Surnames » Bergenhem » Profiles
Photo
Name

Abelona Bergenhem MP (1664 - 1698)

Anders Bergenhem MP (1740 - 1789)

Andreas Bergenhem MP (deceased)

Bergenhem MP (1873 - 1955)

Anna Botolfsdotter Bergenhem MP (1557 - d.)

Anna Beata Bergenhem, makens styvsyster MP (1751 - 1831)

Anna Catharina Bergenhem MP (1796 - 1883)

Annika Maria Nilsdotter Bergenhem MP (b. - 1680)

Annika ingick äktenskap med fänriken Christoffr Lorentz i Persby, även kallad "manhaftige fänriken i Persby". Christoffer var son till kaptenen Lorentz Hansson och hans hustru Margareta Hafwelandt. ...

Bengt Bergenhem MP (1694 - 1783)

Bengt Jakobsson-Bergenhem MP (1761 - d.)

Bengt Bergenhem MP (1696 - 1783)

Bengt Nilsson Bergenhem MP (1656 - d.)

Bengt Danielsson Bergenhem MP (1684 - d.)

Bengt Bengtsson Bergenhem MP (1786 - 1861)

Bengt Bergenhem MP (1696 - 1783)

Bengt Jacobsson Bergenhem MP (1761 - 1835)

Bengt Bergenhem MP (1694 - d.)

Daniel Nicolai Bergenhem MP (c.1640 - 1692)

Daniel Danielsson Bergenhem MP (1669 - d.)

Daniel Jacobi Bergenhem MP (1693 - 1749)

Ebba Kristina Bergenhem MP (1739 - 1739)

Elin Botolfsdotter Bergenhem MP (1557 - 1661)

Erik Nilsson Bergenhem MP (deceased)

Erik Jakob Bergenhem MP (1737 - 1811)

Gertrud Margretha Bergenhem MP (1909 - d.)

Gjertrud Olga Øgren (Bergenhem) MP (1910 - 1988)

Gösta Bergenhem MP (deceased)

Hans Danielsson Bergenhem MP (1676 - d.)

Haquin Jacobi Bergenhem MP (1690 - 1744)

Håkan (Haquin, Haquinius) Bergenhem (1715- 1743) blev faderns hjälppräst i många år innan han 1726 fick överta komministertjänsten. Han var den ihärdige kämpen mot den "sedliga förruttnelsen i det vå...

Haqvin Bergenhem MP (1774 - d.)

Helena Bergenhem MP (1737 - 1811)

Helena Bergenhem (Jakobsdotter Bergenhem) MP (1698 - 1754)

Helena Christina Bergenhem MP (1763 - d.)

Helga Jönsdotter Bergenhem MP (1811 - 1864)

Håkan Magnus Bergenhem MP (1782 - d.)

Hå­kan Magnus var verksam som underofficer (sergeants avsked 1818) och bosatt i norra Värmland. Håkan Magnus worked as a commissioned officer (sergeant dismissed in 1818) and lived in northern Värmland.

Ingeborg Bergenhem MP (1740 - 1741)

Ingeborg Werner Bergenhem MP (1668 - d.)

Ingegerd Olsdotter Bergenhem MP (1689 - 1770)

Ingrid Botolfsdotter Bergenhem MP (1557 - d.)

Fryksdals hd domb 1, 1643vt 2 Drängen Per Olofsson i Östmark har avlat barn med hustrun Ingrid Botolfsdotter i Askerud, när hennes man korpralen under kvartermästaren Mårten Höffner, Per Jonsson va...

Ingrid Helena Bergenhem MP (1905 - 1976)

Jacob Persson-Bergenhem MP (1816 - 1850)

Jacob Bergenhem MP (1665 - 1762)

Jacob Bergenhem MP (1744 - 1819)

Jacob Bengtsson Bergenhem MP (1727 - 1802)

Jacob Bergenhem MP (1655 - 1726)

Jakob Bengtsson-Bergenhem MP (1727 - 1802)

Jacobus Danielis Bergenhem MP (1665 - 1726)

Bekymmer hade Jacobus Bergenhem (1685-1726) med återkommande mässfall på grund av "opasslighet", alltför få katekesförhör och nattvardsgångar. Han ser emellertid till att hans gård, Nedre Svabacken, in...

Jakob Bergenhem (Bengtsson) MP (1727 - 1802)

Johan Adolph Bergenhem MP (1794 - 1868)

Johan Adolph Bergenhem MP (1792 - 1795)

Johan Gustaf Bergenhem MP (1701 - 1734)

Jonas Jacobi Bergenhem MP (1704 - 1773)

Vicepastor i Ånimskogs församling af Tösse sn., pastorat i Dalsland

Jöns Bengtsson Bergenhem MP (1808 - 1885)

Karin Botolfsdotter Bergenhem MP (1557 - d.)

Bergenhem MP (1875 - c.1958)

Karl Gustav Bergenhem MP (1743 - 1791)

Kerstin Danielsdotter Bergenhem MP (1682 - 1743)

Kerstin Börjesdotter Bergenhem MP (1785 - 1825)

Lena Bergenhem (Ellström) MP (deceased)

Lisa Engel Bergenhem MP (1742 - 1742)

Lisa Maria Bergenhem MP (deceased)

Magdalena Bergenhem MP (1756 - 1837)

Magdalena Bergenhem, född 1756-08-09 Näs, död 1837-11-09 Hult och begraven 1837-11-19, dotter av kapellanen i Tösse förs Jonas Jakobsson Bergenhem och Helena Catharina Hedberg.

Magnus Bergenhem MP (1746 - d.)

Maria Bergenhem MP (1708 - 1784)

Maria Johanna Bergenhem MP (1771 - d.)

Maria Bergenhem MP (1735 - d.)

Marit Persson-Bergenhem (Jansdotter) MP (1818 - 1886)

Märta Persson (Danielsdotter Bergenhem) MP (deceased)

Märta Bergenhem MP (1689 - 1766)

Märta Bergenhem MP (1694 - d.)

I Märtas födelsenotering har nedflyttningstecken antecknats. Det visar att födelsedag är samma som ovanstående barns- Gunilla Jonsdotter i Yggenäs 13 april, (sist på föregående sida). Hennes födelseatt...

Märta Maria Danielsdotter Bergenhem MP (1681 - 1767)

Nils Danielsson Bergenhem MP (1667 - d.)

Olof Bergenhem MP (1724 - 1759)

Olof Nilsson Bergenhem MP (deceased)

Olof Olsson Bergenhem MP (1836 - d.)

Olov Bergenhem MP (1776 - 1776)

Per Jakobsson Bergenhem MP (1771 - 1840)

Sara Kajsa Bergenhem MP (1778 - d.)

Sigrid Markusdotter Bergenhem MP (1753 - 1829)

Sigrid Markusdotter Bergenhem MP (1753 - 1829)

Sigrid Persdotter Bergenhem MP (1722 - d.)

Sigrid Persdotter Bergenhem MP (1801 - 1891)

Stina Bergenhem (Frökman) MP (deceased)

Ulrika Bergenhem MP (1733 - 1813)

Ulrika Bergenhem MP (deceased)

Valve Victoria Bergenhem (Oluper) MP (1930 - 2012)

Åke Bergenhem MP (1913 - 1977)