Surnames » Armonavičius » Profiles
Photo
Name

? Armonavicius (deceased)

? Armonavičius (deceased)

? Armonavičius (Simonavičius) (deceased)

? Armonavičius (deceased)

? Armonavičius (deceased)

Adomas Armonavičius (c.1828 - d.)

Ūkininkaitis. Gyveno Titkonių kaime. Minimas 1832 m., 1856 m.Vedė 1856 m. lapkričio 13 d. Liudijo: Jokūbas Sinkevičius, Vincentas Maskoliūnas, Jonas Armonavičius.

Adomas Armonavičius (c.1801 - 1881)

1881 m. gyveno Bejėnų (mažažemių) kaime.

Adomas Armonavičius (1804 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Vaivada ir Viktorija Gruzdienė.Minimas 1832 m.

Adomas Armonavičius (1807 - d.)

Adomas Armonavičius, dvyniai (1848 - d.)

Adomas Armonavičius (deceased)

Adomas Armonavičius (c.1835 - d.)

Aleksandras Stanislovo Jn Armonavičius (1876 - d.)

Alfonsas Armonavičius (deceased)

1929 m. gyveno Titkonių kaime.

Alfonsas Armonavičius (1895 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Berčiūnų kaime.Vedė 1924 m. lapkričio 4d. Krinčino bažnyčioje.

Antanas Armonavičius (1875 - d.)

Antanas Armonavičius (1868 - 1935)

Minimas 1917 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas.Gyveno Titkonių kaime.

Antanas Armonavičius (c.1850 - 1928)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Titkonių kaime.Vedė 1883 m. birželio 21 d. Liudijo: Jurgis Veckas, Nikodemas Rimša, Povilas Stumbrys.Minimas 1905 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Titkonių ...

Antanas Armonavičius (deceased)

Antanas Armonavičius (c.1833 - 1883)

Ūkininkaitis. Gyveno Titkonių kaime. Minimas 1832 m. Minimas 1856 m.

Antanas Armonavičius (c.1855 - 1939)

Gyveno Titkonių kaime.Minimas 1906 m.

Antanas Armonavičius (1900 - 1962)

Krikštatėviai: Antanas Armonavičius ir Grasilda Grigelionienė Jurgio žmona.Minimas 1918 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Titkonių kaime.Vedė 1926 m. sausio 25 d.

Antanas Armonavičius (deceased)

Minimas 1894 m., 1918 m.

Antanas Armonavičius (c.1873 - d.)

Vaškų p. Titkonių.Santuoka Vaškų b. 1898 m. vasario 16 d.Vaškų valsčiaus mažažemis ūkininkas.Gyveno Titkonių kaime.Minimas 1923 m., 1929 m.

Antanas Armonas (Armonavičius) (c.1884 - d.)

Minimas 1894 m.

Antanas Armonavičius (c.1798 - 1878)

Gyveno Titkonių kaime.Vedė 1825 m. lapkričio 3 d. Liudijo: Jonas Maskoliūnas, Justinas Mikalajūnas, Ignacas Marciūnas (Maciūnas?)Ūkininkas. Gyveno Gudgalių kaime. Minimas 1832 m.1855 m. ūkininkavo Gudg...

Antanas Armonavičius (1897 - 1973)

Kr. Antanas Povilionis ir Agota Motiejūnaitė.Vaškų valsčiaus ūkininkaitis.Gyveno Galkų kaime.Minimas 1929 m., 1931 m., 1935 m. Gyveno Vaškų parapijos Galkų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1929 m. vasario...

Antanas Armonavičius (c.1849 - 1899)

Gyveno Vaškų parapijos Gudgalių kaime.Santuoka Vaškų b. 1869 m. spalio 28 d.

Antanas Armonavičius (1903 - d.)

Minimas 1915 m.Gyveno Vaškų parapijos Titkonių kaime.Santuoka Joniškėlio bažnyčioje 1929 m. vasario 11 d.

Antanas Armonavičius (deceased)

Antanas Armonavičius (c.1915 - d.)

Minimas 1935 m.

