Surnames » Conradie » Profiles
Photo
Name

Elizabeth Dorothea Conradie, b1c3d4e1f1, SM MP (1833 - 1890)

Frederik Conradie, SV/PROG MP (1668 - 1729)

Friedrich Henrich Conradi/Conradÿ geb. ongeveer *1668 [Marburg, Duitsland] † 1729 t 07.10.1703 x HARMENSZ, Hermina {van Dodewaard, Gelderland (Holland)}. from "Die CONRADIE Geslagsregiste...

Frederik Hendrik Conradie, b1c1d9e1f8g1 MP (1860 - 1937)

VAB MHG 29272

Jacob Frederik Conradie, b2c3d5 MP (c.1786 - d.)

c3d5. Jacob Frederik *1786 ~ 29.05.1786 t 07.03.1819 [Swellendam] x DE KOCK, Susanna Elizabeth

Johannes Hendrik Conradie, b2c3 MP (c.1747 - d.)

Correct Numbering is b1c3 ------------------------------------------ c3. Johannes Hendrik *1747 ~ 24.09.1747 (burger van Stellenbosch distrik) t 24.05.1772 x VAN DEVENTER, Jacomina/Jacquemina *22.0...

Johannes Henricus Conradie, b1 MP (1710 - 1776)

Baptism Record This baptism record is from the NG Kerk "de Caep de Goede Hoop", i.e. die baptism took place in Cape Town, NOT Stellenbosch as per some sources. The date is "21", followed by the abb...

Martha Johanna Conradie, c1d10e1f2 MP (1840 - 1918)

Martha Maria Conradie, b1c3d5e4f8 MP (1875 - d.)

The "SV1-b2c3d5e3" information in the Curator's Note above seems to be incorrect: The Conradie Genealogy 2014 Edition lists her as b1c3d5e4f8 Martha Maria *05.08.1875 t 09.05.1893 x KRIEL, Johannes...

Martha Susanna Fouche (Conradie) MP (1890 - 1944)

TAB MHG 5522/45

<Private> Conradie (Engelbrecht) (deceased)

? Conradie (deceased)

? Conradie (De La Rey) (deceased)

? Conradie (deceased)

? Conradie (deceased)

? Conradie, c5d5e8f2g2h2 (c.1926 - c.1926)

? Conradie, c5d5e8f2g2h1 (c.1926 - c.1926)

? ? Conradie (deceased)

A. J. M. Conradie (deceased)

Abraham Albertus Conradie, c5d5e8f6g6 (1906 - 1913)

Abraham Benoni `Apie' Conradie, c1d10e2f2g1h11 (1911 - 1987)

Abraham Jacobus Conradie, c1d10e2f2g5 (1874 - d.)

Abraham Petrus Conrnelius Conradie (1928 - 2008)

Abraham Petrus Cornelius Conradie (deceased)

Ada Conradie (deceased)

Adriaan (Riaan) Jacobus Conradie (1969 - 2012)

Adriaan Jacobus Conradie (c.1814 - 1865)

Adriana Catharina Susanna Bosman (Conradie) (1885 - 1955)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 19 2016, 5:19:00 UTC

Adriana Catharina Susanna Conradie (Grobbelaar) (1853 - 1935)

Adriana Maria Conradie, c2d4e8f14g5 (1890 - 1893)

Adriana Maria Conradie (de Kock) (1882 - 1954)

Nonnie Steyn (1891 - 1978)

Albertha Margaretha Conradie (Nortier) (1926 - 1994)

Albertus Jacobus Conradie (deceased)

Albertus Conradie, c5d5e8f2g6h12 (1958 - d.)

Aleta Petronella Frick (Conradie), c2d4e8f12 (1853 - 1903)

Aletha Louisa Susanna Conradie (Hugo) (1928 - d.)

Aletha Margaretha Conradie du Toit (Conradie) (deceased)

Aletta Margaretha Conradie (1808 - 1885)

Aletta Johanna Conradie (Marais) (1807 - 1830)

Aletta Catharina Margaretha Conradie (van den Bergh) (1897 - 1983)

Aletta Magaretha Conradie (du Toit) (1905 - d.)

Aletta Pertonella Malherbe (Conradie) (1909 - d.)

Aletta Magdalena Conradie (Moller) (deceased)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) (1872 - 1948)

Aletta Catharina Conradie (Strobos) (1872 - d.)

Aletta Catharina Conradie (Rossouw) (deceased)

Aletta Conradie Conradie (deceased)

Aletta Elizabeth Conradie (1769 - 1846)

Aletta Elizabeth Conradie (Du Plessis) (1890 - d.)

