Surnames » Frittema » Profiles
Photo
Name

Ansck van Frittema MP (deceased)

Bucho van Frittema MP (b. - 1591)

Catharina van Frittema MP (deceased)

Catharina van Frittema MP (deceased)

Edouarde van Frittema MP (c.1575 - d.)

Eelck Reynersdr van Frittema MP (b. - 1638)

Feycke van Frittema MP (deceased)

Folckert van Frittema MP (deceased)

Goffe van Frittema MP (deceased)

Ivo van Frittema MP (b. - 1540)

genealogieonline.nl... ... Hij is overleden op 21 oktober 1540. Hij is begraven in Sneek. Vermelding: Ivo van Frittema, afkomstig uit Groningerland, overleden 21 okt 1540 *, begraven Sneek....

Ivo van Frittema MP (b. - 1582)

In 1580 genoemd als balling buiten Friesland samen met zijn vader.

Ivo van Frittema MP (deceased)

Ivo Pieters van Frittema MP (b. - 1580)

Jetscke van Frittema MP (deceased)

Louw van Frittema MP (deceased)

Luts van Frittema MP (b. - 1608)

Maria van Frittema MP (deceased)

Menno van Frittema MP (deceased)

Pieter van Frittema MP (b. - 1589)

Op 4 juli 1579 verbannen uit Friesland en genoemd in 1580 in ballingschap. hij woonde later met zijn vrouw in Groningen.

Reinier van Frittema MP (b. - c.1595)

Tieth van Frittema MP (deceased)

Tjaerteke van Frittema MP (deceased)

Tjaertje van Frittema MP (deceased)

Tryn Ivodr van Frittema MP (deceased)

Warmolt van Frittema MP (deceased)

Wigle van Frittema MP (deceased)