Surnames » Aspa » Profiles
Photo
Name

Adelus Erlingsdotter Aspa Kane (Tolstad) MP (1360 - 1438)

Adalis var kanskje av Finne-ætta. Hun var gift med Toralde Sigurdsson, og de hadde bla datteren Kristina, kalt Smørhetta. Smørhatt eller Smørhetta var altså ikke slek...

Anngerd Arnesdotter Kusse til Torge (Aspa på Huseby), på Huseby MP (c.1440 - c.1526)

Angjerd eller Angerd var dotter til Arne, ein av dei tre Trondsøner i Aspa. Det er usikkert hvor hun døde og er gravlagt, kan være Alstadhaug eller Torget, Helgeland, Nordland An...

Arne Trondsson Aspa, til Husby MP (1405 - 1470)

Arne var en av de tre Trondsønner i Aspa. Han var bror til erkebiskop Olav. Arne i Aspa har fem kjente barn: 1. Øystein 2. Beritte g.m. Erlend 3. Jorann g.m. Bjørn i Skrova...

Aslak Jonsson Aspa MP (c.1360 - c.1440)

Som Kane-ættas stamfar regnes Gunnar Toraldeson, visstnok den samme som var fehirde i Bergen ca. 1340. Det var ellers i Vestfold ætta hadde sine store jordegods og synes å ha h�...

Ingeborg Ivarsdotter Veien (Aspa), Leira MP (c.1440 - c.1520)

Ingeborg var gift med Eirik Torsteinsson Trygge. Synnive gifta seg med Erik Torsteinson. Vi veit ut ifrå diplom at dei ved et høve selde 5 spanns leige i Åsskard, 2 spanns leige ...

Ivar Trondsson Aspa (Kane) MP (1410 - 1498)

Ivar var en av de tre Trondsønner Aspa: Ivar, Arne og Olav erkepiskopen. Tanja Vean: født ca. 1410, erkebiskopens ombudsmann, død ca. 1495 i Aspa, Tingvoll, Møre og Roms...

Ivar Toraldesson Aspa, Smørhatt MP (c.1390 - c.1424)

Ivar var sønn av Toralde Sigurdsson. Det er en viss tvil om han var sønn av Toraldes første kone (eller frille) Ragnhild, eller Adelus Erlingsdotter, som Toralde giftet seg med og ...

Jon Ivarson Aspa MP (c.1440 - c.1525)

Iflg Nermo: RESIDENCE: 1520, Betalte skatt på Veidholmen BIRTH: ABT 1450, (?) Aspa, Tingvoll, MR BAPTISM: 'i Veien' DEATH: 1525, Veidholmen (Aspa ?) BURIAL: (solgte Kvalvåg til ...

Jorann Aslaksdatter Aspa MP (1380 - 1443)

Jorann Aslaksdotter i Aspa, gift med Trond. Tanja Vean: Ble Jorann Aslaksdotter gift med en slektning av den andre grenen av Aspa-slekten? Vi går ut fra at gården Aspa med tilh�...

Kristina Toraldesdotter Aspa (Kane), 'Smørhetta' av Tolstad MP (c.1395 - 1463)

Se denne: Kristina Toraldesdatter, også kalt Kirstine, Kristine Smørhetta eller Smørhatt. Gift fire ganger, ingen barn. NB: Kristina is NOT married to her brother Ivar, and she...

Margrethe Iversdatter Aspa (Smørhatt) MP (c.1448 - c.1471)

Margrete Ivarsdatter i Aspa Foreldre Ivar Toraldesson og hans kone Sigrid(?). Margrete er IKKE datter av Kristina i Aspa, kalt Smørhetta - Kristina hadde ingen direkte etterkommere, noe vi v...

Olav Trondsson Aspa, Erkebiskop i Nidaros MP (1405 - c.1474)

Erkebiskop Olav Trondsson: Olav Trondsson, død 25. november 1474, dødssted Roma, gravlagt i klosterkirken San Agostino, Fødested og fødselsår er ikke kjent. Erkeb...

Svein Arnesson Aspa, d.e. MP (c.1320 - c.1360)

1353: Antakelig den som får Kongelig stevning om å møte på Lyng i Verdal. Kilde: Kristina Toraldsdtr. var først gift med Svein Arneson, så med Holte Jonson...

