Surnames » Bootsma » Profiles
Photo
Name

Josh Douglas Bootsma MP

Updated from MyHeritage Family Trees by SmartCopy : Feb 14 2015, 3:13:05 UTC

? Bootsma (Wesseling) (deceased)

Aafje Jans Bootsma (1799 - 1843)

Aafke Jans Bootsma (de Jong) (1780 - d.)

aaltje bootsma (deceased)

Aaltje Hyltjes Bootsma (deceased)

Abbe van Bootsma (b. - 1562)

Abbe van Bootsma (b. - 1649)

Abbe van Bootsma (b. - 1670)

Abel Bootsma (deceased)

Abeltje Bootsma (1861 - 1948)

Ada Biallosterski (Bootsma) (deceased)

Afke Trijnje Bootsma (Stilma) (1953 - 2007)

Agnes Bootsma (1908 - d.)

Akke Hofma (Bootsma) (1898 - d.)

Albert Bootsma (1921 - 2002)

Alida Bootsma (van der Veen) (deceased)

Andries (1) Bootsma (1856 - 1870)

Andries (2) Bootsma (1875 - 1880)

Anke Hiemstra (Bootsma) (deceased)

Anna van Bootsma (b. - 1580)

Anna Oosterman-Bootsma (1869 - 1934)

Anna Willemina Bootsma (Schwebe) (1847 - d.)

Anna E. Bootsma (1915 - 2003)

Anna Maria Josephina Bootsma-Hermans (1904 - d.)

Anna Theodora Bootsma (1858 - 1859)

Anna Wilhelmina Bootsma (1867 - d.)

Annie (Anna) Bootsma (1901 - 1978)

Annigje Willems Bootsma (Vlig) (1839 - 1922)

Annigjen Deinum (Bootsma) (1907 - 1971)

Antje Bootsma (deceased)

Antje Alberts Spaanstra (Bootsma) (deceased)

Antje Anskes Bootsma (Sijperda) (1832 - 1921)

Antje Gooitsens Sybrandy-Bootsma (deceased)

Antje Jans Bootsma (1793 - 1880)

Arjen Bootsma (1893 - 1976)

Asse Jacobs(z) (Bootsma) (c.1715 - d.)

Ate Klaas Bootsma (1932 - 2011)

Ath van Bootsma (1546 - d.)

Auke Kornelis Bootsma (c.1778 - d.)

Auke Bootsma (1843 - d.)

Auke Tjitses Bootsma (c.1763 - 1826)

Barbara Bootsma (deceased)

Bauck Taeckesdr Bootsma (1430 - d.)

Bauck Epesdr van Bootsma (deceased)

Baukje Ymtes Bootsma (1873 - 1959)

Beitske Kok (Bootsma) (1852 - 1923)

Beitske Jentjes Bootsma (Albada) (deceased)

Berendtje Bootsma (1888 - d.)

Kind: Berendtje Bootsma Geslacht: Vrouw Geboortedatum: vrijdag 11 mei 1888 Vader: Sake Bootsma Moeder: Jette Turksma Gebeurtenis: Geboorte Datum: vrijdag 11 mei 1888 Gebeurtenisplaats: Lemsterland

Carolina Maria deBOOY-Bootsma-Welle (1877 - d.)

Catharina Wilhelmina Bootsma (deceased)

Catharina Johanna Jacoba Bootsma (1918 - d.)

Catharina Hendrika Bootsma (1883 - d.)

Catharina Maria Bootsma (c.1870 - 1877)

Catharinus Theunis Bootsma (deceased)

Christiaan Bootsma (1860 - 1875)

Christoffel Bootsma (deceased)

Claer Abbesdr van Bootsma (b. - c.1588)

5 Claer Abbesdr van Bootsma , overleden n 1588. HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:gedaagde is Clara van Bootsma,weduwe en legatarisse van wijlen Lieuwe van Beyma en nu huisvrouw van Ulbe van Heemstra. C...

Clemy Bootsma (1952 - d.)

Dieuwke Eeltjes Bootsma (c.1835 - d.)

Dieuwke Theun. Bootsma (1853 - 1946)

Dirk Willems Bootsma (deceased)

Dooitze Theunis Bootsma (deceased)

Douwe Bootsma (c.1863 - d.)

Douwe van Bootsma (deceased)

Durk Jans Bootsma (deceased)

Edger Luitens Bootsma (1820 - d.)

Eebe Alberts Bootsma (deceased)

Eeltje Bootsma (b. - 1982)

Eeltje Bootsma (1863 - d.)

Eeltje Theunis Bootsma (c.1796 - d.)

Elisabeth Brik-Bootsma (1869 - 1915)

Elisabeth van Bootsma (deceased)

Elizabeth Bootsma (1810 - 1814)

Elizabeth Engwerda-Bootsma (deceased)

Elizabeth Bootsma (1858 - d.)

Elizabeth Bootsma (1900 - d.)

Elske Bootsma (Pieters) (1781 - 1858)

Elwood Bootsma (1928 - 1996)

Epe van Bootsma (b. - 1609)

dbnl.org... ; Epe van bootsma was gehuwd met Rints van Aesgema , geboren 24 mrt 1545, overleden n 1597, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma. HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:Rintien Aeg...

Epe van Bootsma (b. - 1663)

V-c Epe van Bootsma , overleden n 1663, zoon van Gabbe van Bootsma (IV-e) en Juliana Sloet. Voor zijn huwelijk woonde hij in Kollum (1635).Hij later woonde op Taniaburg te Bilgaard bij Leeuwarden. ...

Fimme Bootsma (1865 - d.)

Foekje Bootsma (Ykema) (1863 - 1907)

Foekje Wiersma (Bootsma) (deceased)

Folkert Luitjens Bootsma (1805 - d.)

Frans Jozef Bootsma (1928 - 2007)

Frouck Epesdr van Bootsma (c.1567 - 1587)

Afkomstig uit Warga.

Gatze Bootsma (1871 - 1893)

Gauke Bootsma (deceased)

Gauke Gerbens Bootsma (c.1809 - 1862)

Gebbe van Bootsma (b. - 1615)

Geel van Bootsma (deceased)

Geel Hesselsdr van Bootsma (b. - c.1552)

Geertje Willems Bootsma (c.1826 - d.)

Geertje Edgers Leijenaar (Bootsma) (1848 - 1883)

Geertje Rinzes Tol-Bootsma (c.1769 - 1821)

Gelkje E.Stilma (1894 - 1973)

George Bootsma (1911 - d.)

George Bootsma (deceased)

Gerben Bootsma (1886 - d.)