Photo
Name

Albertos Samuel Eliezer (Mousoulias) MP (1943 - 1944)

Anna Eliezer (Mousoulias) MP (1929 - 1944)

Eftichia Eliezer (Mousoulias) MP (1932 - 1944)

Eliezer Eliezer (Mousoulias) MP (c.1840 - d.)

Eliezer Moses Eliezer (Mousoulias) MP (1898 - 1944)

Esther Bechoropoulos (Eliezer (Mousoulias)) MP (1912 - 1944)

Esther Eliezer (Mousoulias) MP (1927 - 1944)

Ezra Moses Eliezer (Mousoulias) MP (1909 - 1944)

Fortouni Eliezer (Mousoulias) (Koen) MP (1908 - 1944)

Hanoula Eliezer (Mousoulias) (Gevir) MP (1873 - 1944)

Marsel Eliezer (Mousoulias) MP (1934 - 1944)

Menachem Eliezer (Mousoulias) MP (1936 - 1944)

Moses Eliezer (Mousoulias) MP (1863 - 1944)

Moses Eliezer (Mousoulias) MP (1925 - 1944)

Moses Ezra Eliezer (Mousoulias) MP (1939 - 1944)

Moses Samuel Eliezer (Mousoulias) MP (1938 - 1944)

Rachil Attas (Eliezer (Mousoulias)) MP (1909 - 1944)

Samuel Moses Eliezer (Mousoulias) MP (1904 - 1944)

Stamoula Eliezer (Mousoulias) (Fegka) MP (1905 - 1944)