Surnames » Frittema » Profiles
Photo
Name

Ansck van Frittema (deceased)

Bucho van Frittema (b. - 1591)

Catharina van Frittema (deceased)

Catharina van Frittema (deceased)

Edouarde van Frittema (c.1575 - d.)

Eelck Reynersdr van Frittema (b. - 1638)

Feycke van Frittema (deceased)

Folckert van Frittema (deceased)

Goffe van Frittema (deceased)

Ivo van Frittema (b. - 1540)

genealogieonline.nl... ... Hij is overleden op 21 oktober 1540. Hij is begraven in Sneek. Vermelding: Ivo van Frittema, afkomstig uit Groningerland, overleden 21 okt 1540 *, begraven Sneek....

Ivo van Frittema (b. - 1582)

In 1580 genoemd als balling buiten Friesland samen met zijn vader.

Ivo van Frittema (deceased)

Ivo Pieters van Frittema (b. - 1580)

Jetscke van Frittema (deceased)

Louw van Frittema (deceased)

Luts van Frittema (b. - 1608)

Maria van Frittema (deceased)

Menno van Frittema (deceased)

Pieter van Frittema (b. - 1589)

Op 4 juli 1579 verbannen uit Friesland en genoemd in 1580 in ballingschap. hij woonde later met zijn vrouw in Groningen.

Reinier van Frittema (b. - c.1595)

Tieth van Frittema (deceased)

Tjaerteke van Frittema (deceased)

Tjaertje van Frittema (deceased)

Tryn Ivodr van Frittema (deceased)

Warmolt van Frittema (deceased)

Wigle van Frittema (deceased)