Surnames » Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Pier Gerlofs Donia, alias "Grutte Pier" MP (c.1480 - 1520)

Pier is described as having been a giant of a man. The size of body armour, helmet, and sword indicate that he was 2.15 m (7.05 ft) in height and weighed around 163 kg (360 lbs). His sword was 7 ft...

? Haringsma/ Harinxma (Donia) ) (?) MP (deceased)

? (van Harinxma) Donia (?) MP (deceased)

Aaltje Anes Faber-Donia MP (1867 - 1908)

Abbe Gerlofs Donia MP (c.1465 - c.1556)

Abe Lolckes van Donia MP (c.1560 - d.)

Abe Lolckes Donia MP (c.1565 - d.)

Aeff Sytses Ropta Donia MP (1565 - d.)

Ael Syrcksdr Donia MP (c.1406 - c.1464)

Aetske Freerks Donia (?) MP (deceased)

Agge van Donia MP (1398 - 1491)

Agge van Donia MP (b. - c.1511)

Agge Haringsz van Harinxma Donia MP (1280 - d.)

Akke Aukes Kramer (Donia) MP (1837 - 1911)

Akke Donia (Yntse) MP (1750 - 1809)

Ale Donia MP (1882 - 1953)

Alle Gerrits Donia MP (1825 - d.)

Ane Gerrits Donia MP (1823 - 1893)

Ane Gerrits Donia MP (1764 - 1839)

Ane Pieters Donia MP (deceased)

Anna Lo Tempio (Donia) MP (1907 - 1992)

Anna van Donia MP (b. - 1641)

Ansck Gysberts Donia MP (1505 - 1569)

Ansck Siercksdr van Donia MP (1565 - 1599)

Antie (Antje) Siercks Donia MP (1607 - 1653)

Antje Anes Faber-Donia MP (1860 - 1888)

Antje Gerlofs Donia-Huisman MP (deceased)

Antonio Donia MP (deceased)

Ath Sierks van Donia MP (1406 - d.)

Auck van Donia MP (1526 - 1567)

Auck van Donia MP (deceased)

Auck van Donia MP (deceased)

Auck Benedictusdr Donia MP (1370 - d.)

Auck Siercksdr Donia MP (c.1390 - 1446)

Sybrant was gehuwd 1416 (?) met Auck Siercksdr van Donia, dochter van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia. Auck was weduwe van Juw van Juwsma en met hem getrouwd in 1412 (?). ...

Auck Siercksdr van Donia MP (b. - 1626)

Auke Ruurds Donia MP (1783 - 1848)

Auke Donia MP (1725 - d.)

Bauck Siercksdr van Donia MP (deceased)

Bauke Donia MP (c.1897 - d.)

Bauke Alles Donia MP (1854 - d.)

Bauke Alles Donia MP (deceased)

Beatrix van Donia MP (deceased)

Benedictus van Donia MP (1350 - 1424)

Benedictus Siercksz van Donia MP (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) MP (deceased)

Bernardus van Donia MP (1667 - d.)

Bocke van Donia MP (deceased)

Bocke van Donia MP (b. - 1581)

Bonne Harinxma van Donia MP (1625 - 1665)

Bonne van Donia MP (b. - c.1709)

Catharina van Donia MP (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia MP (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia MP (1665 - d.)

Doede Haringsma/ Harinxma (Donia) thoe Ijlst MP (1303 - d.)

Doedingha Harinxma van Donia MP (1225 - d.)

Deze Stins stond bij de stad Sloten. Plattegrond van Sloten uit midden 17e eeuw (geheel links de dwinger) Ontstaan Het gebouw werd mogelijk in de 13e eeuw gebouwd. Geschiedenis De stad Sloten o...

Doedt van Donia MP (deceased)

Doedt Piers Donia MP (1576 - d.)

Doedt Siercksdr van Donia MP (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia MP (deceased)

Doitse van Donia MP (deceased)

Dolorosa Donia MP (deceased)

Domenica Caranci (Donia) MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Harinxma Donia MP (c.1300 - d.)

Douwe Abbes Donia MP (1495 - d.)

Douwe Haringhs Harinxma Thoe Heeg (Donia) MP (1355 - 1454)

Edo van Donia MP (b. - 1551)

Eelke Donia MP (1896 - 1966)

Eesck van Donia MP (b. - 1537)

Eling van Donia MP (1567 - d.)

Ernst Harinxma van Donia MP (1585 - 1634)

Ernst van Donia MP (c.1657 - d.)

Etteke NNdr van Donia (NN) MP (1330 - d.)

Fed Tjebbesdr van Donia MP (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia MP (1634 - d.)

Filomenna Donia MP (deceased)

Frans van Donia MP (deceased)

Frans van Donia MP (b. - 1559)

Frans van Donia MP (1662 - d.)

Franske Theunis van der Schaaf-Donia MP (deceased)

Frau van Donia MP (b. - 1576)

Freerk Gerlofs Donia MP (c.1680 - c.1755)

Freerkje Anes Donia MP (deceased)

Freerkje(n) Anes Anes Donia MP (1797 - 1885)

Frouck van Donia MP (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia MP (deceased)

Frédéric Antoine de Donia MP (1656 - 1723)

G. Donia MP (deceased)

Gerlant Louwsdr van Donia MP (deceased)

Gerlof Freerks Donia MP (c.1720 - c.1820)

Gerlof Anes Donia MP (1519 - 1560)

Gerlof Abbes Donia MP (1500 - d.)

Gerlof Anes Donia MP (1519 - 1578)

Gerlof Piers Donia MP (1448 - 1505)

Alternative death date = 2 January 1525

Gerlof Piers Donia MP (c.1495 - c.1515)

Died young.