Surnames » Bruzelius » Profiles
Photo
Name

Aage Martin Christian Bruzelius (b. - 1977)

Arbejdede i 53 år som former på Burmeister & Wain Skibsbygning.

Abraham Bruzelius (1756 - 1757)

Alexandra Carolina Bruzelius (1841 - 1842)

Alexandra Holmqvist (Bruzelius) (1881 - 1930)

Alma Maria Henrika Bruzelius (Carlsson) (1844 - 1907)

Altea Elisabet von Walden (Bruzelius) (deceased)

Altea Orstadius (Bruzelius) (deceased)

Althea Bruzelius (1849 - 1879)

Anders Bruzelius (1780 - d.)

Anders Johan Bruzelius (1831 - 1901)

Biograf, geneaolog och författare. Ur Svenskt Biografiskt Handlexikon: "Biograf. Född i Tommarps prästgård d. 26 nov. 1831; den föregåendes broder. B. blef student i Lund 1848 och fil. doktor 185...

Anders Magnus Bruzelius (deceased)

Anders Sommar Bruzelius (1911 - 2006)

Jur.kand. Assessor vid rådhusrätten i Lund.

Andreas Bruzelius (1747 - 1824)

Andreas Fritz Bruzelius (1824 - 1906)

Kyrkoherde. Kontraktsprost i Vilands härads kontrakt. Student i Lund 1840, fil. dokt. (ultimus) 1847, teol. kand. 1855. E. o. amanuens vid Lunds universitets bibliotek 1849, prästvigd 1855, 1:a amanu...

Andreas Bruzelius (1788 - 1851)

Kyrkoherden och Prosten Andreas Bruzelius i Ottarp lämnade över tjänsten i Ottarp 1840 till svärsonen Jacob Henrik Carlström, och var i fortsättningen själv Prost i Norra Wram. Andreas Bruzelius fick...

Andreas Bruzelius (1848 - 1907)

Andreas Fritz Bruzelius (1865 - 1964)

Med. lic. Fältläkare, f. d. regementsläkare vid Kungliga Wendes artilleriregemente, andre stadsläkare i Kristianstad. R. N. O., R. V. O.

Andreas Peter Bruzelius (1865 - 1889)

Andrietta Bruzelius (1749 - d.)

Anna Bruzelius (deceased)

Anna Erica Bruzelius (1812 - 1812)

Anna Bruzelius (deceased)

Anna Elisabeth Bruzelius (1795 - d.)

Anna Elisabeth Bruzelius (Carlström) (1777 - 1859)

Anna Laura Viktoria Jönsson (1862 - 1925)

Anna Charlotta Wred (Bruzelius) (1834 - 1912)

Anna Louise Bruzelius (Andersson) (1842 - 1933)

Anna-Greta Bruzelius (1919 - 2002)

Annie Louise Johanna Christenson (1894 - 1984)

Arvid Sture Bruzelius (1743 - 1743)

Arvid Sture Bruzelius (1790 - 1790)

Arvid Sture Bruzelius (1827 - 1830)

Arvid Carlsson Bruzelius (deceased)

Arvid Bruzelius (1838 - 1903)

Arvid Alexander Bruzelius (1833 - 1904)

Arvid Hjalmar Bruzelius (1832 - 1891)

Ryttmästare Arvid Hjalmar Bruzelius fick ett barn tillsammans med Karna Nilsdotter, som arbetade som piga på prästgården i Tommarp. Hon fick då lämna gården.

Arvid Sture Bruzelius (1746 - 1809)

Arvid Sture Bruzelius (1799 - 1865)

Läkare. Född i Tommarp i Skåne d. 9 mars 1799. Blev student i Lund 1816 och filosofie magister 1823. Följande år docent i botanik Efter avlagd medicinsk examen utnämnd till docent i obstetrik 1829, p...

Arvid Wilhelm Sture Bruzelius (1871 - 1957)

Bankman och generalkonsul Handelsbokhållare 1890, inträdde i Kristianstads enskilda banks tjänst 1891, bokhållare vid avdelnings-kontoret i Karlshamn 1892, kassör vid kontoret i Helsingborg 1898—1901...

Augusta Bruzelius (Isberg) (1837 - 1888)

Augusta Charlotta Smith (Bruzelius) (1826 - 1908)

Axel Gustaf Jonas Bruzelius (1864 - 1869)

Axel Hjalmar Bruzélius (1872 - 1937)

Förrådsintendent vid Statens Järnvägar.

Axel Sommar Bruzelius (1909 - 1999)

med.dr. Docent, överläkare på kir.avd. vid lasarettet i Västerås

Axel Sture Bruzelius (1914 - 1971)

Civilingenjör.

Beata Augusta Bruzelius (Söderberg) (1827 - 1892)

Bengt Sommar Andreas Bruzelius (1907 - 1993)

Sjökapten, radiotelegrafist.

Botilla Christina Bruzelius (1789 - d.)