Antanas Armonavičius (deceased)

Ratkūnų.Santuoka Saločių b. 1851 m. spalio 16 d.

Antanas Armonavičius (deceased)

Santuoka Žeimelio bažnyčioje 1910 m. sausio 31 d.

Antanas Armonavičius (deceased)

Antanas Armonavičius (c.1851 - 1925)

Saločių valsčiaus ūkio darbininkas.Gyveno Ratkūnų kaime.

Antanas Armonavičius (Armonas) (deceased)

Gyveno Ratkūnų kaime.Santuoka Lauksodžio bažnyčioje 1891 m. vasario 5 d.

Antanas Armonavičius (1902 - d.)

Minimas 1918 m., 1919 m.

Antanas Armonavičius (1857 - d.)

Vedė Pasvalio bažnyčioje 1881 m. lapkričio 10 d.

Antanas Armonavičius (1915 - 1918)

Antanas Armonavičius (deceased)

Antanas Armonavičius (deceased)

Antanas Stanislovo Jn Armonavičius (1859 - d.)

Antanas Armanavičius (Armonavičius) (c.1850 - d.)

Vesdamas gyveno Krinčino parapijos Dagilynės palivarkeSantuoka Krinčino bažnyčioje 1871 09 13

Antanas Armonavičius (deceased)

Anupras Armonavičius (c.1845 - 1905)

Minimas 1881 m.Skrebotiškio valsčiaus valstietis.Gyveno Vaškų parapijos Bejėniškių kaime.

Baltramiejus Armonavičius (1908 - d.)

Vaškų valsčiaus ūkininkaitis.Gyveno Galkų kaime.Minimas 1929 m., 1931 m., 1935 m.Gyveno Vaškų parapijos Galkų kaime.Santuoka Vaškų bažnyčioje 1936 m. balandžio 13 d.

Bronislovas Armonavičius (1928 - d.)

1929 m. gyveno Titkonių kaime.

Bronislovas Armonavičius (deceased)

Dominykas Kazimieras Armonavičius (deceased)

Dominykas Armonavičius (deceased)

KiburiųS. Saločių b. 1819 m. spalio 19 d.

Eduardas Armanavičius (Armonavičius) (c.1880 - d.)

Feliksas Armonavičius (deceased)

1929 m. gyveno Titkonių kaime.

Gytis Armonavičius (deceased)

Ignacas Armonavičius (1849 - 1937)

Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1882 m. vasario 2 d.

Ignacas Armonavičius (1895 - d.)

Jeronimas Armonavičius (deceased)

Jokūbas Armonavičius (Armonas) (c.1779 - 1859)

Valstietis. Kilęs iš Kriukų parapijos.1847 m. gyveno Vaškų parapijoje.Našlys. Vedė 1847 m. spalio 28 d.Samdinys. 1851 m. tarnavo Švokštonių kaime Dominyko Neborako ūkyje.

Jokūbas Armonavičius (c.1796 - 1856)

Ūkininkas. Gyveno Titkonių kaime. Minimas 1832 m. Gyveno Vaškų parapijos Titkonių kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1823 m. lapkričio 27 d. Liudijo Jurgis Veckas, Antanas Armonavičius, Dominykas Povilionis.

Jokūbas Armonavičius (deceased)

Jokūbas Armonavičius (c.1760 - 1830)

Jokūbas Armonavičius (c.1837 - 1917)

Minimas 1856 m.Skrebotiškio valsčiaus valstietis.Gyveno Titkonių kaime.Minimas 1917 m.

Jokūbas Armonavičius (Armonas) (deceased)

Jokūbas Armonavičius (deceased)

Jonas Armonavičius (1919 - 1919)

Jonas Armonavičius (c.1860 - 1867)

Minimas 1905 m.

Jonas Armonavičius (deceased)

Jonas Armonavičius (deceased)

Jonas Germanavicius (Armonavičius) (1872 - 1947)

Jonas Armonavičius (c.1872 - 1918)

Vaškų p. Titkonių. .Santuoka Vaškų b. 1898 m. lapkričio 24 d.Skrebotiškio valsčiaus ūkininkas.Gyveno Titkonių kaime.

