Surnames » Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Pier Gerlofs Donia, alias "Grutte Pier" MP (c.1480 - 1520)

Pier is described as having been a giant of a man. The size of body armour, helmet, and sword indicate that he was 2.15 m (7.05 ft) in height and weighed around 163 kg (360 lbs). His sword was 7 ft...

Aaltje Anes Faber-Donia (1867 - 1908)

Abbe Gerlofs Donia (c.1465 - 1556)

Abe Lolckes van Donia (c.1560 - d.)

Ael Syrcksdr Donia (1406 - 1464)

Aetske Freerks Donia (?) (deceased)

Agge van Donia (1398 - 1491)

Agge van Donia (b. - c.1511)

Agge Haringsz van Harinxma Donia (1280 - d.)

Ale Donia (1882 - 1953)

Alle Gerrits Donia (1825 - d.)

Ane Gerrits Donia (1823 - 1893)

Ane Gerrits Donia (1764 - 1839)

Ane Pieters Donia (deceased)

Anna Lo Tempio (Donia) (1907 - 1992)

Anna van Donia (b. - 1641)

Ansck Gysberts Donia (1505 - 1569)

Ansck Siercksdr van Donia (1565 - 1599)

Antie (Antje) Siercks Donia (1607 - 1653)

Antje Anes Faber-Donia (1860 - 1888)

Antje Gerlofs Donia-Huisman (deceased)

Antonio Donia (deceased)

Ath Sierks van Donia (1406 - d.)

Auck van Donia (1526 - 1567)

Auck van Donia (deceased)

Auck van Donia (deceased)

Auck Benedictusdr Donia (1370 - d.)

Auck Siercksdr Donia (c.1390 - 1446)

Sybrant was gehuwd 1416 (?) met Auck Siercksdr van Donia, dochter van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia. Auck was weduwe van Juw van Juwsma en met hem getrouwd in 1412 (?). ...

Auck Siercksdr van Donia (b. - 1626)

August Magnus Donia (1946 - 2010)

Bauck Siercksdr van Donia (deceased)

Bauke Donia (c.1897 - d.)

Bauke Alles Donia (1854 - d.)

Bauke Alles Donia (deceased)

Beatrix van Donia (deceased)

Benedictus van Donia (1350 - 1424)

Benedictus Siercksz van Donia (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) (deceased)

Bernardus van Donia (1667 - d.)

Bocke van Donia (deceased)

Bocke van Donia (b. - 1581)

Bonne Harinxma van Donia (1625 - 1665)

Bonne van Donia (b. - c.1709)

Catharina van Donia (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia (1665 - d.)

Doede Haringsma and later called Harinxma (Donia) (thoe Ijlst) (1303 - d.)

Doedingha Harinxma van Donia (1225 - d.)

Deze Stins stond bij de stad Sloten. Plattegrond van Sloten uit midden 17e eeuw (geheel links de dwinger) Ontstaan Het gebouw werd mogelijk in de 13e eeuw gebouwd. Geschiedenis De stad Sloten o...

Doedt van Donia (deceased)

Doedt Piers Donia (1576 - d.)

Doedt Siercksdr van Donia (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia (deceased)

Doitse van Donia (deceased)

Dolorosa Donia (deceased)

Domenica Caranci (Donia) (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Harinxma Donia (1320 - d.)

Douwe Abbes Donia (1495 - d.)

Douwe Haringhs Harinxma Thoe Heeg (Donia) (c.1365 - 1454)

Edo van Donia (b. - 1551)

Eesck van Donia (b. - 1537)

Eling van Donia (1567 - d.)

Ernst Harinxma van Donia (1585 - 1634)

Ernst van Donia (c.1657 - d.)

Etteke Donia (NN) (1330 - d.)

Fed Tjebbesdr van Donia (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia (1634 - d.)

Filomenna Donia (deceased)

Frans van Donia (deceased)

Frans van Donia (b. - 1559)

Frans van Donia (1662 - d.)

Franske Theunis van der Schaaf-Donia (deceased)

Frau van Donia (b. - 1576)

Freerk Gerlofs Donia (c.1680 - c.1755)

Freerkje Anes Donia (deceased)

Freerkje(n) Anes Anes Donia (1797 - 1885)

Frouck van Donia (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia (deceased)

Frédéric Antoine de Donia (1656 - 1723)

Gerlant Louwsdr van Donia (deceased)

Gerlof Freerks Donia (c.1720 - c.1820)

Gerlof Abbes Donia (1500 - d.)

Gerlof Anes Donia (1519 - 1578)

Gerlof Piers Donia (1448 - 1505)

Gerlof Piers Donia (c.1495 - c.1515)

Died young.

Gerloff Piers Donia (1574 - d.)

Gerridina Grada Donia (Lansink) (1895 - d.)

Gerrit Anes Donia (1799 - 1876)

Gerrit Pieters Donia (deceased)

Gysbert Jelmers Donia (1485 - c.1509)

Gysbert Donia (1430 - d.)

Haring van Donia (1396 - c.1463)

Haring van Donia (b. - 1533)

Haring Doeingha Harinxma van Donia (c.1260 - d.)

Sixteenth Potestate of Friesland and Potestate of Westergo Haring Douwes van Harinxma Donia thoe Heeg, Donia (1345 - 1404)

Haring Harinxma From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Haring Harinxma (1323–1404) was a powerful Frisian chieftain and Schieringer who lived during the 13th and...