Surnames » Aspa » Profiles
Photo
Name

Adelus Erlingsdotter Aspa Kane (Tolstad) MP (1360 - 1438)

Adalis var kanskje av Finne-ætta. Hun var gift med Toralde Sigurdsson, og de hadde bla datteren Kristina, kalt Smørhetta. Smørhatt eller Smørhetta var altså ikke slektsnavn, men kallenavn på Kristina, ...

Anngerd Arnesdotter Aspa, på Huseby MP (c.1440 - c.1526)

Angjerd eller Angerd var dotter til Arne, ein av dei tre Trondsøner i Aspa. Det er usikkert hvor hun døde og er gravlagt, kan være Alstadhaug eller Torget, Helgeland, Nordland Angerd ARNESDOTTER AB...

Arne Trondsson Aspa, til Husby MP (1405 - 1470)

Arne var en av de tre Trondsønner i Aspa. Han var bror til erkebiskop Olav. Arne i Aspa har fem kjente barn: 1. Øystein 2. Beritte g.m. Erlend 3. Jorann g.m. Bjørn i Skrova 4. Karen g.m. Bert...

Aslak Jonsson Aspa MP (c.1360 - c.1440)

Som Kane-ættas stamfar regnes Gunnar Toraldeson, visstnok den samme som var fehirde i Bergen ca. 1340. Det var ellers i Vestfold ætta hadde sine store jordegods og synes å ha hørt hjemme. Han hadde to ...

Ingeborg Ivarsdotter Aspa, Leira MP (c.1440 - c.1520)

Ingeborg var gift med Eirik Torsteinsson Trygge. Ingeborg var gift med Erlend i Leira på Tustna. De hadde barna Erlend og Ulvhild. Kilder :Gards- og ættesoge for Straumsnes bind III side 446-447

Ivar Trondsson Aspa, Kane MP (1410 - 1498)

Ivar var en av de tre Trondsønner Aspa: Ivar, Arne og Olav erkepiskopen. Tanja Vean: født ca. 1410, erkebiskopens ombudsmann, død ca. 1495 i Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal. Ivar Trondsson ble ombu...

Ivar Toraldesson Aspa, Smørhatt MP (c.1390 - c.1424)

Ivar var sønn av Toralde Sigurdsson. Det er en viss tvil om han var sønn av Toraldes første kone (eller frille) Ragnhild, eller Adelus Erlingsdotter, som Toralde giftet seg med og som er mor til Kristi...

Jon Ivarson Aspa MP (c.1440 - c.1525)

Iflg Nermo: RESIDENCE: 1520, Betalte skatt på Veidholmen BIRTH: ABT 1450, (?) Aspa, Tingvoll, MR BAPTISM: 'i Veien' DEATH: 1525, Veidholmen (Aspa ?) BURIAL: (solgte Kvalvåg til Erkebispestole...

Jorann Aslaksdatter Aspa MP (1380 - 1443)

Jorann Aslaksdotter i Aspa, gift med Trond. Tanja Vean: Ble Jorann Aslaksdotter gift med en slektning av den andre grenen av Aspa-slekten? Vi går ut fra at gården Aspa med tilhørende jordegods på...

Kristina Toraldesdotter Aspa (Kane), 'Smørhetta' av Tolstad MP (c.1395 - 1463)

Se denne: Kristina Toraldesdatter, også kalt Kirstine, Kristine Smørhetta eller Smørhatt. Gift fire ganger, ingen barn. NB: Kristina is NOT married to her brother Ivar, and she had NO CHILDREN. K...

Margrethe Iversdatter Aspa (Smørhatt) MP (c.1448 - c.1471)

Margrete Ivarsdatter i Aspa Foreldre Ivar Toraldesson og hans kone Sigrid(?). Margrete er IKKE datter av Kristina i Aspa, kalt Smørhetta - Kristina hadde ingen direkte etterkommere, noe vi vet ut f...

Olav Trondsson Aspa, Erkebiskop i Nidaros MP (1405 - c.1474)

Erkebiskop Olav Trondsson: Olav Trondsson, død 25. november 1474, dødssted Roma, gravlagt i klosterkirken San Agostino, Fødested og fødselsår er ikke kjent. Erkebiskop. Foreldre: Trolig Trond Toral...

Svein Arnesson Aspa, d.e. MP (c.1320 - c.1360)

1353: Antakelig den som får Kongelig stevning om å møte på Lyng i Verdal. Kilde: Kristina Toraldsdtr. var først gift med Svein Arneson, så med Holte Jonson. Kven ho var gift med tredje gongen er me...

Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson Aspa Kane (Kane), på Aspa MP (1350 - 1405)

Toralde Sigurdsson hadde tilnavnet Smørhatt . Han regnes som stamfar for Aspa-ætten, men den direkte tilknytninger er ikke helt klar. Det fins også tilknytning til Kane- og Galte-ættene. Han var gift m...

Trond Toraldesson Aspa, Hvit MP (c.1380 - c.1440)

Trond Toraldesson eller muligens Trond Ivarsson? Trond var halvbror av Kristina Toraldesdatter, siden hans sønn nevner Kristina (Kirstine) som "farsøster". Det pågår til stadighet diskusjoner om hvor...

Adelus Erlingdtr Aspa (Tolstad-Vågå) MP (1350 - 1440)

Ales Audensdotter Aspa (Boksaspen) MP (1632 - 1704)

Ales (Aleth) Eriksdotter Aspa MP (1708 - 1765)

Ales (Aleth) Audensdotter Trygge (Aspa) MP (1678 - 1740)

Anders Ivarsson Aspa MP (1614 - 1687)

Fra Bygdebok for Straumsnes, bind 3 : Anders Iverson Aspen fekk utlagd gården ved eit skifte mellom sysknene på Aspa den 15.april 1663. Eltter alderen som er oppgjeven i manntala på 1660-talet skulle...

Ane Torsteinsdatter Kvisvik (Aspa), dy MP (1686 - c.1736)

Ane Eriksdotter Aspen (Aspa) MP (1729 - d.)

Anne Audensdotter Trygge (Aspa) MP (c.1650 - 1726)

Tanja Vean skrev: Anne Audunsdotter Trygge ble født ca 1650. Hun var datter av Audun Ivarsson Aspa og Margrethe (?). Anne Audunsdotter Trygge giftet seg med Bjørn Guttormson Eikesdal, sønn av Guttorm...

Anne Torsteinsdotter Aspa MP (1669 - 1736)

Arne Aspa MP (deceased)

Arne sigurdsson Nidaros Birth: Aurland.Sogn.Norway Death: About.1314 in Nidaros-Trondheim.Sør-Trøndelag.Norway Sex: M Father: Sigurd Tafsi Eindridesson Aspa b. Before.1200 in Nidaros.Sør-Trøndelag.Norw...

Arne Gudbrandson Saud MP (c.1300 - c.1346)

1319: Arvetvist mellom han og broren Sigurd. Arne som hadde bosatt seg på gården krevde odelsretten til Aspa. Det var deres mormor Gjertrud som hadde eid Aspa. Arvetvisten ble løst ved at alle ...

Auden Ivarson Aspa MP (1628 - 1707)

T. Vean: Ikke gift med NN Andersdatter Thingvold. Født 1628, (Audun/Ouden) Aspa, Tingvoll, MR Døpt: av Trygge-ætta Død: 1707, Aspa, Tingvoll, MR (etter 5 Feb 1704 da et registrert dokument vise...

Auden Ivarson Aspa (Aspen) MP (1628 - d.)

Audun Torgersen Aspa MP (1515 - c.1585)

Audun Torsteinsen Aspa MP (c.1530 - c.1598)

ABT 1530 - ABT 1590 RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR BAPTISM: 'på Veien' DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?) Aspa, ...

Berdora Ivarsdatter Aspa MP (c.1460 - d.)

Berit Bersvendsdatter Aspås MP (c.1767 - 1827)

Bård Andersson Aspa MP (c.1658 - d.)

Edvard Aspa MP (c.1856 - d.)

Elen Ivarsdatter Aspa MP (deceased)

Elsa Irene Aspa (Asplund) MP (1898 - 1986)

Erik Torsteinson Aspa MP (1676 - d.)

Erik Audunson Aspa MP (1570 - 1655)

Erik Audensson KVALVÅG [886] ABT 1580 - ABT 1657 RESIDENCE: 1647, Eide part i Skar og Hafstad, Tingvoll, som s. Audun arvet OCCUPATION: Stiftsskriver for 'de fire Sø-len' BIRTH: ABT 1580, Asp...

Erik Audunson Trygge (Aspa) MP (1658 - 1731)

Erik Iverson Aspa MP (c.1690 - d.)

Fru Aspa MP (c.1668 - d.)

Gaute Ivarsson Aspa, Erkebiskop i Nidaros MP (1437 - 1510)

Han overtok som erkebiskop etter sin fars bror Olav Trondsson i 1475. Satt som erkebiskop i 36 år fra 1474 - 1510. Han var også den siste erkebispen som brukte norsk språk i sin embetsgjerning. Da han ...

