Surnames » Bražiūnaitė » Profiles
Photo
Name

? Bražiūnaitė-Tylaitė (deceased)

? Bražiūnaitė (Vicevičiūtė) (deceased)

Agnė Vaičiūnienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Aldona Banienė (Bražiūnaitė) (1926 - 1991)

Anastasija Ratkauskienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Anelė Galinauskienė (Bražiūnaitė) (1846 - d.)

Barbora Nakutienė (Bražiūnaite) (deceased)

Domicelė Labanienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Elena Pakštienė (Braziūnaitė) (c.1755 - d.)

Eleonora Strolienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Eufrozina Čepukienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Ieva Vaiginienė (Bražiūnaitė) (c.1818 - 1848)

Jadvyga Bražiūnienė (Lauraitė) (1915 - 1994)

Juozapota Bražiūnaitė (c.1883 - d.)

Juozapota Juzėnienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Karolina Budreikienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Karolina Budeikienė (Bražiūnaitė?) (deceased)

Karolina Kaminskienė (Bražiūnaitė) (c.1838 - d.)

Karolina Pajarskienė (Bražiūnaitė) (1868 - d.)

Karolina Gražienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Kazimiera Davainienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Klara Aksomitienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Leonora Stučkienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Marijona Davainienė (Bražiūnaitė) (b. - c.1863)

Marijona Juškienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Marijona Vilutienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Marijona Valbasienė (Braziūnaitė) (deceased)

Mečislovas Bražiūnas (1916 - 1986)

Nijolė Bražiunaitė (deceased)

Ona Matulienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Ona Jurkštienė (Bražiūnaitė) (c.1784 - 1836)

Ona Bagačiūnienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Ona Bražiūnaitė (1891 - d.)

Ona Juodelienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Ona Dagienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Ona Pilkauskienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Petronelė Braziūnaitė (deceased)

Gyveno Pasvalyje. Žemdirbė. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1930 m. sausio 6 d.

Regina Bražiūnaitė (deceased)

Rozalija Vanagienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Rozalija Kerpiškienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Rozalija Bražiūnaitė (Narkutė) (c.1869 - d.)

Rozalija Kojienė (Bražiūnaitė) (c.1825 - 1875)

Rozalija Jusienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Rozė Sabalienė (Bražiunaitė) (1769 - d.)

Secilija Danienė (Bražiūnaitė) (c.1831 - d.)

Cecilija Danienė našlė ištekėjo 1854.11.21 Širvintų RKB už Stasio Volkovičiaus.

Stanislava Braziunaite (1924 - 1991)

Teresė Vaiginienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Uršulė Sprindienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Uršulė Niaurienė (Bražiūnaitė) (c.1813 - 1853)

Uršulė Gražytė Žvirblienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Uršulė Merkienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Uršulė Kepalienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Uršulė Žvirblienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Viktorija Tumienė (Bražiūnaitė) (c.1790 - d.)

Viktorija Žvirblienė (Bražiūnaitė) (deceased)

Viktorija Apeikienė (Bražiūnaitė) (c.1815 - 1905)

Viktorija Mikalajūnienė (Bražiūnaitė) (c.1857 - d.)