Surnames » Falkowska » Profiles
Photo
Name

? Falkowska (deceased)

? Falkowska (Błędowska) (deceased)

? Wiechno (Falkowska) (deceased)

? Zielińska (Falkowska) (deceased)

?? Falkowska (Jankowska) (b. - c.1878)

Agnieszka Maria Falkowska (Kullas) (1947 - 2008)

Agnieszka Falkowska (deceased)

Agnieszka Falkowska (Raczkowska) (c.1871 - d.)

Agnieszka Falkowska (Przasnyska) (1820 - d.)

Albina Zdrojkowsk (Falkowska) (1850 - 1869)

Aniela Falkowska (1849 - 1851)

Aniela Falkowska (1861 - d.)

Aniela Ławrynowicz (Falkowska) (c.1905 - d.)

Anna Borkowska (Falkowska) (1917 - 1962)

Anna Falkowska (Kraszewska) (1862 - 1942)

Anna Pyra-Fałkowska (deceased)

Anna Zdrojkowska (Falkowska) (deceased)

Anna Falkowska (deceased)

Anna Falkowska (Kraszewska) (deceased)

Anna Borman (Falkowska) (deceased)

Anna Falkowska (1859 - 1872)

Anna Falkowska (c.1880 - d.)

Antonina Falkowska (Urbanowicz) (1865 - 1924)

Antonina Falkowska (Kantecki) (deceased)

Antonina Lamparska (Falkowska) (deceased)

Barbara Nasiorowska (Falkowska) (1931 - d.)

Bogumiła Petrykowska-Falkowska (Petrykowska) (1931 - 2011)

Przodownik turystyki narciarskiej PTTK

Bronisława Falkowska (Rotenberg) (deceased)

Bronisława Falkowska (Ozimińska) (1880 - d.)

Cecylia Falkowska (Kijewska) (1864 - d.)

Cecylia Falkowska (1907 - 1991)

Eleonora Aleksandra Falkowska (Ginter) (1838 - d.)

Elżbieta Eufemia Falkowska (Zdybicka) (1908 - 1980)

Eugenia Justyna Falkowska (Sosnowska) (deceased)

Ewa Falkowska (Ziembińska) (b. - 1942)

Ewa Falkowska (Wojciechowska) (deceased)

Ewa Falkowska (Weisgerber) (deceased)

Ewelina Falkowska (Gosławska) (deceased)

Franciszek Falkowska (deceased)

Franciszka Falkowska (Nakonowska) (c.1843 - d.)

Franciszka Morawska (Falkowska) (deceased)

Franciszka Falkowska (Konopska) (1838 - d.)

Franciszka Falkowska (1836 - 1836)

Franciszka Falkowska (Raczkowska) (1804 - d.)

Franciszka Falkowska (1894 - 1894)

Gabriela Zdrojkowska (Falkowska) (deceased)

Gabriela Zdrojkowska (Falkowska) (deceased)

Gabriela Zdrojkowska (Falkowska) (deceased)

Genowefa Falkowska (1907 - d.)

H Falkowska (deceased)

Halina Falkowska (1889 - 1893)

Halina Stanisława Donaszewska (Falkowska) (1920 - 2007)

Helena Falkowska (Głowacka) (deceased)

Helena Falkowska (Fabjanowska) (1920 - d.)

Helena Falkowska (Zelenay) (1893 - 1918)

Helena Falkowska (1887 - d.)

Helena Falkowska (1911 - d.)

Helena Falkowska (1899 - d.)

Hildegarda Falkowska (deceased)

Irena Falkowska (deceased)

Irena Falkowska (Stankiewicz) (1908 - 1999)

Irena Żarska (Falkowska) (deceased)

Iwona Falkowska (deceased)

Jadwiga Falkowska (???) (deceased)

Jadwiga Falkowska (deceased)

Jadwiga Falkowska (1889 - 1944)

Jadwiga Sędzimir h. Ostoja (Falkowska) (1907 - 1992)

Jadwiga Falkowska (deceased)

Jadwiga Felicja Falkowska (Kłos) (1918 - 1976)

Jadwiga Falkowska (deceased)

Janina Kaplińska (Falkowska) (1887 - 1946)

Janina Falkowska (Truskolaska) (1893 - 1979)

Joanna Falkowska (Szychulska) (deceased)

Julianna Lubecka (Falkowska) (1832 - d.)

Julianna Kaczkowska (Falkowska) (b. - c.1835)

Julianna Suska (Falkowska) (deceased)

Julianna Jaglak (Falkowska) (1862 - d.)

Justyna Falkowska (Andreyczuk) (deceased)

Justyna Telemczuk (Falkowska) (1875 - d.)

Józefa Tomaszewska (Falkowska) (deceased)

Józefa Falkowska (Kwiatkowska) (1841 - 1913)

Józefa Falkowska (1851 - 1852)

Józefa Falkowska (deceased)

Józefa Falkowska (Górska) (1869 - d.)

Katarzyna Dubiela (Falkowska) (deceased)

Katarzyna Falkowska (1862 - 1863)

Katarzyna Falkowska (deceased)

Kazimiera Falkowska (Kobylińska) (deceased)

Klara Kiełczyńska (Falkowska) (deceased)

Konstancja Falkowska (Jakubowska) (deceased)

Konstancja Falkowska (1884 - d.)

Konstancja Trzeszczkowska (Falkowska) (deceased)

Krystyna Falkowska (Turowicz) (1920 - 2007)

Kunegunda Falkowska (deceased)

Lech Falkowski Falkowska-Szewczyk (deceased)

Leokadia Falkowska (Sowińska) (1888 - 1973)

Leonarda Falkowska (Reich) (deceased)

Leontyna Falkowska (Kraszewska) (1864 - 1935)

Leontyna Falkowska (Kraszewska) (deceased)

Lucja Falkowska (deceased)