Gertrud Wettenhovi-Aspa (Jendritzky) MP (1888 - d.)

Graciano Aldamiz (Aspa) MP (deceased)

Gro Sveinungsdatter Lundeslet-Viken MP (c.1355 - d.)

Tanja Vean: Gros titulatur (Fru) viser at hun var adelig, og det var etter all sannsynlighet også mannen Aslak Jonsson. Av etterslekten var det mange som overtok gårder av det tidligere Aspa-godset p...

Gudbrand Klerk Petersson Bonde (Aspa Ulvastad Skjeggen) MP (1285 - 1343)

Far Sira Peter Arnesson Finne, Finne, Voss, Hordaland, Norge Slektskap Natural Mor Ingrid Brynjulvsdatter Kvåle, Kvåle, Sogndal, Valdres Ragndid Aslaksdatter Lyng, Lyng, Verdal, Nord-Trøndelag,...

Gunnar-Sveinsson Aspa MP (deceased)

Gunnhild Aslaksdatter (Aspa) MP (1410 - 1476)

Gift med: Arne SIGURDSSON ABT 1403 - ABT 1480 BIRTH: ABT 1403, (?) (Teiste ?) DEATH: ABT 1480, (?) ___________________________' Barn: Anne ARNESDATTER ABT 1450 - ____ BIRTH: ABT 1450,...

Guri Audensdotter Aspa MP (c.1565 - c.1647)

Gift med: Sjur TORKJELLSON [1349] ABT 1555 - AFT ER 1597 RESIDENCE: 1597, Veidholmen, senere Helgebostad, Hitra (Vikstrøm, Hitra) BIRTH: ABT 1555, (?) (Sjurd/Sivert) (Torkildsen) Helgebostad,...

Hjertrud i Aspa MP (deceased)

Ingeborg Torsteinsdotter Aspa MP (1680 - d.)

Ingeborg Audensdatter Trygge (Aspa) MP (c.1595 - 1671)

Av Tryggeætta

Ingeborg Trygvesdatter Aspa MP (1439 - 1505)

Ingeborg Audunsdatter Aspa (Sure) MP (1238 - 1296)

Ivar Audunsson Aspen MP (1575 - 1647)

Ivar Audensson Aspa * OCCUPATION: Gardbruker * BIRTH: ABT 1570, (før 1587) Aspa, Tingvoll, MR (Oudunsson) * BAPTISM: (navnet 'Trygge' brukes av etterkommere) * DEATH: 1647, Aspa, Tingvoll, MR...

Ivar Toraldeson Aspa MP (deceased)

Ivar Toraldesson Aspa (Smörhatt) MP (1390 - c.1424)

Ivar Arneson Aspa MP (c.1350 - c.1390)

Ivar-Arnesson Aspa MP (deceased)

Iver Torsteinson Aspa MP (1668 - d.)

Jon Trondsson Boksaspen (Aspa) MP (c.1520 - 1553)

Tanja Vean: Boksaspa ætti. I tavla 8 vantar Jon Trondsson i Boksaspa (nemnd 1548?1554) ei dotter. I eit tingsvitne frå 2. mai 165554 gjeng det fram at 1/2 spann i Skjevlingen på Aspøyi og 1 spann 2...

Jorun Trondsdatter Dans (Bagge) (Rustung av Aspa) MP (deceased)

Jorun Aslaksdatter Rustung av Aspa MP (deceased)

Jorun-Sveinsdatter Aspa MP (deceased)

Jorunn Ivarsdotter Aspa MP (c.1450 - d.)

Det finnes ingen kilder som viser hennes opphav, men ifølge Finn Oldervik kan hun hypotetisk være den samme som Jorann Ivarsdotter (Aspa). Hennes bror Trond Ivarsson var nemlig sokneprest på Trondenes ...

Jorunn Trondsdtr Aspa MP (deceased)

Judith Torsteinsdotter Aspa MP (1671 - 1704)

Kirsten Aspa Kane MP (1379 - d.)

Lisbet Eriksdatter Aspa MP (1610 - 1700)

Datter af Erik Oudensen og Maren Christensdatter. Død i Trondhjem 1700 hos svigersønnen, magistratspræsident Roald Opdal. Kommentar: Kilde til dette? I Tingvolls bygdebok står det at hun døde i 1670 ...

