Surnames » Conradie » Profiles
Photo
Name

Elizabeth Dorothea Conradie, b1c3d4e1f1, SM MP (1833 - 1890)

Frederik Conradie, SV/PROG MP (1668 - 1729)

Friedrich Henrich Conradi/Conradÿ geb. ongeveer *1668 [Marburg, Duitsland] † 1729 t 07.10.1703 x HARMENSZ, Hermina {van Dodewaard, Gelderland (Holland)}. from "Die CONRADIE Geslagsregister (Deel 1) met...

Frederik Hendrik Conradie, b1c1d9e1f8g1 MP (1860 - 1937)

VAB MHG 29272

Jacob Frederik Conradie, b2c3d5 MP (c.1786 - d.)

c3d5. Jacob Frederik *1786 ~ 29.05.1786 t 07.03.1819 [Swellendam] x DE KOCK, Susanna Elizabeth

Johannes Hendrik Conradie, b2c3 MP (c.1747 - d.)

Correct Numbering is b1c3 ------------------------------------------ c3. Johannes Hendrik *1747 ~ 24.09.1747 (burger van Stellenbosch distrik) t 24.05.1772 x VAN DEVENTER, Jacomina/Jacquemina *22.0...

Johannes Henricus Conradie, b1 MP (1710 - 1776)

Baptism Record This baptism record is from the NG Kerk "de Caep de Goede Hoop", i.e. die baptism took place in Cape Town, NOT Stellenbosch as per some sources. The date is "21", followed by the abb...

Martha Johanna Conradie, c1d10e1f2 MP (1840 - 1918)

Martha Maria Conradie, b1c3d5e4f8 MP (1875 - d.)

The "SV1-b2c3d5e3" information in the Curator's Note above seems to be incorrect: The Conradie Genealogy 2014 Edition lists her as b1c3d5e4f8 Martha Maria *05.08.1875 t 09.05.1893 x KRIEL, Johannes...

Martha Susanna Fouche (Conradie) MP (1890 - 1944)

TAB MHG 5522/45

<Private> Conradie (Engelbrecht) MP (deceased)

? Conradie MP (deceased)

? Conradie (De La Rey) MP (deceased)

? Conradie MP (deceased)

? Conradie MP (deceased)

? Conradie, c5d5e8f2g2h2 MP (c.1926 - c.1926)

? Conradie, c5d5e8f2g2h1 MP (c.1926 - c.1926)

? ? Conradie MP (deceased)

A. J. M. Conradie MP (deceased)

Abraham Albertus Conradie, c5d5e8f6g6 MP (1906 - 1913)

Abraham Benoni Conradie MP (deceased)

Abraham Benoni Conradie MP (deceased)

Abraham Benoni `Apie' Conradie, c1d10e2f2g1h11 MP (1911 - 1987)

Abraham Jacobus Conradie, c1d10e2f2g5 MP (1874 - d.)

Abraham Petrus Conrnelius Conradie MP (1928 - 2008)

Abraham Petrus Cornelius Conradie MP (deceased)

Ada Conradie MP (deceased)

Adriaan (Riaan) Jacobus Conradie MP (1969 - 2012)

Adriaan Jacobus Conradie MP (c.1814 - 1865)

Adriana Catharina Susanna Bosman (Conradie) MP (1885 - 1955)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 19 2016, 5:19:00 UTC

Adriana Catharina Susanna Conradie (Grobbelaar) MP (1853 - 1935)

Adriana Maria Conradie, c2d4e8f14g5 MP (1890 - 1893)

Adriana Maria Conradie (de Kock) MP (1882 - 1954)

Nonnie Steyn MP (1891 - 1978)

Albertha Margaretha Conradie (Nortier) MP (1926 - 1994)

Albertus Jacobus Conradie MP (deceased)

Albertus Conradie, c5d5e8f2g6h12 MP (1958 - d.)

Aleta Petronella Frick (Conradie), c2d4e8f12 MP (1853 - 1903)

Aletha Louisa Susanna Conradie (Hugo) MP (1928 - d.)

Aletha Margaretha Conradie du Toit (Conradie) MP (deceased)

Aletta Margaretha Conradie MP (1808 - 1885)

Aletta Johanna Conradie (Marais) MP (1807 - 1830)

Aletta Catharina Margaretha Conradie (van den Bergh) MP (1897 - 1983)

Aletta Magaretha Conradie (du Toit) MP (1905 - d.)

Aletta Magdalena Conradie (Moller) MP (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) MP (1872 - 1948)

Aletta Elizabeth van Lingen (Conradie) MP (deceased)

Aletta Elizabeth Koorts (Conradie) MP (18 - d.)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) MP (1872 - d.)

Aletta Catharina Conradie (Rossouw) MP (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Stander) MP (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Stander) MP (c.1891 - d.)