Toralde 'Smørhatt' Sigurdsson Aspa Kane (Kane), på Aspa MP (1350 - 1405)

Toralde Sigurdsson hadde tilnavnet Smørhatt . Han regnes som stamfar for Aspa-ætten, men den direkte tilknytninger er ikke helt klar. Det fins også tilknytning til Kane- og Galte-&...

Trond Toraldeson Aspa Hvit MP (c.1380 - c.1440)

Trond Toraldesson eller muligens Trond Ivarsson? Trond var halvbror av Kristina Toraldesdatter, siden hans sønn nevner Kristina (Kirstine) som "farsøster". Det pågår til s...

Adelus Erlingdtr Aspa (Tolstad-Vågå) (1350 - 1440)

Ales Audensdotter Aspa (Boksaspen) (1632 - 1704)

Ales (Aleth) Eriksdotter Aspa (1708 - 1765)

Ales (Aleth) Audensdotter Trygge (Aspa) (1678 - 1740)

Anders Ivarsson Aspa (1614 - 1687)

Fra Bygdebok for Straumsnes, bind 3 : Anders Iverson Aspen fekk utlagd gården ved eit skifte mellom sysknene på Aspa den 15.april 1663. Eltter alderen som er oppgjeven i manntala p�...

Ane Torsteinsdatter Kvisvik (Aspa), dy (1686 - c.1736)

Ane Eriksdotter Aspen (Aspa) (1729 - d.)

Anne Audensdotter Trygge (Aspa) (c.1650 - 1726)

Tanja Vean skrev: Anne Audunsdotter Trygge ble født ca 1650. Hun var datter av Audun Ivarsson Aspa og Margrethe (?). Anne Audunsdotter Trygge giftet seg med Bjørn Guttormson Eikesdal, s...

Anne Torsteinsdotter Aspa (1669 - 1736)

Arne Aspa (deceased)

Arne sigurdsson Nidaros Birth: Aurland.Sogn.Norway Death: About.1314 in Nidaros-Trondheim.Sør-Trøndelag.Norway Sex: M Father: Sigurd Tafsi Eindridesson Aspa b. Before.1200 in Nidaros.S&#x...

Arne Gudbrandson Saud (c.1300 - c.1346)

1319: Arvetvist mellom han og broren Sigurd. Arne som hadde bosatt seg på gården krevde odelsretten til Aspa. Det var deres mormor Gjertrud som hadde eid Aspa. Arvetvisten ble l&#...

Auden Ivarson Aspa (1628 - 1707)

T. Vean: Ikke gift med NN Andersdatter Thingvold. Født 1628, (Audun/Ouden) Aspa, Tingvoll, MR Døpt: av Trygge-ætta Død: 1707, Aspa, Tingvoll, MR (etter 5 Feb 1704 da...

Auden Ivarson Aspa (Aspen) (1628 - d.)

Audun Torgersen Aspa (1515 - c.1585)

Audun Torsteinsen Aspa (c.1530 - c.1598)

ABT 1530 - ABT 1590 RESIDENCE: 1572, Veien (Veidholmen), 1578: Aspa BIRTH: ABT 1530, (ca. 1522 ?) (ca. 1550 ?) (Oudun) Aspa, Tingvoll, MR BAPTISM: 'på Veien' DEATH: ABT 1590, (ca 1610 ?)...

Berdora Ivarsdatter Ivarsdatter (Ivarsdtr. Aspa) (c.1460 - d.)

Berit Bersvendsdatter Aspås (c.1767 - 1827)

Bård Andersson Aspa (c.1658 - d.)

Edvard Aspa (c.1856 - d.)

Elen Ivarsdatter (Ivarsdtr. Aspa) (deceased)

Erik Torsteinson Aspa (1676 - d.)

Erik Audunson Aspa (1570 - 1655)

Erik Audensson KVALVÅG [886] ABT 1580 - ABT 1657 RESIDENCE: 1647, Eide part i Skar og Hafstad, Tingvoll, som s. Audun arvet OCCUPATION: Stiftsskriver for 'de fire Sø-len' BIRTH:...

Erik Audunson Trygge (Aspa) (1658 - 1731)

Erik Iverson Aspa (c.1690 - d.)

Fru Aspa (c.1668 - d.)

