - d.)

Barbora Šakalienė (Ališauskaitė Vinco) (1896 - 1944)

Birutė Giedraitienė (Ališauskaitė) (deceased)

Birutė Baranauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Bogumila Kvietkauskienė (Ališauskaitė) (c.1812 - d.)

Bronislava Ruplėnienė (Ališauskaitė) (1928 - d.)

Bronė Ruplėnienė (Ališauskaitė) (1928 - 2011)

Domicele Jackutliene (Alisauskaite) (deceased)

Domicelė Ališauskaitė (1798 - d.)

Domicėlė Kurlavičienė- Gegelevičienė (Ališauskaitė) (1827 - d.)

Eglė Petravičienė (Ališauskaitė) (1972 - d.)

Elena Ališauskaitė (1944 - 2001)

Elena Medzevičienė (Ališauskaitė) (1885 - 1935)

Elena Malinauskienė (Ališauskaitė) (c.1908 - d.)

Elena Lukošiūnienė (Ališauskaitė) (deceased)

Eleonora "Leonora" Šulkevičienė (Ališauskaitė) (deceased)

Elžbieta Rasimavičienė (Ališauskaitė) (c.1845 - 1916)

Elžbieta Ališauskaitė (1909 - 1982)

Elze Lavinskiene (Alisauskaite) (deceased)

Elžbieta Protasevičienė (Ališauskaitė) (deceased)

Elžbieta Ališauskaitė (1832 - d.)

Emilija Ališauskaitė (1904 - 1993)

Filomena Surgėlienė (Ališauskaitė) (1909 - d.)

Genė Lipkevičienė (Ališauskaitė) (1931 - 1983)

Grasilda Arelienė (Ališauskaitė) (1870 - 1916)

Mirties irasas

Ieva Draskinienė (Ališauskaitė) (c.1875 - d.)

Ieva Ališauskaitė (c.1825 - d.)

Jadvyga Ališauskaitė (1926 - 1958)

Jadvyga Šerpenskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Jadvyga Kairienė (Ališauskaitė) (deceased)

Jana Ališauskaitė (deceased)

Joana Ališauskaitė (Kazimiero) (1859 - 1872)

Juozapota Julijona Ališauskaitė (1837 - d.)

Juzė Ališauskaitė (Kliukinskienė) (1889 - 1972)

Karolina Gegelevičienė (Ališauskaitė Kazimiero) (1843 - d.)

Karolina Ališauskaitė (1808 - d.)

Karusė Ališauskaitė (deceased)

Konstancija Alisauskaite (deceased)

Konstancija Stankevičienė (Ališauskaitė) (deceased)

Kotryna Buikuvienė / Butėnienė (Ališauskaitė) (c.1848 - d.)

Kotryna Buikuvienė / Butėnienė (Ališauskaitė) (c.1848 - d.)

Leokadija Ališauskaitė (1894 - d.)

Magdalena Tiškevičienė (Ališauskaitė) (1878 - d.)

Magdalena Bekesiene (Alisauskaite) (deceased)

Magdalena Kubiliene (Alisauskaite) (deceased)

Magde Bendaraviciene (Alisauskaite) (deceased)

Magdelena Anusauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Marcele Kondrataviciene (Alisauskaite) (deceased)

Marcelė Jančiauskienė (Ališauskaitė) (deceased)

Marcelė Seibutienė (Ališauskaitė) (c.1902 - 1984)

Marija Radzevičienė (Ališauskaitė) (1911 - 1981)

Marija Jaseliuniene (Alisauskaite) (deceased)

Marijona Veršelienė (Ališauskaitė Vladislavo) (1903 - d.)

Marijona Ališauskaitė (1876 - d.)

Marijona Ališauskaitė (c.1853 - d.)

Marijona Ališauskaitė (deceased)

Marijona Ališauskaitė (deceased)

Marytė Ališauskaitė - Aukštuolienė (deceased)

Marė Byla (Ališauskaitė) (1896 - 1974)

Monika Kačiušienė (Ališauskaitė) (deceased)

Morta Ališauskaitė (1913 - 2003)

Nastutė Žuklienė (Ališauskaitė) (1898 - 1985)

Ona Lukaševičienė (Ališauskaitė) (c.1876 - c.1969)

Pajiesys – kaimas Kauno rajone, truputį į vakarus nuo Linksmakalnio, kitame kelio Kaunas-Prienai pakraštyje. Šalia yra Pajiesio tvenkinys, daug Išlaužo ...

Ona Ališauskaitė (deceased)

Ona Dilkienė (Ališauskaitė) (1923 - 2011)

Ona Draugelienė (Ališauskaitė) (c.1904 - c.1953)

Ona Motiekaitienė (Ališauskaitė) (deceased)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) (1939 - 2008)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) (1937 - 2008)

Ona Kudžmienė (Ališauskaitė) (b. - 1978)

Ona Kasparaviciene (Alisauskaite) (deceased)

Ona Ališauskaitė Kazimiero (deceased)

Ona Gradauskienė (Ališauskaitė) (c.1853 - 1936)

Ona Sabonienė (Ališauskaitė) (c.1857 - d.)

Ona Verbickienė / Jegelevičienė / Juškelienė (Ališauskaitė) (c.1848 - d.)

Ona Ališauskaitė (1907 - 1977)

Onutė Gudienė (Ališauskaitė) (1910 - c.2005)

Onutė Žiupkienė (Ališauskaitė) (1931 - 1995)

Petronele Alisauskaite-Kasparaviciene (deceased)

Petronelė Juknevičienė (Ališauskaitė) (c.1841 - d.)