Surnames » Aysma » Profiles
Photo
Name

Aeltie Hotzes Aysma (deceased)

Aeltje van Aysma (deceased)

Albert van Aysma (1577 - 1648)

Anna van Aysma (1624 - d.)

Ath van Aysma (1623 - d.)

Aucke van Aysma (deceased)

Corry Rulkens (Lauta van Aysma) (1914 - 1993)

Doecke van Aysma (b. - 1612)

Doecke van Aysma (deceased)

Doedt van Aysma (b. - 1600)

Ebel van Aysma (deceased)

Focke van Aysma (c.1584 - 1651)

Fokke van Aysma (b. - 1564)

AYSMA (Fokke van), broeder van den voorgaande, was in het jaar 1564 en naderhand Schepen van Leeuwarden, en trad in het Verbond der Edelen. Dit noodzaakte hem om later de stad zijner inwoning te verlat...

Frouck van Aysma (b. - 1632)

Frouck van Aysma (deceased)

Gerben Lauta van Aysma (deceased)

Gerben van Aysma (b. - 1550)

Hessel van Aysma (b. - 1637)

Hessel van Aysma (c.1636 - c.1684)

Hessel van Aysma (b. - 1597)

Hessel van Aysma (b. - 1566)

Hessel van Aysma (b. - 1680)

Hessel van Aysma (deceased)

Hessel Gerbens Lauta van Aysma (1446 - 1510)

HESSEL VAN AYSMA, JURIST EN STAATSMAN, OVERLEDEN ROND 1590, ID VAN HET VERBOND DER EDELEN, VLUCHTTE IN 1568 NAAR EMDEN. IN 1577 TERUG, LID DER STATEN GENERAAL, PRESIDENT VAN HET HOF IN 1578, GEZANT N...

Hessel Scheltes Aysma (c.1527 - 1592)

Hotze van Aysma (c.1550 - d.)

Hotze van Aysma (deceased)

Hotze van Aysma (1669 - 1745)

Hotze van Aysma (1628 - d.)

Hotze van Aysma (deceased)

Hotze Sijbouts van Aysma (deceased)

Jel Lauta van Aysma (b. - 1562)

Jelkje Hessels van Aysma (deceased)

Jeltje van Aysma (deceased)

Johan van Aysma (b. - 1659)

Johan van Aysma , geboren te Ferwerd, overleden Marrum 12 nov 1659, volgens lidmatenboek , begraven Marrum, onvolledig grafschrift Als Johannes Aisma op 1-12-1605 student te Leiden. Bij trouwen i...

Johan van Aysma (1604 - 1659)

Johan Lieuwes van Aysma (1526 - d.)

Josine van Aysma (1610 - 1664)

Lieuwe van Aysma (deceased)

Lolck van Aysma (deceased)

Lolck van Aysma (c.1597 - 1646)

Lolck van Aysma (1617 - d.)

Lolck van Aysma (deceased)

Lolck Johansdr van Aysma (deceased)

Lolck Scheltesdr van Aysma (1553 - 1593)

Lysbet van Aysma (deceased)

Margaretha van Aysma (deceased)

Margriet van Aysma (c.1612 - 1667)

Maria van Aysma (b. - 1704)

Nematode Hotzesdr (of) van Aysma (1616 - 1660)

Schelte van Aysma (c.1578 - 1637)

Schelte van Aysma (deceased)

Schelte Hesselsz (Lauta Aysma (1482 - 1560)

Sibbel van Aysma (b. - 1645)

Sierck van Aysma (deceased)

Stamvader van het in 1825 in de adelstand verheven geslacht Lauta van Aysma

Sirach van Aysma (b. - 1706)

Sjouck van Aysma (deceased)

Sybilla Alberts Aysma (1601 - 1645)

Sybolt van Aysma (1534 - 1604)

Lid van het verbond der edelen in 1566. In ballingschap 1567/1568 naar Emden. In 1580 ontvanger te Wirdum van opkomsten kloostergoederen.

Sydtje van Aysma (b. - 1640)

Taecke van Aysma (b. - 1626)

Tieth Lauta van Aysma (van Lauta) (deceased)

Tjets van Aysma (deceased)

Tjets van Aysma (1574 - 1623)

Tjets Scheltesdr van Aysma (1633 - 1685)

Ydt van Aysma (c.1588 - 1651)