Surnames » Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Pier Gerlofs Donia, alias "Grutte Pier" MP (c.1480 - 1520)

Pier is described as having been a giant of a man. The size of body armour, helmet, and sword indicate that he was 2.15 m (7.05 ft) in height and weighed around 163 kg (360 lbs). His sword was 7 ft...

Aaltje Anes Faber-Donia (1867 - 1908)

Abbe Gerlofs Donia (c.1465 - 1556)

Abe Lolckes van Donia (c.1560 - d.)

Ael Syrcksdr Donia (1406 - 1464)

Agge (Doedingha) (Harinxma) Donia (1290 - d.)

Agge van Donia (b. - c.1511)

Agge van Donia (1398 - 1491)

Agge Haringsz van Harinxma Donia (1280 - d.)

Ale Donia (1882 - 1953)

Ane Gerrits Donia (1823 - 1893)

Ane Pieters Donia (deceased)

ANNA DONIA (1907 - 1992)

Anna van Donia (b. - 1641)

Anna Lo Tempio (Donia) (deceased)

Ansck Gysberts Donia (1505 - 1569)

Ansck Siercksdr van Donia (1565 - 1599)

Antie (Antje) Siercks Donia (1607 - 1653)

Antje Donia (Bosch) (1876 - 1962)

Antje Anes Faber-Donia (1860 - 1888)

Antje Gerlofs Donia-Huisman (deceased)

Antonio Donia (deceased)

Ath Sierks van Donia (1406 - d.)

Auck van Donia (deceased)

Auck van Donia (deceased)

Auck van Donia (b. - 1567)

Auck Benedictusdr Donia (1370 - d.)

Auck Siercksdr Donia (c.1390 - 1446)

Sybrant was gehuwd 1416 (?) met Auck Siercksdr van Donia, dochter van Sierck van Harinxma-Donia en Auck Benedictusdr van Donia. Auck was weduwe van Juw van Juwsma en met hem getrouwd in 1412 (?). ...

Auck Siercksdr van Donia (b. - 1626)

August Magnus Donia (1946 - 2010)

Bauck Siercksdr van Donia (deceased)

Bauke Donia (deceased)

Bauke Donia (c.1897 - d.)

Beatrix van Donia (deceased)

Benedictus van Donia (1350 - d.)

Benedictus Siercksz van Donia (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) (deceased)

Bernardus van Donia (1667 - d.)

Bocke van Donia (deceased)

Bocke van Donia (b. - 1581)

Bonne van Donia (b. - c.1709)

Bonne Harinxma van Donia (1625 - 1665)

Catharina van Donia (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia (1665 - d.)

Doedt Piers Donia (1576 - d.)

Doedt van Donia (van Holdinga) (1572 - 1646)

Doedt van Donia (deceased)

Doedt Siercksdr van Donia (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia (deceased)

Doitse van Donia (deceased)

Dolorosa Donia (deceased)

Domenica Caranci (Donia) (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe (Harinxma) Donia (1320 - d.)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe Abbes Donia (1495 - d.)

Douwe Haringsz van Harinxma Donia (doedinga) Thoe Sneek Thoe Sloten (c.1302 - d.)

Edo van Donia (b. - 1551)

Eesck van Donia (b. - 1537)

Eling van Donia (1567 - d.)

Ernst Harinxma van Donia (1585 - 1634)

Ernst van Donia (c.1657 - d.)

Etteke Donia (NN) (1330 - d.)

Fed Tjebbesdr van Donia (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia (1634 - d.)

Filomenna Donia (deceased)

Frans van Donia (b. - 1559)

Frans van Donia (1662 - d.)

Frans van Donia (b. - 1559)

Frans van Donia (deceased)

Franske Theunis van der Schaaf-Donia (deceased)

Frau van Donia (b. - 1576)

Freerk Gerlofs Donia (c.1680 - c.1755)

Freerkje Anes Donia (deceased)

Freerkje(n) Anes Anes Donia (1797 - 1885)

Frouck van Donia (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia (deceased)

Frédéric Antoine de Donia (1656 - 1723)

Gerlant Louwsdr van Donia (deceased)

Gerlof Freerks Donia (c.1720 - c.1820)

Gerlof Abbes Donia (1500 - d.)

Gerlof Anes Donia (1519 - 1578)

Gerlof Piers Donia (1448 - 1505)

Gerlof Piers Donia (c.1495 - c.1515)

Died young.

Gerloff Piers Donia (1574 - d.)

Gerridina Grada Donia (Lansink) (1895 - d.)

Gysbert Donia (1430 - d.)

Gysbert Jelmers Donia (1485 - c.1509)

Haring (Doedingha) (Harinxma) Donia (1260 - d.)

Haring van Donia (b. - 1533)

Haring van Donia (1396 - c.1463)

Haring Doeingha Harinxma van Donia (c.1260 - d.)

Haring Douwes van Harinxma Donia thoe Heeg (1323 - 1404)

Geboren rond 1323. Ook geboortejaar 1345 genoemd. Dit is onwaarschijnlijk gezien het geboortejaar 1355 van Douwe. Overleden rond 1402. Volgens het Charterboek tekent in 1398 bij de huldiging van de...

Harmen Dirks Donia (1775 - 1826)

Hector van Donia (deceased)