Gaute Ivarsson Aspa, Erkebiskop i Nidaros (1437 - 1510)

Han overtok som erkebiskop etter sin fars bror Olav Trondsson i 1475. Satt som erkebiskop i 36 år fra 1474 - 1510. Han var også den siste erkebispen som brukte norsk språk i sin em...

Gertrud Wettenhovi-Aspa (Jendritzky) (1888 - d.)

Graciano Aldamiz (Aspa) (deceased)

Gro Sveinungsdatter Lundeslet-Viken (c.1355 - d.)

Tanja Vean: Gros titulatur (Fru) viser at hun var adelig, og det var etter all sannsynlighet også mannen Aslak Jonsson. Av etterslekten var det mange som overtok gårder av det tidligere...

Gudbrand Klerk Petersson Bonde (Aspa Ulvastad Skjeggen) (1285 - 1343)

Far Sira Peter Arnesson Finne, Finne, Voss, Hordaland, Norge Slektskap Natural Mor Ingrid Brynjulvsdatter Kvåle, Kvåle, Sogndal, Valdres Ragndid Aslaksdatter Lyng, Lyng, Verdal, N...

Gunnar-Sveinsson Aspa (deceased)

Gunnhild Aslaksdatter (Aspa) (1410 - 1476)

Gift med: Arne SIGURDSSON ABT 1403 - ABT 1480 BIRTH: ABT 1403, (?) (Teiste ?) DEATH: ABT 1480, (?) ___________________________' Barn: Anne ARNESDATTER ABT 1450 - ____ BIRTH: ABT 1450,...

Guri Audensdotter Aspa (c.1565 - c.1647)

Gift med: Sjur TORKJELLSON [1349] ABT 1555 - AFT ER 1597 RESIDENCE: 1597, Veidholmen, senere Helgebostad, Hitra (Vikstrøm, Hitra) BIRTH: ABT 1555, (?) (Sjurd/Sivert) (Torkildsen) Helge...

Hjertrud i Aspa (deceased)

Ingeborg Torsteinsdotter Aspa (1680 - d.)

Ingeborg Audensdatter Trygge (Aspa) (c.1595 - 1671)

Av Tryggeætta

Ingeborg Trygvesdatter Aspa (1439 - 1505)

Ingeborg Audunsdatter Aspa (Sure) (1238 - 1296)

Ingrid Jonsdatter Kraage (1449 - 1479)

Ivar Audunsson Aspa (1575 - 1647)

Ivar Audensson Aspa * OCCUPATION: Gardbruker * BIRTH: ABT 1570, (før 1587) Aspa, Tingvoll, MR (Oudunsson) * BAPTISM: (navnet 'Trygge' brukes av etterkommere) * DEATH: 1647, Aspa, Tingv...

Ivar Trondsson (Aspa) (deceased)

Ivar Toraldeson Aspa (deceased)

Ivar Toraldesson Aspa (Smörhatt) (1390 - c.1424)

Ivar Arneson Aspa (c.1350 - c.1390)

Ivar-Arnesson Aspa (deceased)

Iver Torsteinson Aspa (1668 - d.)

Jon Aslaksson Tviskaven (Aspa) (c.1339 - c.1359)

Jon Trondsson Boksaspen (Aspa) (c.1520 - 1553)

Tanja Vean: Boksaspa ætti. I tavla 8 vantar Jon Trondsson i Boksaspa (nemnd 1548?1554) ei dotter. I eit tingsvitne frå 2. mai 165554 gjeng det fram at 1/2 spann i Skjevlingen på...

Jorun Trondsdatter Dans (Bagge) (Rustung av Aspa) (deceased)

Jorun Aslaksdatter Rustung av Aspa (deceased)

Jorun-Sveinsdatter Aspa (deceased)

Jorunn Ivarsdotter Aspa (c.1450 - d.)

Det finnes ingen kilder som viser hennes opphav, men ifølge Finn Oldervik kan hun hypotetisk være den samme som Jorann Ivarsdotter (Aspa). Hennes bror Trond Ivarsson var nemlig sokneprest...

Jorunn Trondsdtr Aspa (deceased)

Judith Torsteinsdotter Aspa (1671 - 1704)

Kirsten Aspa Kane (1379 - d.)

