Surnames » Atkočiūnaitė » Profiles
Photo
Name

Adele Atkociunaite-Baneviciene (deceased)

Adelė Atkočiūnaitė (1913 - 1913)

Agota Majauskienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Agota Balčiūnienė (Atkočiūnaitė) (c.1876 - d.)

Gyveno Linkuvos parapijos Oniūnų kaime.

Agota Vaišienė (Atkočiūnaitė) (1897 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Skėrių kaime.Žemdirbė mažažemė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1929 m. sausio 30 d.

Agota Atkočiūnaitė (c.1889 - d.)

Agota Atkočiūnaitė (c.1891 - d.)

Kr.tėvai Povilas Miniukas ir Salomėja Strelčiūnaitė. Tekėjo 1914 m. sausio 28 d. Krinčino bažnyčioje.

Agota Atkočiūnaitė (1861 - 1862)

Agota Narvidienė (Atkočiūnaitė) (1883 - d.)

Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1908 01 28

Albertina Atkočiūnaitė (1909 - d.)

Tekėdama gyveno Pabiržės parapijos Pasvaliečių kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1930 05 17

Aldona Neliubsiene (Atkociunaite) (1939 - 2016)

Aleksandra Atkočiūnaitė (c.1913 - d.)

Amelija Bagdonavičienė (deceased)

Anastasija Baltrajūnienė (Atkočiūnaitė) (c.1849 - 1898)

Anastazija Atkočiūnaitė (c.1786 - d.)

Anastazija Petronienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Anastazija Niurkienė (Atkočiūnaitė) (c.1800 - 1848)

Vaikų Justino, Stanislovo ir Paulinos santuokos įrašuose užrašyta kaip Anastazija Tyrylytė.

Anastazija Ratkuvienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

KiemėnųSantuoka Saločių b. 1803 m. spalio 20 d.

Anatolija Atkočiūnaitė (1877 - 1878)

Anelė Atkočiūnaitė (deceased)

Anele Atkociunaite (c.1833 - d.)

Anelė Atkočiūnaitė (c.1915 - 1936)

Anelė Atkočiūnaitė - Žižienė (deceased)

Anelė Atkočiūnaitė (deceased)

Antanas Atkočiūnaitė - Railienė (deceased)

Antanina Šlėktienė (Atkočiūnaitė), 2 (1914 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Skietelių kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1938 02 27

Antanina Atkočiūnaitė, 1 (1906 - 1907)

Antanina Atkočiūnaitė (1854 - 1857)

Antanina Lukštienė (Atkočiūnaitė) (c.1862 - d.)

Iš Krinčino parapijos Tetervynės kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1897 10 21

Apolonija Atkočiūnaitė - Dedelienė (deceased)

Apolonija Augustinienė (Atkočiūnaitė) (c.1902 - d.)

Apolonija Atkočiūnaitė (1888 - d.)

Apolonija Triabienė (Atkočiūnaitė) (1864 - 1915)

Gyveno Krinčino parapijos Petriškių kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1889 01 30

Apolonija Atkočiūnaitė (1861 - d.)

Apolonija Atkočiūnaitė (1914 - d.)

Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1933 02 20

Apolonija Atkočiūnaitė (1846 - d.)

Barbora Ramanauskienė Mačėnienė (Atkočiūnaitė) (c.1882 - d.)

Kuzmiškyje.Santuoka Saločių bažnyčioje 1901 m. vasario 4 d.Gyveno Saločių parapijoje.Našlė Barbora Ramanauskienė tekėjo Saločių bažnyčioje 1907 m. vasario 21 d.

Barbora Varžinskienė (Atkočiūnaitė) (1857 - 1936)

Bronislava Atkociunaite-Belickiene (1922 - 2016)

Danutė Atkočiūnaitė (deceased)

Darata Atkočiūnaitė (deceased)

Darata Atkočiūnaitė (c.1823 - d.)

Iš Krinčino parapijos Daukniūnų kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1853 05 17

Darata Atkočiūnaitė (deceased)

Domicelė Pleirienė (Atkočiūnaitė) (c.1856 - 1931)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1877 m. spalio 18 d.Saločių valsčiaus žemdirbė.Gyveno Kiemėnų kaime.

Domicelė Atkočiūnaitė (dvynė) (1865 - 1865)

Elena Pežemeckienė (Atkočiūnaitė) (c.1839 - d.)

Elena Atkočiūnaitė (c.1852 - 1853)

Elena Atkočiūnaitė (deceased)

Elena Atkočiūnaitė (c.1823 - 1859)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1839 m. rugsėjo 26 d.

Elena Biskopienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Gyveno Saločių parapijoje.Santuoka Saločių bažnyčioje 1907 m. vasario 26 d.

Elena Atkočiūnaitė (deceased)

Eleonora Vaitelionienė (Atkočiūnaitė) (c.1823 - d.)

