Surnames » Bažadragis » Profiles
Photo
Name

Adomas Bažadragis (c.1850 - d.)

Gyveno Javydonių kaime. Minimas 1851 m.

Aleksandras Bažadragis (1845 - d.)

Aleksandras Bažadragis (c.1898 - d.)

Minimas 1926 m.

Alfonsas Bažadragis (deceased)

1929 m. gyveno Gedučių vienkiemyje.

Ambraziejus Bažadragis (deceased)

Andrius Bažadragis (1824 - 1890)

Krikštatėviai: Andrius Savickas ir Magdalena Juknienė.Valstietis. Gyveno Javydonių kaime.Santuoka Linkuvos b. 1847 m. lapkričio 26 d.Ūkininkas. Minimas 1851 m., 1854 m.Žeimelio valsčiaus valstietis.

Antanas Bažadragis (deceased)

Antanas Bažadragis (deceased)

Minimas 1900 m., 1901 m.

Baltramiejus Bažadragis (deceased)

Vaškų parapijos Javydonių.Santuoka Vaškų b. 1897 m. vasario 4 d.

Boleslovas Bazadragis (deceased)

Boleslovas Bažadragis (deceased)

Minimas 1925 m.

Bronislovas Bažadragis (1899 - 1994)

Vaškų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Javydonių kaime.Minimas 1925 m.Vedė 1926 m. vasario 9 d.

Edvardas Bažadragis (1856 - d.)

Ignacas Bažadragis (1855 - 1926)

Minimas 1902 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime.

Ignacas Bažadragis (c.1852 - 1925)

Nociūnų valsčiaus valstietis.Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1885 m. sausio 29 d. Liudijo: Eduardas Jukna, Jurgis Jukna, Jurgis Bažadragis.Vaškų p. Javydonių.Santuoka Vaškų...

Jokūbas Bažadragis (c.1813 - 1897)

Gyveno Javydonių kaime.Vedė 1838 m. liepos 4 d. Liudijo: Jurgis Jukna, Vincentas Jukna, Juozapas Bažadragis.Samdinys. Gyveno Javydonių kaime. Minimas 1851 m.

Jokūbas Bažadragis (deceased)

Jonas Bažadragis (deceased)

Jonas Bažadragis (c.1823 - d.)

Samdinys. Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime. Tuokėsi 1850 m. lapkričio 14 d. Vaškų bažnyčioje.Minimas 1851 m.

Jonas Bažadragis (c.1894 - d.)

Minimas 1900 m., 1901 m.

Jonas Bažadragis (1897 - d.)

Krikštatėviai: Jurgis Savickas ir Monika Savickaitė.Vaškų parapijos Javydonių kaime.Santuoka Lauksodžio bažnyčioje 1919 m. spalio 21 d.Minimas 1925 m.

Jonas Bazadragis (1925 - 1973)

Jonas Bažadragis (1799 - d.)

Jonas Jukna ir Ona Bažadragytė Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime. Našlys vedė Vaškų bažnyčioje 1829 m. spalio 8 d. Liudijo: Antanas Mikalajūnas, Vilhelmas Ožalas, Petras Plačakis.

Jonas Bažadragis (deceased)

Jonas Bažadragis (1911 - 1912)

Jonas Bažadragis (deceased)

Julijona Bažadragytė (Bažadragis) (deceased)

Valstietė.Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime.Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1813 m. spalio 28 d. Liudijo Benediktas Noreika, Marcijonas Paslavičius, Jurgis Bažadragis.

Juozapas Bažadragis (deceased)

Gyveno Vaškų parapijos Javydonių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1814 m. gegužės 19 d. Liudijo Jonas Vienžindis, Matas Mikalajūnas, Jurgis Bažadragis.

Juozapas Bažadragis (deceased)

Juozapas Bažadragis (c.1914 - d.)

1929 m. gyveno Javydonių kaime.

Juozapas Bažadragis (deceased)

Minimas 1925 m.

Juozapas Bažadragis (c.1821 - d.)

Samdinys. Gyveno Javydonių kaime. Minimas 1851 m. Valstietis.Gyveno Javydonių kaime.Vedė 1843 m. spalio 26 d.

Juozapas Bažadragis (1909 - d.)

Vaškų valsčiaus žemdirbys.Gyveno Javydonių kaime.Vedė 1950 m.

Juozapas Bažadragis (c.1833 - d.)

Atsargos kareivis.Gyveno Vaškų parapijos Butniūnų kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1871 m. lapkričio 9 d.

Juozapas Bažadragis (deceased)

Juozapas Bažadragis (c.1828 - 1888)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.Gyveno Javydonių kaime.

Juozapas Bažadragis (deceased)

Jurgis Bažadragis (c.1771 - 1854)

Valstietis.Gyveno Javydonių kaime.Minimas 1847 m., 1851 m.

Jurgis Bažadragis (c.1856 - 1900)

Vaškų p. Butniūnų k.Santuoka Vaškų b. 1888 m. vasario 9 d.Nociūnų valsčiaus valstietis. Gyveno Javydonių kaime.

Jurgis Bažadragis (1878 - 1959)

Nociūnų valsčiaus valstietis.Gyveno Javydonių kaime.Vedė 1908 m. sausio 22 d. Liudijo: Juozapas Norvaiša, Juozapas Mikalajūnas, Motiejus Jaras, Kazimieras Bažadragis.Minimas 1928 m.

Jurgis Juozapas Bažadragis (c.1839 - 1929)

Gyveno Javydonių kaime. Minimas 1851 m.Minimas 1903 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas.

Karolis Bažadragis (c.1815 - 1885)

Karolis Bažadragis (deceased)

Kazimieras Bažadragis (deceased)

Kazimieras Bažadragis (c.1871 - 1954)

Nociūnų valsčiaus valstietis.Gyveno Javydonių kaime.Minimas 1903 m.Vedė 1908 m. vasario 19 d. Liudijo: Klemensas Balzarevičius, Jurgis Ilekis.Minimas 1929 m.

Klemensas Bažadragis (c.1906 - d.)

Minimas 1925 m.

Leonas Bažadragis (c.1821 - 1822)

Marijona liuteronė Bažadragis (deceased)

Mykolas Bažadragis (c.1845 - 1851)

Nikodemas Bažadragis (1831 - 1891)

Gyveno Javydonių kaime.Minimas 1847 m., 1851 m., 1854 m.Nociūnų valsčiaus valstietis.Santuoka Vaškų b. 1877 m. sausio 25 d.

Petras Bažadragis (1900 - 1981)

Krikštatėviai: Petras Tinteris ir Veronika Plačakytė.Gyveno Javydonių kaime.Minimas 1926 m.Vedė Linkuvos bažnyčioje 1932 m. gegužės 15 d.

Petras Bažadragis (c.1862 - 1937)

Minimas 1902 m.Vaškų valsčiaus ūkininkas.Gyveno Javydonių kaime.

Petras Bažadragis (c.1863 - d.)

1929 m. gyveno Javydonių kaime.Ūkininkas.

Povilas Bažadragis (1899 - d.)

Minimas 1926 m.

Pranciškus Bažadragis (c.1851 - 1891)

Noriūnų.Vaškų b. 1875 m. spalio 7 d. Valstietis.Gyveno Javydonių kaime. Minimas 1851 m.Maždaug nuo 1870 m. gyveno Noriūnų kaime.Vedė 1874 m. sausio 15 d. Liudijo: Karolis Bažadragis, Nikodemas Bažadrag...

Sigitas Kazimieras Bažadragis (deceased)