Surnames » Aysma » Profiles
Photo
Name

Aeltie Hotzes Aysma MP (deceased)

Aeltje van Aysma MP (deceased)

Albert van Aysma MP (1577 - 1648)

Anna van Aysma MP (1624 - d.)

Ath van Aysma MP (1623 - d.)

Aucke van Aysma MP (deceased)

Corry Rulkens (Lauta van Aysma) MP (1914 - 1993)

Doecke van Aysma MP (b. - 1612)

Doecke van Aysma MP (deceased)

Doedt van Aysma MP (b. - 1600)

Ebel van Aysma MP (deceased)

Focke van Aysma MP (c.1584 - 1651)

Fokke van Aysma MP (b. - aft.1564)

AYSMA (Fokke van), broeder van den voorgaande, was in het jaar 1564 en naderhand Schepen van Leeuwarden, en trad in het Verbond der Edelen. Dit noodzaakte hem om later de stad zijner inwoning te verlat...

Frouck van Aysma MP (b. - 1632)

Frouck van Aysma MP (deceased)

Gerben Lauta van Aysma MP (deceased)

Gerben van Aysma MP (b. - 1550)

Hessel van Aysma MP (b. - 1637)

Hessel van Aysma MP (c.1636 - c.1684)

Hessel van Aysma MP (b. - 1597)

Hessel van Aysma MP (b. - 1566)

Hessel van Aysma MP (b. - 1680)

Hessel van Aysma MP (deceased)

Hessel Gerbens Lauta van Aysma MP (1446 - 1510)

HESSEL VAN AYSMA, JURIST EN STAATSMAN, OVERLEDEN ROND 1590, ID VAN HET VERBOND DER EDELEN, VLUCHTTE IN 1568 NAAR EMDEN. IN 1577 TERUG, LID DER STATEN GENERAAL, PRESIDENT VAN HET HOF IN 1578, GEZANT N...

Hessel Scheltes Aysma MP (c.1527 - 1592)

Hotze van Aysma MP (c.1550 - d.)

Hotze van Aysma MP (deceased)

Hotze van Aysma MP (1669 - 1745)

Hotze van Aysma MP (1628 - d.)

Hotze van Aysma MP (deceased)

Hotze Sijbouts van Aysma MP (deceased)

Jel Lauta van Aysma MP (b. - 1562)

Jelkje Hessels van Aysma MP (deceased)

Jeltje van Aysma MP (deceased)

Johan van Aysma MP (b. - 1659)

Johan van Aysma , geboren te Ferwerd, overleden Marrum 12 nov 1659, volgens lidmatenboek , begraven Marrum, onvolledig grafschrift Als Johannes Aisma op 1-12-1605 student te Leiden. Bij trouwen i...

Johan van Aysma MP (1604 - 1659)

Johan Lieuwes van Aysma MP (1526 - d.)

Josine van Aysma MP (1610 - 1664)

Lieuwe van Aysma MP (deceased)

Lolck van Aysma MP (deceased)

Lolck van Aysma MP (c.1597 - 1646)

Lolck van Aysma MP (1617 - d.)

Lolck van Aysma MP (deceased)

Lolck Johansdr van Aysma MP (deceased)

Lolck Scheltesdr van Aysma MP (1553 - 1593)

Lysbet van Aysma MP (deceased)

Margaretha van Aysma MP (deceased)

Margriet van Aysma MP (c.1612 - 1667)

Maria van Aysma MP (b. - 1704)

Nematode Hotzesdr (of) van Aysma MP (1616 - 1660)

Schelte van Aysma MP (c.1578 - 1637)

Schelte van Aysma MP (deceased)

Schelte Hesselsz (Lauta Aysma MP (1482 - 1560)

Sibbel van Aysma MP (b. - 1645)

Sierck van Aysma MP (deceased)

Stamvader van het in 1825 in de adelstand verheven geslacht Lauta van Aysma

Sirach van Aysma MP (b. - 1706)

Sjouck van Aysma MP (deceased)

Sybilla Alberts Aysma MP (1601 - 1645)

Sybolt van Aysma MP (1534 - 1604)

Lid van het verbond der edelen in 1566. In ballingschap 1567/1568 naar Emden. In 1580 ontvanger te Wirdum van opkomsten kloostergoederen.

Sydtje van Aysma MP (b. - 1640)

Taecke van Aysma MP (b. - 1626)

Tieth Lauta van Aysma (van Lauta) MP (deceased)

Tjets van Aysma MP (deceased)

Tjets van Aysma MP (1574 - 1623)

Tjets Scheltesdr van Aysma MP (1633 - 1685)

Ydt van Aysma MP (c.1588 - 1651)