Surnames » Bražiūnaitė » Profiles
Photo
Name

? Bražiūnaitė-Tylaitė MP (deceased)

? Bražiūnaitė (Vicevičiūtė) MP (deceased)

Agnė Vaičiūnienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Aldona Banienė (Bražiūnaitė) MP (1926 - 1991)

Anastasija Ratkauskienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Anelė Galinauskienė (Bražiūnaitė) MP (1846 - d.)

Barbora Nakutienė (Bražiūnaite) MP (deceased)

Domicelė Labanienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Elena Pakštienė (Braziūnaitė) MP (c.1755 - d.)

Eleonora Strolienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Eufrozina Čepukienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Ieva Vaiginienė (Bražiūnaitė) MP (c.1818 - 1848)

Ieva Potapavičienė (Braziūnaitė) MP (deceased)

Jadvyga Bražiūnienė (Lauraitė) MP (1915 - 1994)

Juozapota Bražiūnaitė MP (c.1883 - d.)

Juozapota Juzėnienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Karolina Budreikienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Karolina Budeikienė (Bražiūnaitė?) MP (deceased)

Karolina Kaminskienė (Bražiūnaitė) MP (c.1838 - d.)

Karolina Pajarskienė (Bražiūnaitė) MP (1868 - d.)

Karolina Gražienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Kazimiera Davainienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Klara Aksomitienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Leonora Stučkienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Marijona Davainienė (Bražiūnaitė) MP (b. - c.1863)

Marijona Juškienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Marijona Vilutienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Marijona Valbasienė (Braziūnaitė) MP (deceased)

Mečislovas Bražiūnas MP (1916 - 1986)

Nijolė Bražiunaitė MP (deceased)

Ona Matulienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Ona Jurkštienė (Bražiūnaitė) MP (c.1784 - 1836)

Ona Bagačiūnienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Ona Bražiūnaitė MP (1891 - d.)

Ona Juodelienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Ona Dagienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Ona Pilkauskienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Petronelė Braziūnaitė MP (deceased)

Gyveno Pasvalyje. Žemdirbė. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1930 m. sausio 6 d.

Pranciška Banienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Regina Bražiūnaitė MP (deceased)

Rozalija Vanagienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Rozalija Kerpiškienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Rozalija Bražiūnaitė (Narkutė) MP (c.1869 - d.)

Rozalija Kojienė (Bražiūnaitė) MP (c.1825 - 1875)

Rozalija Jusienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Rozalija gali būt velutytė Velutienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Rozė Sabalienė (Bražiunaitė) MP (1769 - d.)

Secilija Danienė (Bražiūnaitė) MP (c.1831 - d.)

Cecilija Danienė našlė ištekėjo 1854.11.21 Širvintų RKB už Stasio Volkovičiaus.

Stanislava Braziunaite MP (1924 - 1991)

Teresė Vaiginienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Uršulė Sprindienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Uršulė Niaurienė (Bražiūnaitė) MP (c.1813 - 1853)

Uršulė Gražytė Žvirblienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Uršulė Merkienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Uršulė Kepalienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Uršulė Žvirblienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Viktorija Tumienė (Bražiūnaitė) MP (c.1790 - d.)

Viktorija Žvirblienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)

Viktorija Apeikienė (Bražiūnaitė) MP (c.1815 - 1905)

Viktorija Mikalajūnienė (Bražiūnaitė) MP (c.1857 - d.)

Viktorija Pivoriūnienė (Bražiūnaitė) MP (deceased)