Surnames » Ališauskaitė » Profiles
Photo
Name

;; Ališauskaite MP (deceased)

? Alisauskaite-Senkuviene, Sr. MP (deceased)

? Ališauskaitė MP (deceased)

? Ališauskaitė MP (deceased)

Adelija Danutė Tamošaitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Adelė Gasiūnienė (Ališauskaitė) MP (1908 - 2000)

Adelė Ražanskienė (Ališauskaitė) MP (1912 - 2000)

Adolfina Ališauskaitė MP (1952 - 1972)

Agota Kizevičienė (Ališauskaitė) MP (1882 - 1946)

Albina Bendinskienė (Ališauskaitė) MP (1918 - d.)

Aldona Ališauskaitė MP (1925 - c.2009)

Aldona Bombuliene (Ališauskaitė) MP (deceased)

aldona baroniene (alisauskaite) MP (6 - d.)

Aldona Ornėžienė (Ališauskaitė) MP (1916 - d.)

Anastazija Macijauskienė (Ališauskaitė) MP (1908 - d.)

anastazija alisauskaite-albaitiene MP (deceased)

Anastazija Ališauskaitė MP (deceased)

Anelė Tetukė Ališauskaitė MP (b. - 2005)

Anelė Paltarokienė (Ališauskaitė Jasėnaitė?) MP (c.1826 - 1901)

Gyveno Joniškėlio parapijos Šiukštonių kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1856 m. spalio 30 d. Gyveno Joniškėlio parapijos Narteikių kaime.

Anelė Pauliukonis (Ališauskaitė) MP (deceased)

Antanina Markevičiūtė (Ališauskaitė) MP (c.1880 - d.)

Barbora Šakalienė (Ališauskaitė Vinco) MP (1896 - 1944)

Birutė Giedraitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Birutė Baranauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Bogumila Kvietkauskienė (Ališauskaitė) MP (c.1812 - d.)

Bronislava Ruplėnienė (Ališauskaitė) MP (1928 - d.)

Bronė Ruplėnienė (Ališauskaitė) MP (1928 - 2011)

Domicele Jackutliene (Alisauskaite) MP (deceased)

Domicelė Ališauskaitė MP (1798 - d.)

Domicėlė Kurlavičienė- Gegelevičienė (Ališauskaitė) MP (1827 - d.)

Eglė Petravičienė (Ališauskaitė) MP (1972 - d.)

Elena Ališauskaitė MP (1944 - 2001)

Elena Medzevičienė (Ališauskaitė) MP (1885 - 1935)

Elena Malinauskienė (Ališauskaitė) MP (c.1908 - d.)

Elena Lukošiūnienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Eleonora "Leonora" Šulkevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Elžbieta Rasimavičienė (Ališauskaitė) MP (c.1845 - 1916)

Elžbieta Ališauskaitė MP (1909 - 1982)

Elze Lavinskiene (Alisauskaite) MP (deceased)

Elžbieta Protasevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Elžbieta Ališauskaitė MP (1832 - d.)

Emilija Ališauskaitė MP (1904 - 1993)

Filomena Surgėlienė (Ališauskaitė) MP (1909 - d.)

Genė Lipkevičienė (Ališauskaitė) MP (1931 - 1983)

Grasilda Arelienė (Ališauskaitė) MP (1870 - 1916)

Mirties irasas

Ieva Draskinienė (Ališauskaitė) MP (c.1875 - d.)

Ieva Ališauskaitė MP (c.1825 - d.)

Jadvyga Ališauskaitė MP (1926 - 1958)

Jadvyga Šerpenskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Jadvyga Kairienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Jana Ališauskaitė MP (deceased)

Joana Ališauskaitė (Kazimiero) MP (1859 - 1872)

Juozapota Julijona Ališauskaitė MP (1837 - d.)

Juzė Ališauskaitė (Kliukinskienė) MP (1889 - 1972)

Karolina Gegelevičienė (Ališauskaitė Kazimiero) MP (1843 - d.)

Karolina Ališauskaitė MP (1808 - d.)

Karusė Ališauskaitė MP (deceased)

Konstancija Alisauskaite MP (deceased)

Konstancija Stankevičienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Kotryna Buikuvienė / Butėnienė (Ališauskaitė) MP (c.1848 - d.)

Kotryna Buikuvienė / Butėnienė (Ališauskaitė) MP (c.1848 - d.)

Leokadija Ališauskaitė MP (1894 - d.)

Magdalena Tiškevičienė (Ališauskaitė) MP (1878 - d.)

Magdalena Bekesiene (Alisauskaite) MP (deceased)

Magdalena Kubiliene (Alisauskaite) MP (deceased)

Magde Bendaraviciene (Alisauskaite) MP (deceased)

Magdelena Anusauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Marcele Kondrataviciene (Alisauskaite) MP (deceased)

Marcelė Jančiauskienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Marcelė Seibutienė (Ališauskaitė) MP (c.1902 - 1984)

Marija Radzevičienė (Ališauskaitė) MP (1911 - 1981)

Marija Jaseliuniene (Alisauskaite) MP (deceased)

Marijona Veršelienė (Ališauskaitė Vladislavo) MP (1903 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (1876 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (c.1853 - d.)

Marijona Ališauskaitė MP (deceased)

Marijona Ališauskaitė MP (deceased)

Marytė Ališauskaitė - Aukštuolienė MP (deceased)

Marė Byla (Ališauskaitė) MP (1896 - 1974)

Monika Kačiušienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Morta Ališauskaitė MP (1913 - 2003)

Nastutė Žuklienė (Ališauskaitė) MP (1898 - 1985)

Ona Lukaševičienė (Ališauskaitė) MP (c.1876 - c.1969)

Pajiesys – kaimas Kauno rajone, truputį į vakarus nuo Linksmakalnio, kitame kelio Kaunas-Prienai pakraštyje. Šalia yra Pajiesio tvenkinys, daug Išlaužo tvenkinių. Pajiesio kaime Antano ir Kortynos (K...

Ona Ališauskaitė MP (deceased)

Ona Dilkienė (Ališauskaitė) MP (1923 - 2011)

Ona Draugelienė (Ališauskaitė) MP (c.1904 - c.1953)

Ona Motiekaitienė (Ališauskaitė) MP (deceased)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) MP (1939 - 2008)

Ona Raižienė (Ališauskaitė) MP (1937 - 2008)

Ona Kudžmienė (Ališauskaitė) MP (b. - 1978)

Ona Kasparaviciene (Alisauskaite) MP (deceased)

Ona Ališauskaitė Kazimiero MP (deceased)

Ona Gradauskienė (Ališauskaitė) MP (c.1853 - 1936)

Ona Sabonienė (Ališauskaitė) MP (c.1857 - d.)

Ona Verbickienė / Jegelevičienė / Juškelienė (Ališauskaitė) MP (c.1848 - d.)

Ona Ališauskaitė MP (1907 - 1977)

Onutė Gudienė (Ališauskaitė) MP (1910 - c.2005)

Onutė Žiupkienė (Ališauskaitė) MP (1931 - 1995)

Petronele Alisauskaite-Kasparaviciene MP (deceased)

Petronelė Juknevičienė (Ališauskaitė) MP (c.1841 - d.)