Aletta Conradie Conradie MP (deceased)

Aletta Elizabeth Conradie MP (1769 - 1846)

Aletta Elizabeth Conradie (Du Plessis) MP (1890 - d.)

Aletta Elizabeth Conradie (Haarhoff) MP (1871 - 1920)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), c2d5e1f9g1 MP (1865 - 1935)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), b1c2d4e2f1 MP (1823 - 1898)

c2d4e2 Pieter Jacobus *20.01.1800 ~ 02.02.1800 t 12.01.1823 x PIENAAR, Maria Susanna tt 04.04.1830 [Graaff-Reinet] xx VAN NIEKERK, Wilhelmina Magdalena *28.09.1810 c2d4e2f1 Aletta Elizabeth *06.11....

Aletta Jacoba Conradie, c2d4e11 MP (1814 - 1818)

Aletta Johanna van der Merwe (Conradie), b1c1d2e4f1g4 MP (1852 - 1926)

Aletta Johanna Conradie MP (deceased)

Aletta Johanna Catharina Conradie, c2d5e4f2 MP (1830 - d.)

Aletta Magaretha Conradie, c2d4e6f3g3h6 MP (1899 - 1993)

Aletta Margaretha Groenewald (Conradie) MP (1856 - d.)

Aletta Maria Conradie (le Roux) MP (1830 - 1899)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/389 1530 (1899)

Aletta Maria Groenewald (Conradie), c1d8e3f2g6 MP (1856 - d.)

Aletta Maria le Roux (Conradie), c1d5e1f6g4 MP (deceased)

Aletta Maria van der Merwe (Conradie), c2d4e7 MP (1807 - 1878)

Aletta Maria Conradie (van Zyl), b5c3d3e3f8g3 MP (1880 - 1916)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/816 712 (1916)

Aletta Maria van Zyl (Conradie) MP (deceased)

Aletta Pertonella Malherbe (Conradie) MP (1909 - d.)

Aletta Petronella Kok (Conradie), c5d5e1 MP (1821 - 1861)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/95 8716 (1861)

Aletta Petronella Conradie MP (deceased)

Aletta Regina Doreatha Glynn (Conradie) MP (1879 - 1933)

Updated from MyHeritage Family Trees via sister Magdalena Hendrika Van Rensberg (born Conradie) by SmartCopy : May 11 2015, 1:25:31 UTC

Aletta Regina Dorothea Stroh (Conradie) MP (deceased)

Aletta Regina Dorothea Francina Conradie (Roux) MP (c.1826 - 1901)

Aletta Regina Dorothea Francina Conradie (Roux) MP (deceased)

Aletta Regina Dorothea Fransina Raats (Conradie), c1d8e3f2g7h6 MP (1883 - d.)

Aletta S.M. `Lettie' Conradie (Roux) MP (1910 - d.)

Aletta Wilhelmina Conradie (van der Merwe), b2c13d2e4f2g1 MP (1813 - 1898)

Alewyn Jacobus Conradie, c2d5e6f1g3 MP (1875 - d.)

Alewyn Petrus Conradie MP (1858 - 1951)

Alewyn Petrus Conradie, c1d8e3f3 MP (1831 - 1860)

Alewyn Petrus Conradie MP (deceased)

Alexander Floris Conradie, b1c3d5e3. MP (1824 - d.)

Hy is vernoem na sy oupa aan moederskant, Alexander Floris De Kock, gedoop op 18.02.17?? op Stellenbosch - dit was die begin van hierdie doopnaam in die c3-been van die Conradies. Conradie Stamboom...

Alexander Floris Conradie, c1d10e2f2g1h8 MP (1903 - 1984)

Alexander Floris Conradie, b1c3d5e3f5 MP (1859 - d.)

Alexander Floris Conradie, b1c1d8e7f3g1 MP (1897 - 1928)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/3318 18372 (1928) Unmarried

Alexandrina Sarah Florentina Conradie, c1d8e7f8 MP (1855 - d.)

Alice Conradie (Wiffen) MP (c.1895 - d.)

Alice Conradie (Baumann) MP (1905 - 1969)

Alida Conradie (Jovner) MP (1959 - d.)

Alida Cornelia Conradie (Hennop) MP (deceased)

Alida Jacomina Magdalena Stemmet (Conradie) MP (1872 - 1949)

Alida Johanna `Ida' Mostert (Conradie), c2d4e8f14g1h1 MP (1918 - 1987)

Alida Magdalena Conradie (Stoltz) MP (b. - 1971)

Alida Margaretha Conradie (Jordaan) MP (1881 - d.)

Alletta Johanna Conradie (Pronk) MP (deceased)

Almarie Conradie (Potgieter) MP (deceased)

Alwyn Conradie MP (deceased)

Alwyn Petrus Conradie MP (deceased)