Surnames » Despot Beleš » Profiles
Photo
Name

Amalija Despot Beleš (Marijanovic) (1929 - d.)

Ane Despot Beleš (Bulat) (Bulat) (1885 - d.)

Ante Despot Beleš (1879 - 1888)

Ante Despot Beleš (1913 - d.)

Ante Ilija Despot Beleš (1912 - d.)

Ilija Despot je stigao u Buenos Aires, Argentina u petak, 21. prosinac 1928 sa 16 godina, nakon što su se ukrcali u luci Hamburg. Po dolasku, tvrdio da je katolik i da ima jugoslavensku nacion...

Esma Kate Aleksandra Despot Beleš (Kraljević Trsić Perkić) (1921 - 1999)

Hvalislav Despot Beleš (1938 - 2010)

Ilija Mate Despot Beleš (1908 - 1923)

Ivka Despot Beleš (1904 - 1912)

Jele Despot Beleš (Despot Šušak) (1892 - d.)

Jele Despot Beleš (Borić) (1838 - 1912)

Jele Kosović Makić (Despot Beleš) (1901 - 1973)

Jele Despot Beleš (1910 - 1910)

Kate Despot Beleš (Despot Jurilj) (1871 - 1955)

Katica Nedjeljka Musulin (Despot Beleš) (1930 - 2004)

Mande Kosović Kudrić (Despot Beleš) (1873 - 1911)

Mare Despot Beleš (Kosović Makić) (1906 - 1978)

Marija Despot Beleš (1915 - 1915)

Mate Despot Beleš (1876 - 1943)

Mate Matoš Despot (Beleš) (1790 - d.)

Milivoj Despot Beleš (1934 - 1960)

Mira Despot Beleš (Krovinović) (1920 - 2007)

Mirko Despot Beleš (1919 - 2010)

13.3.1985 odobrena promjena imena Miroslav u Mirko

Nataša Despot Beleš (1947 - 2014)

Nevenka Matutinović Latić (Despot Beleš) (1925 - d.)

Petar Despot Beleš (1915 - 1995)

Petar Despot Beleš (1832 - 1916)

Petar Ante Despot Beleš (1906 - 1978)

Petar Martin Despot Beleš (1911 - 1911)

Slavenka Boženka Despot Beleš (1924 - 1924)

Srebrenko Despot Beleš (1958 - 1983)

Zoran Čutura: Ne znaju ljudi da broj devet nije kao i svaki drugi... Šarić birajući devetku nije znao da je nekada pripadala Srebrenku Despotu, gotovo pa zaboravljenom ko&#x...

Stipan Despot Beleš (1907 - d.)

Stipan Despot Beleš (1870 - 1942)

Stipe Despot Beleš (1932 - d.)

Tomislav Andrija Despot Beleš (1921 - 1922)

Vojislav Milutin Lovre Despot Beleš (1923 - 1924)