Kiemėnų k.Santuoka Saločių bažnyčioje 1842 m. spalio 20 d.

Elžbieta Oniūnienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1888 m. kovo 6 d.

Elžbieta Balilionienė (Atkočiūnaitė) (c.1888 - d.)

Saločių parapijoje.Santuoka Saločių bažnyčioje 1911 m. sausio 25 d.Gyveno Kiemėnų kaime.

Elzbieta Brazdžionienė (Atkočiūnaitė) (c.1843 - d.)

Elžbieta Samienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

? vienkiemyje.Santuoka Saločių b. 1892 m. vasario 11 d.

Elžbieta Navalinskienė Jančienė (Atkočiūnaitė) (1897 - d.)

Santuoka Krinčino bažnyčioje 1921 11 08Gyveno Krinčino parapijos Aukštuolių kaime.Našlė tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1932 02 08

Elžbieta Čepinskienė (Atkočiūnaitė) (1849 - 1925)

Gyveno Krinčino parapijos Daukniūnų kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1889 02 19

Elžbieta Vekelienė (Atkočiūnaitė) (1850 - d.)

Iš Krinčino.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1881 10 31

Elžbieta Atkočiūnaitė (1856 - 1863)

Elzbieta Pačekajienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Elžbieta Atkočiūnaitė (1839 - d.)

Elžbieta Atkočiūnaitė (c.1823 - 1830)

Elžbieta Atkočiūnaitė (deceased)

Elžbieta Atkočiūnaitė (deceased)

Elžbieta Atkočiūnaitė (deceased)

Elžbieta Valašinienė (Atkočiūnaitė) (c.1887 - d.)

Tekėjo Saločių bažnyčioje 1909 m. rugsėjo 27 d.

Emilija Atkočiūnaitė (1928 - 1987)

Emilija Čibirienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Emilija Jokūbonienė (Atkočiūnaitė) (1877 - d.)

Emilija Atkočiūnaitė (dvynė) (1905 - d.)

Emilija Stuinienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Emilija Atkočiūnaitė (1918 - 1919)

Emilija Šukienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Emilija (Apolonija) Atkočiūnaitė (c.1857 - 1858)

Emilija (Minolija) Atkočiūnaitė (1853 - d.)

Santuoka Krinčino bažnyčioje, priešsantuokinė apklausa 1878 01 07

Emilija Čirvydienė (Atkočiūnaitė) (1920 - 1997)

Franciska Staneneva (Atkociunovna) (deceased)

Genovaitė Barbora Atkočiūnaitė (1923 - d.)

Pasvalio valsčiaus žemdirbė.Gyveno Skrebotiškio parapijos Puodžių kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1941 m. sausio 27 d.

Genovaitė Atkočiūnaitė-Daugėlienė (deceased)

Genutė Atkočiūnaitė (deceased)

Gertrūda Poviliūnas (Atkočiūnaitė) (c.1777 - 1867)

Gertrūda Atkočiūnaitė (1792 - d.)

Gonorata Kazlauskienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Honorata Kazlauskienė (Atkočiūnaitė) (c.1835 - 1908)

Iš Kiemėnų.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1856 m. spalio 16 d. Liudijo Jonas Gegevičius, Adomas Paškevičius ir kt.

Ieva Liutkienė (Atkočiūnaitė) (1893 - 1980)

Ieva Atkočiūnaitė (1859 - 1861)

Ieva Atkočiūnaitė Levindravičienė (c.1863 - 1913)

Ieva Atkočiūnaitė (deceased)

Izabelė Atkočiūnaitė Jaseliūnienė (deceased)

Jadvyga Mockūnienė Čivienė (Atkočiūnaitė) (c.1824 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Petriškių kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1849 10 16 (+3sav.)Našlė tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1857 10 06

Jadvyga Kazėnienė (Atkočiūnaitė) (c.1795 - 1865)

Petriškiai. 1817 11 04 Krinčino RKB susituokė našlys Baltramiejus Kazėnas su Jadvyga Atkočiūnaite iš Jutiškių. Liudijo Silvestras Kazėnas, Petras Atkočiūnas, Juozapas Lomanas Bened. qui supra

Janina Atkociunaite (1921 - 1922)

Joana Slapcinskienė (Atkočiūnaitė) (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1888 m. birželio 5 d.

Joana Šarkiūnienė (Atkočiūnaitė) (1913 - 2006)

Joana Atkočiūnaitė (deceased)

Kiemėnų k.Santuoka Saločių b. 1846 m. lapkričio 12 d.

Julijona Pelekevičienė (Atkočiūnaitė) (c.1819 - 1895)

Našlė tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1856 10 14

Julijona Atkočiūnaitė (1846 - d.)

Karolina Atkočiūnaitė (deceased)

Karolina Valuntienė (Atkočiūnaitė) (1824 - d.)