Surnames » Douma » Profiles
Photo
Name

? Douma (deceased)

Aafke Douma (1749 - 1823)

Aafke Douma (1876 - d.)

Aafke Ruurds Douma (1880 - 1943)

Aaltje Rinses Douma (1814 - 1869)

Aaltje Douma (1776 - d.)

Aaltje Teekes Douma (1716 - 1798)

Aaltje Douma (Roos) (1881 - d.)

Aaltje Douma (Taekes) (deceased)

Aaltje van Douma (deceased)

Aaltje Meinderts Riemersma (Douma) (1851 - 1939)

Aaltje Douwes Sibma (Douma) (1783 - 1858)

Aaltje Jantina Douma (1882 - 1916)

Kind: Aaltje Jantine Douma Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Visvliet gem. Grijpskerk Geboortedatum: woensdag 5 juli 1882 Vader: Tjalling Douma Leeftijd: 40 Beroep: Landbouwer Moeder: Grietje Dijkstra Ge...

Aaltje Douma (1930 - 1934)

Aaltje Douma (Atema) (1847 - d.)

Aaltje Douma (1873 - d.)

Aaltje Wijbrens Douma (deceased)

Abdeallah Douma (1937 - 2003)

Abraham David Douma (1919 - 1996)

Mijn vader heette voluit: Abraham David Douma

Abraham David Douma (deceased)

Adriaan Willem Douma (1895 - d.)

Adriaan Willem Douma was politieagent in Amsterdam, ook tijdens de oorlogsjaren. Hij staat vermeld in de rubriek "Uit de Kringen" van Het Rechtsfront, een aan de Nationaal-Socialistische Beweging gelie...

age douma (deceased)

Age Reinders Douma (1876 - d.)

Age Ruurds Douma (deceased)

Age Ruurds Douma (1878 - 1941)

Ages Ruurds Douma (1716 - d.)

Akke Postma-Douma (deceased)

Akke Douma (1879 - d.)

Akke Aukes Knossen (Cnossen) (Douma) (deceased)

Akke Aukes Douma (c.1810 - d.)

Akke Jans Douma (1831 - 1847)

Albert Douwes Douma (1699 - 1772)

Albertjen Harmens Douma (Edinga) (1818 - 1841)

Alice Douma (deceased)

Alle Douma (1831 - 1921)

Alle Alles Douma (deceased)

Andrew Douma, Jr. (deceased)

Andrew Douma (deceased)

Andrew Douma (1888 - 1961)

Andries Douma (1774 - d.)

Andries van Douma (c.1632 - 1663)

Ane Japic Sjoerd Douma (1917 - 2002)

Anje Douma (Schipper) (1868 - 1935)

Anna Douma (1884 - d.)

Anna Douma (De Bloois) (deceased)

Anna Douma (Struyck) (deceased)

anna douma (deceased)

Anna DOUMA (deceased)

Anna Douma (1877 - 1898)

Anna Douwesdr Douma van Oenema (deceased)

Anna Janckesdr van Douma (deceased)

Anna Joanna Maria Douma (deceased)

Anna Maria Douma (c.1892 - d.)

Anna Marie Douma (1884 - d.)

Anne Douma (1824 - 1834)

Anne Douma (1845 - d.)

Anneke Annes Douma (Osinga) (deceased)

Annie Douma (deceased)

Ansck van Douma (1664 - d.)

Anske Dowes Oenes (Douma) (deceased)

Antje Douma (1892 - 1921)

Antje Douma (deceased)

Antje Douma (van der Werf) (c.1855 - d.)

Antje Ypes Douma (1842 - 1843)

Antje was a twin with Tjalling. Tresoar (Fryslan) Records - Birth Record: Geboorteakte Westdongeradeel, 1842 Aangiftedatum 11 juni 1842, akte nr. 100 Antje Douma, geboren 9 juni 1842 Dochte...

Antje Ypes Douma (1844 - 1924)

Tresoar (Fryslan) Records: Birth Record: Geboorteakte Westdongeradeel, 1844 Aangiftedatum 17 december 1844, akte nr. 195 Antje Douma, geboren 14 december 1844 Dochter van Ype Pieters Douma en...

Antje Douma (1779 - d.)

Antje Jelles Pol (Douma) (1883 - 1959)

Antje Dirks Schotanus (Douma) (1839 - 1886)

Antje Tjipkes Douma (c.1800 - d.)

Antje Jans Douma (Velzen) (1818 - d.)

Antje Douma (1884 - d.)

Bij huwelijk zonder beroep, wonende te Terband, binnen de laatste 6 maanden gewoond hebbende te Heerenveen (Schoterland).

Antje Ypes Douma (1774 - 1808)

Antje Siebrens Douma (Feenstra) (1800 - 1826)

Antje Douma (1828 - d.)

Antje Douma (1852 - 1853)

Antje Douma (1855 - d.)

Antje Douma (van der Meulen) (deceased)

Antje "Anna/Annie" Meinderts Douma (1846 - 1912)

Antje Binderts Oppedijk (Douma) (deceased)

Antje Douwes Douma (1814 - 1870)

Antje Jacobs Douma (1862 - d.)

Antje Sibles Douma (Ypma) (deceased)

Antje Watzes Bierma Douma (1769 - 1849)

Ath van Douma (b. - 1605)

Ath van Douma (b. - 1614)

Ath Ulckesdr Douma van Oenema (b. - 1573)

Atze Douma (1843 - d.)

Atze Douma (1842 - 1842)

Auke Douma (deceased)

Auke Douma, Sr. (deceased)

Aukje Douma (1874 - 1874)

Aukje Bron (Douma) (1896 - d.)

Aukje Heinses Douma (Kooijstra) (1811 - 1884)

Balhoul Douma (deceased)

Barbara van Douma (c.1562 - 1638)

Bartel Ricko Douma (1935 - 1980)

Boer in Oud Appelscha

Bartel Ricko Douma (deceased)

Bartholt van Douma (c.1567 - 1615)

Bartholt van Douma (c.1630 - 1678)

Bartje Rinses van der Meulen (Douma) (c.1800 - d.)