Surnames » Bergenhem » Profiles
Photo
Name

Abelona Bergenhem (1664 - 1698)

Anders Bergenhem (1740 - 1789)

Andreas Bergenhem (deceased)

Bergenhem (1873 - 1955)

Anna Eriksdotter Bergenhem (Elfdalia) (1543 - c.1628)

Anna gifte sig med Botolf i Askerud i Sunne. Botolf nämns också som bosatt i Byn, Ekshärad och var av allt att döma en välbärgad man. De fick en son, Nils Bo...

Anna Botolfsdotter Bergenhem (1557 - d.)

Anna Beata Bergenhem, makens styvsyster (1751 - 1831)

Anna Catharina Bergenhem (1796 - 1883)

Annika Maria Nilsdotter Bergenhem (b. - 1680)

Annika ingick äktenskap med fänriken Christoffr Lorentz i Persby, även kallad "manhaftige fänriken i Persby". Christoffer var son till kaptenen Lorentz Hansson och hans hu...

Bengt Bergenhem (1694 - 1783)

Bengt Jakobsson-Bergenhem (1761 - d.)

Bengt Bergenhem (1696 - 1783)

Bengt Nilsson Bergenhem (1656 - d.)

Bengt Danielsson Bergenhem (1684 - d.)

Bengt Bengtsson Bergenhem (1786 - 1861)

Bengt Bergenhem (1696 - 1783)

Bengt Jacobsson Bergenhem (1761 - 1835)

Bengt Bergenhem (1694 - d.)

Daniel Nicolai Bergenhem (c.1640 - 1692)

Daniel Danielsson Bergenhem (1669 - d.)

Daniel Jacobi Bergenhem (1693 - 1749)

Ebba Kristina Bergenhem (1739 - 1739)

Elin Botolfsdotter Bergenhem (1557 - 1661)

Erik Nilsson Bergenhem (deceased)

Erik Jakob Bergenhem (1737 - 1811)

Gertrud Margretha Bergenhem (1909 - d.)

Gjertrud Olga Øgren (Bergenhem) (1910 - 1988)

Gösta Bergenhem (deceased)

Hans Danielsson Bergenhem (1676 - d.)

Haquin Jacobi Bergenhem (1690 - 1744)

Håkan (Haquin, Haquinius) Bergenhem (1715- 1743) blev faderns hjälppräst i många år innan han 1726 fick överta komministertjänsten. Han var den ih�...

Haqvin Bergenhem (1774 - d.)

Helena Bergenhem (1737 - 1811)

Helena Bergenhem (Jakobsdotter Bergenhem) (1698 - 1754)

Helena Christina Bergenhem (1763 - d.)

Helga Jönsdotter Bergenhem (1811 - 1864)

Håkan Magnus Bergenhem (1782 - d.)

Hå­kan Magnus var verksam som underofficer (sergeants avsked 1818) och bosatt i norra Värmland. Håkan Magnus worked as a commissioned officer (sergeant dismissed in 1818) ...

Ingeborg Bergenhem (1740 - 1741)

Ingeborg Werner Bergenhem (1668 - d.)

Ingegerd Olsdotter Bergenhem (1689 - 1770)

Ingrid Botolfsdotter Bergenhem (1557 - d.)

Fryksdals hd domb 1, 1643vt 2 Drängen Per Olofsson i Östmark har avlat barn med hustrun Ingrid Botolfsdotter i Askerud, när hennes man korpralen under kvartermästaren M&...

Ingrid Helena Bergenhem (1905 - 1976)

Jacob Persson-Bergenhem (1816 - 1850)

Jacob Bergenhem (1665 - 1762)

Jacob Bergenhem (1744 - 1819)

Jacob Bengtsson Bergenhem (1727 - 1802)

Jacob Bergenhem (1655 - 1726)

Jakob Bengtsson-Bergenhem (1727 - 1802)

Jacobus Danielis Bergenhem (1665 - 1726)

Bekymmer hade Jacobus Bergenhem (1685-1726) med återkommande mässfall på grund av "opasslighet", alltför få katekesförhör och nattvardsgångar. Ha...

Jakob Bergenhem (Bengtsson) (1727 - 1802)

Johan Adolph Bergenhem (1794 - 1868)

Johan Adolph Bergenhem (1792 - 1795)

Johan Gustaf Bergenhem (1701 - 1734)

Jonas Jacobi Bergenhem (1704 - 1773)

Vicepastor i Ånimskogs församling af Tösse sn., pastorat i Dalsland

Jöns Bengtsson Bergenhem (1808 - 1885)

Karin Botolfsdotter Bergenhem (1557 - d.)

Bergenhem (1875 - c.1958)

Karl Gustav Bergenhem (1743 - 1791)

Kerstin Danielsdotter Bergenhem (1682 - 1743)

Kerstin Börjesdotter Bergenhem (1785 - 1825)

Lena Bergenhem (Ellström) (deceased)

Lisa Engel Bergenhem (1742 - 1742)

Lisa Maria Bergenhem (deceased)

Magdalena Bergenhem (1756 - 1837)

Magdalena Bergenhem, född 1756-08-09 Näs, död 1837-11-09 Hult och begraven 1837-11-19, dotter av kapellanen i Tösse förs Jonas Jakobsson Bergenhem och Helena Catharin...

Magnus Bergenhem (1746 - d.)

Maria Bergenhem (1708 - 1784)

Maria Johanna Bergenhem (1771 - d.)

Maria Bergenhem (1735 - d.)

Marit Persson-Bergenhem (Jansdotter) (1818 - 1886)

Märta Persson (Danielsdotter Bergenhem) (deceased)

Märta Bergenhem (1689 - 1766)

Märta Maria Danielsdotter Bergenhem (1681 - 1767)

Nils Danielsson Bergenhem (1667 - d.)

Olof Bergenhem (1724 - 1759)

Olof Nilsson Bergenhem (deceased)

Olof Olsson Bergenhem (1836 - d.)

Olov Bergenhem (1776 - 1776)

Per Jakobsson Bergenhem (1771 - 1840)

Sara Kajsa Bergenhem (1778 - d.)

Sigrid Markusdotter Bergenhem (1753 - 1829)

Sigrid Markusdotter Bergenhem (1753 - 1829)

Sigrid Persdotter Bergenhem (1722 - d.)

Sigrid Persdotter Bergenhem (1801 - 1891)

Stina Bergenhem (Frökman) (deceased)

Ulrika Bergenhem (1733 - 1813)

Ulrika Bergenhem (deceased)

Valve Victoria Bergenhem (Oluper) (1930 - 2012)

Åke Bergenhem (1913 - 1977)