Surnames » Ališauskaitė » Profiles
Photo
Name

;; Ališauskaite MP (deceased)

? Alisauskaite-Senkuviene, Sr. MP (deceased)

? Ališauskaitė MP (deceased)

? Ališauskaitė MP (deceased)

Adelė Gasiūnienė (Ališauskaitė) MP (1908 - 2000)

Adelija Danutė Tamošaitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Adelė Ražanskienė (Ališauskaitė) MP (1912 - 2000)

Adolfina Ališauskaitė MP (1952 - 1972)

Agota Kizevičienė (Ališauskaitė) MP (1882 - 1946)

Albina Bendinskienė (Ališauskaitė) MP (1918 - 1988)

Aldona Ališauskaitė MP (1925 - c.2009)

Aldona Bombuliene (Ališauskaitė) MP (deceased)

aldona baroniene (alisauskaite) MP (6 - d.)

Aldona Ornėžienė (Ališauskaitė) MP (1916 - d.)

Anastazija Macijauskienė (Ališauskaitė) MP (1908 - d.)

anastazija alisauskaite-albaitiene MP (deceased)

Anastazija Ališauskaitė MP (deceased)

Anelė Tetukė Ališauskaitė MP (b. - 2005)

Anelė Paltarokienė (Ališauskaitė Jasėnaitė?) MP (c.1826 - 1901)

Gyveno Joniškėlio parapijos Šiukštonių kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1856 m. spalio 30 d. Gyveno Joniškėlio parapijos Narteikių kaime.

Anelė Pauliukonis (Ališauskaitė) MP (deceased)

Angelė Radziukynienė (Ališauskaitė) MP (c.1905 - d.)

Barbora Šakalienė (Ališauskaitė Vinco) MP (1896 - 1944)

Barbora Ališauskaitė MP (1854 - d.)

Barbora Baronienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Birutė Giedraitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Birutė Baranauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Bronislava Ruplėnienė (Ališauskaitė) MP (1928 - d.)

Bronė Ruplėnienė (Ališauskaitė) MP (1928 - 2011)

Cecilija Alisauskaite MP (1875 - d.)

Cecilija Rinkevičienė (Ališauskaitė) MP (c.1851 - d.)

Cecilija Šuliauskienė (Ališauskaitė) MP (1869 - d.)

Domicele Jackutliene (Alisauskaite) MP (deceased)

Domicelė Ališauskaitė MP (1798 - d.)

Domicėlė Kurlavičienė- Gegelevičienė (Ališauskaitė) MP (1827 - d.)

Eglė Petravičienė (Ališauskaitė) MP (1972 - 2016)

Elena Ališauskaitė MP (1944 - 2001)

Elena Medzevičienė (Ališauskaitė) MP (1885 - 1935)

Elena Malinauskienė (Ališauskaitė) MP (c.1908 - d.)

Elena Lukošiūnienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Eleonora "Leonora" Šulkevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Elžbieta Rasimavičienė (Ališauskaitė) MP (c.1845 - 1916)

Elžbieta Ališauskaitė MP (1909 - 1982)

Elžbieta Glušokienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Elze Lavinskiene (Alisauskaite) MP (deceased)

Elžbieta Protasevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Elžbieta Ališauskaitė MP (1832 - d.)

Emilija Ališauskaitė MP (1904 - 1993)

Filomena Surgėlienė (Ališauskaitė) MP (1909 - d.)

Genė Lipkevičienė (Ališauskaitė) MP (1931 - 1983)

Grasilda Arelienė (Ališauskaitė) MP (1870 - 1916)

Mirties irasas

Ieva Draskinienė (Ališauskaitė) MP (c.1875 - d.)

Ieva Ališauskaitė MP (c.1825 - d.)

Jadvyga Ališauskaitė MP (1926 - 1958)

Jadvyga Šerpenskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Jadvyga Kairienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Jadvyga Palionienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Jana Ališauskaitė MP (deceased)

Joana Ališauskaitė (Kazimiero) MP (1859 - 1872)

Juozapota Julijona Ališauskaitė MP (1837 - d.)

Justina Bakšienė (Olšauskaitė-Ališauskaitė) MP (c.1892 - d.)

Juzė Ališauskaitė (Kliukinskienė) MP (1889 - 1972)

Karolina Gegelevičienė (Ališauskaitė Kazimiero) MP (1843 - d.)

Karolina Ališauskaitė MP (1808 - d.)

Karusė Ališauskaitė MP (deceased)

Konstancija Alisauskaite MP (deceased)

Konstancija Stankevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Konstancija Vičiūnienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Kotryna Buikuvienė / Butėnienė (Ališauskaitė) MP (c.1848 - 1914)

Kotryna Grybauskienė (Ališauskaitė) MP (c.1889 - d.)

Leokadija Ališauskaitė MP (1894 - d.)

Magdalena Tiškevičienė (Ališauskaitė) MP (1878 - d.)

Magdalena Bekesiene (Alisauskaite) MP (deceased)

Magdalena Kubilienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Magde Bendaraviciene (Alisauskaite) MP (deceased)

Magdelena Anusauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Malvina Kisielienė (Ališauskaitė) MP (1926 - 2012)

Marcele Kondrataviciene (Alisauskaite) MP (deceased)

Marcelė Jančiauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Marcelė Seibutienė (Ališauskaitė) MP (c.1902 - 1984)

Marija Radzevičienė (Ališauskaitė) MP (1911 - 1981)

Marija Jaseliuniene (Alisauskaite) MP (deceased)

Marijona Baravykiene MP (b. - 2008)

Marijona Veršelienė (Ališauskaitė Vladislavo) MP (1903 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (1876 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (c.1853 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (1820 - 1870)

Marijona Ališauskaitė MP (deceased)

Marijona Gylys (Ališauskaitė) MP (c.1887 - d.)

Marytė Paščiukienė (Ališauskaitė) MP (1929 - 2015)

Marytė Ališauskaitė - Aukštuolienė MP (deceased)

Marė Byla (Ališauskaitė) MP (1896 - 1974)

Monika Kačiušienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Morta Ališauskaitė MP (1913 - 2003)

Nastutė Žuklienė (Ališauskaitė) MP (1898 - 1985)

Ona Lukaševičienė (Ališauskaitė) MP (c.1876 - c.1969)

Pajiesys – kaimas Kauno rajone, truputį į vakarus nuo Linksmakalnio, kitame kelio Kaunas-Prienai pakraštyje. Šalia yra Pajiesio tvenkinys, daug Išlaužo tvenkinių. Pajiesio kaime Antano ir Kortynos (K...

Ona Ališauskaitė MP (deceased)

Ona Dilkienė (Ališauskaitė) MP (1923 - 2011)

Ona Draugelienė (Ališauskaitė) MP (c.1904 - c.1953)

Ona Motiekaitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) MP (1939 - 2008)