Brita Catharina Bruzelius (1783 - d.)

Carl Jacob Bruzelius (1819 - 1840)

Carl Bruzelius (1762 - 1836)

Läkare vid lasarettet i Västerås. Började som 16-åring år 1778 som elev hos en fältskärer i Malmö, Fortsatte därefter sin utbildning i Stockholm och tjänstgjorde 1783-1784 bland annat vid Serafimerla...

Carl Andreas Bruzelius (1903 - 2003)

Löjtnant vid Vendes artilleriregemente.

Carl Anton Bruzelius (1807 - 1854)

Präst.

Carl Axel Bruzelius (1843 - 1916)

Carl Johan Bruzelius (1822 - 1869)

Carl Karl Viktor Wiktor Bruzelius Pettersson Jansson (1865 - d.)

Källa AD: Edsvära AI:24 (1876-1885) Bild 227, sid 217. Edsvära kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13093/A I/24 (1876-1885), bildid: C0049903_00216. Källa AD: Edsvära AI:25 (1886-1895) Bild 240, ...

Carl Ragnar Bruzelius (1915 - 1980)

Carl Theodor Ludvig Bruzelius (1814 - 1872)

Eo landskanslist.

Carl Victor Bruzelius (c.1865 - 1912)

Carl Viktor Bruzelius (1865 - 1912)

Carolina Margareta Bruzelius (1760 - 1761)

Catharina Maria Bruzelius (1759 - 1847)

Catharina Bruzelius (1792 - 1872)

Catharina Lisa Bruzelius (1749 - 1814)

Charlotta Bruzelius (1796 - 1875)

Charlotta Margaretha Bruzelius (1830 - 1895)

Charlotta Bruzelius (1796 - 1875)

Charlotta Emelia Emelia Bruzelius (1818 - 1901)

Patronatsrätten, (avskaffades först 1922) i Ottarps församling, lydde under ägaren till godset Bälteberga, Ägaren vid tiden för Charlotte Emelies födelse, var lantrådet Cornelius Alexander Sjöcrona. Ha...

Christian Bruzelius (1771 - c.1835)

Logarvare. Garvaregesäll i Stockholm. Gav sig av till Köping och där arbetade som logarvare". Christian Bruzelius (född 1771 30/10 i Landskrona), 28 år, garvaregesäll i Stockholm. Han bosatte sig i K...

Christina Charlotta Bruzelius (1755 - 1755)

Christoffer Bruzelius (deceased)

Clara Astrid Bruzelius (1909 - 1999)

Clara Elisabeth Bruzelius (deceased)

Constane Bruzelius (Brikett) (deceased)

Cornelia Hedvig Bruzelius (1835 - 1918)

Dagmar Margareta Bruzelius (Nygren) (deceased)

David Bruzelius (c.1904 - d.)

Dorothea Maria Bruzelius (Sture) (1719 - 1803)

Ebba Ida Cornelia Bruzelius (1866 - d.)

Edvard Ludvig Bruzelius (1861 - 1937)

Apotekare. Skolgång i Eksjö elementarläroverk. Antagen som elev vid apoteket i Mariefred 1875, avlade där farmacie studiosi-examen 1879, och fortsatte sedan sin tjänstgöring vid detta apotek till 188...

Eleonora Wilhelmina Bruzelius (Andersson) (1890 - 1947)

Elin Ingeborg Bruzelius (1874 - 1938)

Ogift.

Elin Maria Bruzelius (Svensson) (1912 - 2007)

Fil.kand. fil.kand

Elisa Wenckert (Bruzelius) (1918 - 1992)

Elisa Holmboe Wenckert (Bruzelius) (1918 - 1992)

Elisabet Jeanette Schmidt (Bruzelius) (1867 - 1911)

Elisabeth Lotta Bruzelius (1804 - 1876)

Elisabeth Margareta Bruzelius (deceased)

Ella Kristine Hansen (Bruzelius) (b. - 1997)

Ella Andrea Vilhelmine Bruzelius (Reimer) (1879 - d.)

Ellen Christina Dorothea Bruzelius (Meyer) (1849 - d.)

Ellen Fredrika Carolina Bruzelius (1874 - 1967)

Ellen Bruzelius (deceased)

Ellen Viktoria Bruzelius (Lindholm) (1887 - 1949)

Elsa Henrietta Mary-Anne Bruzelius (Grafström) (1905 - 2001)

Else Bruzelius (1910 - 1984)

Emanuel Bruzelius (1786 - 1832)

Broder med Sophie Christina Rask (born Bruzelius): Från Växjö landsarkiv(G) EI:2 Bild 14 Nr 12: "...Äldsta Brodern Boktryckaren och Bokhandlaren i Örebro bör skriftligen el. Muntligen bifalla äktenskap...

Emelie Sofia Augusta Bruzelius (1811 - d.)

Erik Bruzelius (deceased)

Erik Bruzelius (1937 - 1982)

Har to børn med Lis Mary Bruzelius.