Surnames » Douma » Profiles
Photo
Name

? Douma (deceased)

Aafke Douma (1749 - 1823)

Aafke Douma (1876 - d.)

Aafke Ruurds Douma (1880 - 1943)

Aaltje Wijbrens Douma (deceased)

Aaltje Douma (1776 - d.)

Aaltje Jantina Douma (1882 - 1916)

Kind: Aaltje Jantine Douma Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Visvliet gem. Grijpskerk Geboortedatum: woensdag 5 juli 1882 Vader: Tjalling Douma Leeftijd: 40 Beroep: Landbouwer Moeder: Grietje Dijkstra Ge...

Aaltje Douwes Sibma (Douma) (1783 - 1858)

Aaltje Douma (Taekes) (deceased)

Aaltje Teekes Douma (1716 - 1798)

Aaltje Douma (Roos) (1881 - d.)

Aaltje Douma (Atema) (1847 - d.)

Aaltje Douma (1930 - 1934)

Aaltje Douma (1873 - d.)

Aaltje Meinderts Riemersma (Douma) (1851 - 1939)

Aaltje Rinses Douma (1814 - 1869)

Aaltje van Douma (deceased)

Abdeallah Douma (1937 - 2003)

Abraham David Douma (deceased)

Abraham David Douma (1919 - 1996)

Mijn vader heette voluit: Abraham David Douma

Adriaan Willem Douma (1895 - d.)

Adriaan Willem Douma was politieagent in Amsterdam, ook tijdens de oorlogsjaren. Hij staat vermeld in de rubriek "Uit de Kringen" van Het Rechtsfront, een aan de Nationaal-Socialistische Beweging gelie...

age douma (deceased)

Age Reinders Douma (1876 - d.)

Age Ruurds Douma (deceased)

Age Ruurds Douma (1878 - 1941)

Akke Postma-Douma (deceased)

Akke Douma (1879 - d.)

Akke Aukes Knossen (Cnossen) (Douma) (deceased)

Akke Aukes Douma (c.1810 - d.)

Akke Jans Douma (1831 - 1847)

Albert Douwes Douma (1699 - 1772)

Albertjen Harmens Douma (Edinga) (1818 - 1841)

Alice Douma (deceased)

Alle Douma (1831 - 1921)

Alle Alles Douma (deceased)

Andrew Douma (1888 - 1961)

Andrew Douma, Jr. (deceased)

Andrew Douma (deceased)

Andries Douma (1774 - d.)

Andries van Douma (c.1632 - 1663)

Ane Japic Sjoerd Douma (1917 - 2002)

Anje Douma (Schipper) (1868 - 1935)

anna douma (deceased)

Anna Douma (Struyck) (deceased)

Anna DOUMA (deceased)

Anna Douma (1877 - 1898)

Anna Douma (De Bloois) (deceased)

Anna Douma (1884 - d.)

Anna Douwesdr Douma van Oenema (deceased)

Anna Janckesdr van Douma (deceased)

Anna Joanna Maria Douma (deceased)

Anna Maria Douma (c.1892 - d.)

Anna Marie Douma (1884 - d.)

Anne Douma (1845 - d.)

Anne Douma (1824 - 1834)

Anneke Annes Douma (Osinga) (deceased)

Annie Douma (deceased)

Ansck van Douma (1664 - d.)

Anske Dowes Oenes (Douma) (deceased)

Antje Douma (1892 - 1921)

Antje Dirks Schotanus (Douma) (1839 - 1886)

Antje Douma (1855 - d.)

Antje Douma (1884 - d.)

Bij huwelijk zonder beroep, wonende te Terband, binnen de laatste 6 maanden gewoond hebbende te Heerenveen (Schoterland).

Antje Douma (1852 - 1853)

Antje Douma (van der Meulen) (deceased)

Antje Jans Douma (Velzen) (1818 - d.)

Antje Douma (1828 - d.)

Antje Douma (deceased)

Antje Ypes Douma (1842 - 1843)

Antje was a twin with Tjalling. Tresoar (Fryslan) Records - Birth Record: Geboorteakte Westdongeradeel, 1842 Aangiftedatum 11 juni 1842, akte nr. 100 Antje Douma, geboren 9 juni 1842 Dochte...

Antje Douma (van der Werf) (c.1855 - d.)

Antje Jelles Pol (Douma) (1883 - 1959)

Antje Douma (1779 - d.)

Antje Tjipkes Douma (c.1800 - d.)

Antje Siebrens Douma (Feenstra) (1800 - 1826)

Antje Ypes Douma (1774 - 1808)

Antje Ypes Douma (1844 - 1924)

Tresoar (Fryslan) Records: Birth Record: Geboorteakte Westdongeradeel, 1844 Aangiftedatum 17 december 1844, akte nr. 195 Antje Douma, geboren 14 december 1844 Dochter van Ype Pieters Douma en...

Antje Binderts Oppedijk (Douma) (deceased)

Antje Douwes Douma (1814 - 1870)

Antje Jacobs Douma (1862 - d.)

Antje Sibles Douma (Ypma) (deceased)

Antje Watzes Bierma Douma (1769 - 1849)

Ath van Douma (b. - 1614)

Ath van Douma (b. - 1605)

Ath Ulckesdr Douma van Oenema (b. - 1573)

Atze Douma (1843 - d.)

Atze Douma (1842 - 1842)

Auke Douma, Sr. (deceased)

Auke Douma (deceased)

Aukje Douma (1874 - 1874)

Aukje Heinses Douma (Kooijstra) (1811 - 1884)

Balhoul Douma (deceased)

Barbara van Douma (c.1562 - 1638)

Bartel Ricko Douma (1935 - 1980)

Boer in Oud Appelscha

Bartel Ricko Douma (deceased)

Bartholt van Douma (c.1630 - 1678)

Bartholt van Douma (c.1567 - 1615)

Bartje Rinses van der Meulen (Douma) (c.1800 - d.)

Bauck van Douma (deceased)

Bauck Epesdr van Douma (deceased)

Bauck Wopckesdr van Douma (deceased)