Lisbet Eriksdatter Aspa (1610 - 1700)

Datter af Erik Oudensen og Maren Christensdatter. Død i Trondhjem 1700 hos svigersønnen, magistratspræsident Roald Opdal. Kommentar: Kilde til dette? I Tingvolls bygdebok st�...

Magrethe Iverdatter Aspa (1448 - 1471)

Margrete Audensdatter Aspa (b. - 1738)

Margrete Iversdatter Aspa ((Smörhatt)) (1448 - 1471)

Margrethe Torsteinsdotter Aspa (1678 - d.)

Marina Pascual Aspa (1852 - 1942)

Marit Audensdatter Aspa (Ugelstad) (1585 - 1650)

Marits slægt går via faren Auden Torsteinson ASPA til farens oldefar - Ivar Trondson ASPA hvis oldemor - Sigrid Guttormsdatter TORSNES var oldebarn af - Guttorm INGESSON oldebarn ti...

Marit Eriksdatter Aspen (Aspa) (1459 - d.)

N N (Ivarsdtr. Aspa) (deceased)

BIRTH: (?) (meget usikre foreldre) (d. av Ivar Trondsson i Aspa ?) BAPTISM: (ca. 1435 ?) Kilde:

N. N. Aspa (deceased)

N.N. Oudensdatter Aspa (deceased)

NN Aspa (deceased)

Ola/Oluf Torsteinson Ohr (Aspa/ Trygge) (1682 - 1719)

Ragnhild Ivarsdatter Aspa (1345 - 1370)

Ragnild Ivarsdotter er kjent 1390 som enke etter Andres Sigurdsson, og den siste som har tolket denne kilden (12.1 1390, Dipl. Norv. VI nr. 329), Olav T Forseth, har kommet frem til at dette ekteparet ...

Ragnhild Sveinungsdatter Tolstad (Aspa) (1341 - 1429)

Ragnhild Eriksdatter Aspa (1533 - 1609)

Kilder: Jeg har baseret oplysningen om hendes tilknytning til Aspa familien fra hjemmesiderne : ;... ... Den sidste kilde skriver "født 1533 Aspa" og vi har muligvis opfattet forkert at ...

Sigrid Alfsdatter Aspa (Skåden) (c.1400 - c.1430)

Sigrid ALFSDATTER ABT 1400 - ____ RESIDENCE: 1445, Solgte sin søsterlodd i Rindal til broren Finn Alfsson BIRTH: ABT 1400, (?) Skaaden, Øyer Father: Alf Haldorsson SKAADEN Famil...

Squire Aslak Jonsson Aspa (1440 - d.)

Svein Arneson Aspa, d.y. (deceased)

Svein Arnesson på Aspa (c.1324 - c.1399)

Synnøve Audensdotter Aspa (1575 - c.1647)

Synnøve Audensdotter ASPA ABT 1585 - AFT ER 1647 RESIDENCE: Nevnt 1624 BIRTH: ABT 1585, Aspa, Tingvoll, MR DEATH: AFT ER 1647, Lyngvær, Sandøy, Aukra, Romsd (ca.1625?) Fa...

Toralde Smørhatt Sigurdsson Aspa Kane (deceased)

Toralde Sigurdson Aspa (Kane) (1350 - 1405)

Torstein Eriksson Aspa (c.1490 - c.1577)

ABT 1490 - ABT 1577 RESIDENCE: 1520, Veien (til 1554) (Veidholmen utf. Smøla) OCCUPATION: Selveiende bruker i Aspa BIRTH: ABT 1490, Aspa, Tingvoll, MR [1072] BAPTISM: (eide Veidholmen, A...

Torstein Audenson Aspa (1565 - c.1621)

Torstein ÅNDAL ABT 1565 - AFT ER 1621 RESIDENCE: Bosatt på Åndal, Øre, Gjemnes, Nordmøre OCCUPATION: Gardbr. på Åndal til 1621 BIRTH: ABT 1565, ...

Torstein Ivarson Trygge (Aspa) (1630 - 1688)

Kilde: home.no Svein-arnolf

Torsten Eriksen Aspa (c.1485 - c.1560)

Trond Erikson Aspa (Boksaspen) (1480 - 1548)

Trond Taraldsen Rustung av Aspa (Kane (Rustung?)) (deceased)

Trond Ivarson Aspa (deceased)