Surnames » Basrur » Profiles
Photo
Name

Basrur MP (1901 - 1980)

Ambabai Basrur MP (1883 - 1940)

Atmaram Bhandary Basrur MP (deceased)

Babu Basrur MP (deceased)

Brahmananda Basrur MP (deceased)

Brother of Shankarao Basrur Basrur MP (deceased)

Dattaya Basrur MP (1830 - 1854)

Dayanand Basrur MP (deceased)

Dayanand Basrur MP (1924 - 2008)

Durgabai Basrur MP (1918 - 1984)

First wife Basrur MP (deceased)

Ganapath Rao Basrur MP (deceased)

Ganesh Rao Basrur MP (deceased)

Girija Umanath Basrur (Puthli) MP (b. - 1979)

Girija Basrur MP (deceased)

Gopalkrishna Basrur MP (deceased)

Hemanth Rao Basrur MP (deceased)

Krishnabai Bellare (Basrur) MP (deceased)

Lata Basrur MP (deceased)

Leela Basrur (Padbidri) MP (1908 - 1948)

Leela Basrur MP (deceased)

Manmohan Basrur MP (deceased)

Meera Gokarn (Basrur) MP (deceased)

Meera Basrur MP (deceased)

Mukta Ullal (Basrur) MP (1928 - 1984)

Narayanrao Basrur MP (1899 - 1969)

Narshin Basrur MP (deceased)

Premalata Gourishankar Baindur (Premalata Umanath Basrur) MP (deceased)

Radhabai Basrur (Shanta Gokarn) MP (b. - 2007)

Ramchandraya Basrur MP (deceased)

Ramdas Basrur MP (deceased)

Ravikala Kalavar (Basrur) MP (deceased)

Revati Bellare (Basrur) MP (1922 - 1949)

Saguna Bai Basrur MP (deceased)

Sanjeev Basrur MP (deceased)

Sanjeev Rao Basrur MP (deceased)

Sanjiva Rao Basrur MP (1895 - 1975)

Satyaranjan Basrur MP (1929 - 2006)

Satyaranjan Basrur MP (deceased)

Satyavati Basrur (Ullal) MP (deceased)

Second wife Basrur MP (deceased)

Seeta Bai Basrur MP (deceased)

Shankar Rao Basrur MP (deceased)

Shashikala Savkur (Basrur) MP (deceased)

Sreenivasa Basrur MP (deceased)

Srimati Ullal (Basrur) MP (deceased)

Subrao Basrur MP (1857 - 1923)

GEDCOM Note === Lawyer

Subraya Basrur MP (deceased)

Sundar Rao Basrur MP (deceased)

Sundarrao Basrur MP (1890 - 1931)

Sunita Basrur MP (deceased)

Sunita Basrur MP (deceased)

Taramati Basrur MP (deceased)

Tungabadri Kamath (aka Tumbadri) MP (b. - c.1935)

Umanath Venkatrao Basrur MP (b. - 1962)

Vasanti Kalbag (Basrur) MP (b. - 2004)

Venugopal Narshin Basrur MP (1904 - 1968)

Venugopal Basrur MP (deceased)