Magrethe Iverdatter Aspa MP (1448 - 1471)

Margaret Ovdensdtr. Aspa MP (deceased)

Margrete Audensdatter Aspa MP (b. - 1738)

Margrete Iversdatter Aspa ((Smörhatt)) MP (1448 - 1471)

Margrethe Torsteinsdotter Aspa MP (1678 - d.)

Marina Pascual Aspa MP (1852 - 1942)

Marit Audensdatter Aspa MP (1585 - 1650)

Ref. Eideboka Bind 1 side 391. __________________ Marits slægt går via faren Auden Torsteinson ASPA til farens oldefar - Ivar Trondson ASPA hvis oldemor - Sigrid Guttormsdatter TORSNES var oldeba...

Marit Eriksdatter Aspa MP (1459 - d.)

N. N. Aspa MP (deceased)

Svein Arneson var gift to ganger. Navnet på første kona hans er ukjent, men med henne hadde han sønnen Bård Sveinson. Bård Sveinson, sønn av Svein Arneson og første kona hans, fikk arven etter foreld...

N.N. Oudensdatter Aspa MP (deceased)

NN Aspa MP (deceased)

NN Ivardatter Aspa MP (deceased)

BIRTH: (?) (meget usikre foreldre) (d. av Ivar Trondsson i Aspa ?) BAPTISM: (ca. 1435 ?) Kilde:

Ola/Oluf Torsteinson Ohr (Aspa/ Trygge) MP (1682 - 1719)

Ovden Torsteinson Aspa MP (b. - 1590)

Purificacion Villena Aspa MP (deceased)

Ragnhild Ivarsdatter Aspa MP (1345 - 1370)

Ragnild Ivarsdotter er kjent 1390 som enke etter Andres Sigurdsson, og den siste som har tolket denne kilden (12.1 1390, Dipl. Norv. VI nr. 329), Olav T Forseth, har kommet frem til at dette ekteparet ...

Ragnhild Sveinungsdatter Tolstad (Aspa) MP (1341 - 1429)

Ragnhild Eriksdatter Aspa MP (1533 - 1609)

Kilder: Jeg har baseret oplysningen om hendes tilknytning til Aspa familien fra hjemmesiderne : ;... ... Den sidste kilde skriver "født 1533 Aspa" og vi har muligvis opfattet forkert at hun var...

Reino Verner Aspa (Asplund) MP (1904 - 1983)

Sigrid Alfsdatter Aspa (Skåden) MP (c.1400 - c.1430)

Sigrid ALFSDATTER ABT 1400 - ____ RESIDENCE: 1445, Solgte sin søsterlodd i Rindal til broren Finn Alfsson BIRTH: ABT 1400, (?) Skaaden, Øyer Father: Alf Haldorsson SKAADEN Family 1 : Ivar TOR...

Squire Aslak Jonsson Aspa MP (1440 - d.)

Sunniva Ivarsdotter Aspa MP (deceased)

Svein Arneson Aspa, d.y. MP (deceased)

Svein Arnesson på Aspa MP (c.1324 - c.1399)

Synnøve Audensdotter Aspa MP (1575 - c.1647)

Synnøve Audensdotter ASPA ABT 1585 - AFT ER 1647 RESIDENCE: Nevnt 1624 BIRTH: ABT 1585, Aspa, Tingvoll, MR DEATH: AFT ER 1647, Lyngvær, Sandøy, Aukra, Romsd (ca.1625?) Father: Auden Torsteins...

Toralde Smørhatt Sigurdsson Aspa Kane MP (deceased)

Toralde Sigurdson Aspa (Kane) MP (1350 - 1405)

Torstein Eriksson Aspa MP (c.1490 - c.1577)

ABT 1490 - ABT 1577 RESIDENCE: 1520, Veien (til 1554) (Veidholmen utf. Smøla) OCCUPATION: Selveiende bruker i Aspa BIRTH: ABT 1490, Aspa, Tingvoll, MR [1072] BAPTISM: (eide Veidholmen, Aspa og ...

Torstein Audenson Aspa MP (1565 - c.1621)

Torstein ÅNDAL ABT 1565 - AFT ER 1621 RESIDENCE: Bosatt på Åndal, Øre, Gjemnes, Nordmøre OCCUPATION: Gardbr. på Åndal til 1621 BIRTH: ABT 1565, (Audenson?) Aspa, Tingvoll? (us. forel.) DEATH:...

Torstein Ivarson Trygge (Aspa) MP (1630 - 1688)

Kilde: home.no Svein-arnolf

Torsten Eriksen Aspa MP (c.1485 - c.1560)