Jonas Armonavičius (1872 - d.)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.Minimas 1894 m.Gyveno Bejėnuose.Vedė 1908 m. vasario 12 d. Liudijo: Juozapas Šiminskas, Juozapas Aperavičius.Minimas 1918 m.Ūkininkas. Gyveno Vaškų parapijos Bejėnų ka...

Jonas Armonavičius (1904 - d.)

Minimas 1918 m.

Jonas Armonavičius (1904 - 1989)

Minimas 1918 m., 1919 m.Gyveno Vaškų parapijos Titkonių kaime.Vedė Kiburių bažnyčioje 1929 m. spalio 27 d.

Jonas Armonavičius (deceased)

Jonas Armonavičius (deceased)

1799 m. tarnavo Bejėnų dvare.Vedė 1799 m. lapkričio 26 d. Liudijo: Kazimieras Vaivada, Antanas Velička.Rekrutas.

Jonas Armonavičius (c.1898 - 1943)

Minimas 1924 m.

Jonas Armonavičius (1902 - 1942)

Krikštatėviai: Klemensas Jasiūnas ir Ona Grigelionytė.

Jonas Armonavičius (1899 - 1944)

Minimas 1915 m.Mažažemis ūkininkas. Gyveno Gudgalių kaime.Vedė Vaškų b. 1927 m. vasario 27 d.

Jonas Armonavičius (1870 - d.)

Jonas Armonavičius (c.1896 - d.)

Saločių valsčiaus ūkininkas.Gyveno Saločių parapijos Kyburių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1939 m. gegužės 9 d.

Jonas Jarmalavičius (Armonavičius) (c.1857 - 1907)

Gyveno Saločių parapijos Nečionių kaime.Santuoka Saločių b. 1885 m. balandžio 14 d.

Jonas Armonas (Hermanavičius Armonavičius) (deceased)

Iš Krinčino parapijos Jodmacių kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1826 m. rugsėjo 19 d.

Jonas Armonavičius (1909 - d.)

Gyveno Vaškų parapijos Titkonių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1946 m. vasario 24 d.

Jonas Armonavičius (1897 - d.)

Jonas Armonavičius (1872 - d.)

Jonas Armonavičius (Armonas) (deceased)

Jonas Armonavičius (1816 - d.)

Jonas Armonavičius (c.1834 - 1894)

Gyveno Gudgalių kaime.Vedė 1862 m. spalio 9 d..Minimas 1890 m.Skrebotiškio valsčiaus valstietis. 1894 m. gyveno Gudgalių kaime.

Julijonas Armonavičius (1917 - 1919)

Minimas 1918 m.

Julijonas Armonavičius (1909 - d.)

Julius (Julijonas) Armonavičius (c.1931 - 1984)

Juozapas Armonavičius (c.1862 - 1918)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.Gyveno Titkonių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1893 m. vasario 2 d.Gyveno Titkonių kaime.Minimas 1906 m.Skrebotiškio valsčiaus ūkininkas.

Juozapas Armonavičius (c.1906 - 1981)

Minimas 1915 m.Gyveno Skrebotiškio parapijos Gudgalių kaime.Ūkininkas.Vedė Vaškų bažnyčioje 1928 m. sausio 17 d.

Juozapas Armonavičius (c.1898 - 1944)

Minimas 1939 m.

Juozapas Armonavičius (1904 - 1919)

Juozapas Armonavičius (deceased)

Minimas 1919 m.

Juozapas Armonavičius (c.1867 - d.)

1929 m. gyveno Titkonių kaime.Mažažemis ūkininkas.Augino Joną Armonavičių (gim. maždaug 1910 m.)

Juozapas Armonavičius (deceased)

Juozapas Armonavičius (1851 - 1908)

G.b. gimęs Šimonių km 1851.05.29 (Pasvalio RKB įrašas), mirties metrike amžius - 57 metaiGyveno Šimonių kaime.Vedė 1907 m. birželio 17 d. Pasvalio bažnyčioje.

Juozapas Armonavičius (c.1779 - 1829)

Juozapas Armonavičius (deceased)