Aletta Elizabeth Conradie (Haarhoff) (1871 - 1920)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), c2d5e1f9g1 (1865 - 1935)

Aletta Elizabeth Pienaar (Conradie), b1c2d4e2f1 (1823 - 1898)

c2d4e2 Pieter Jacobus *20.01.1800 ~ 02.02.1800 t 12.01.1823 x PIENAAR, Maria Susanna tt 04.04.1830 [Graaff-Reinet] xx VAN NIEKERK, Wilhelmina Magdalena *28.09.1810 c2d4e2f1 Aletta Elizabeth *06.11....

Aletta Jacoba Conradie, c2d4e11 (1814 - 1818)

Aletta Johanna van der Merwe (Conradie), b1c1d2e4f1g4 (1852 - 1926)

Aletta Johanna Conradie (deceased)

Aletta Johanna Catharina Conradie, c2d5e4f2 (1830 - d.)

Aletta Magaretha Conradie, c2d4e6f3g3h6 (1899 - 1993)

Aletta Maria Conradie (le Roux) (1830 - 1899)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/389 1530 (1899)

Aletta Maria Groenewald (Conradie), c1d8e3f2g6 (1856 - d.)

Aletta Maria le Roux (Conradie), c1d5e1f6g4 (deceased)

Aletta Maria van der Merwe (Conradie), c2d4e7 (1807 - 1878)

Aletta Maria Conradie (van Zyl), b5c3d3e3f8g3 (1880 - 1916)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/816 712 (1916)

Aletta Maria van Zyl (Conradie) (deceased)

Aletta Petronella Kok (Conradie), c5d5e1 (1821 - 1861)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/95 8716 (1861)

Aletta Petronella Conradie (deceased)

Aletta Regina Doreatha Glynn (Conradie) (1879 - 1933)

Updated from MyHeritage Family Trees via sister Magdalena Hendrika Van Rensberg (born Conradie) by SmartCopy : May 11 2015, 1:25:31 UTC

Aletta Regina Dorothea Stroh (Conradie) (deceased)

Aletta Regina Dorothea Francina Conradie (Roux) (c.1826 - 1901)

Aletta Regina Dorothea Fransina Raats (Conradie), c1d8e3f2g7h6 (1883 - d.)

Aletta S.M. `Lettie' Conradie (Roux) (1910 - d.)

Aletta Wilhelmina Conradie (van der Merwe), b2c13d2e4f2g1 (1813 - 1898)

Alewyn Jacobus Conradie, c2d5e6f1g3 (1875 - d.)

Alewyn Petrus Conradie (1858 - 1951)

Alewyn Petrus Conradie, c1d8e3f3 (1831 - 1860)

Alewyn Petrus Conradie (deceased)

Alexander Floris Conradie, b1c3d5e3. (1824 - d.)

Hy is vernoem na sy oupa aan moederskant, Alexander Floris De Kock, gedoop op 18.02.17?? op Stellenbosch - dit was die begin van hierdie doopnaam in die c3-been van die Conradies. Conradie Stamboom...

Alexander Floris Conradie, c1d10e2f2g1h8 (1903 - 1984)

Alexander Floris Conradie, b1c3d5e3f5 (1859 - d.)

Alexander Floris Conradie, b1c1d8e7f3g1 (1897 - 1928)

Death Notice: KAB MOOC 6/9/3318 18372 (1928) Unmarried

Alexandrina Sarah Florentina Conradie, c1d8e7f8 (1855 - d.)

Alice Conradie (Wiffen) (c.1895 - d.)

Alice Conradie (Baumann) (1905 - 1969)

Alida Conradie (Jovner) (1959 - d.)

Alida Cornelia Conradie (Hennop) (deceased)

Alida Jacomina Magdalena Stemmet (Conradie) (1872 - 1949)

Alida Johanna `Ida' Mostert (Conradie), c2d4e8f14g1h1 (1918 - 1987)

Alida Magdalena Conradie (Stoltz) (b. - 1971)

Alida Margaretha Conradie (Jordaan) (1881 - d.)

Alletta Johanna Conradie (Pronk) (deceased)

Almarie Conradie (Potgieter) (deceased)

Alwyn Conradie (deceased)

Alwyn Petrus Conradie (deceased)

Alwyn Petrus Conradie, c1d8e3f3g1h2 (1887 - 1982)

Alwyn Petrus Conradie (deceased)

Alwyn Petrus Conradie, c1d8e3f3g4h1 (1891 - 1893)

Amanda Engelbrecht (Conradie) (deceased)

Andre Conradie (Van Rooijen) (c.1997 - d.)

Andreas Godfried Conradie (1759 - d.)

Andreas Lodewicus Conradie (c.1888 - 1920)

TAB MHG 44844

Andries Stephanus Conradie (b. - 1966)