Surnames » Glavičić » Profiles
Photo
Name

? Glavičić (deceased)

Ana Glavičić (Čobrnić Musa) (1739 - d.)

Ana Glavičić (1804 - d.)

Ana Glavičić (Tavra) (c.1865 - d.)

Ana Pavlović Stipičević Vukmirović (Glavičić) (1739 - d.)

Ana Glavičić (Srzić) (1753 - d.)

Ana Stipičević (Glavičić Domjanović) (1799 - d.)

Ana Bilić (Glavičić Domljanović) (c.1765 - d.)

Ana Glavičić "Picokara" (1739 - 1816)

Jedna od redovnica, koje su isposnički živjele u kućici podno biokovske litice kraj grobne crkvice Sv Martina u Kotišini. Bile su to pokorničke sestre trećeg r...

Ana Radić (Glavičić) (deceased)

Andriana Glavičić (1771 - d.)

Andrija Glavičić Glavinović (c.1700 - d.)

Andrija Glavičić (c.1780 - d.)

Andrijana Domjanović Glavičić (?) (c.1675 - d.)

Andrijana Batinić (Glavičić) (1771 - d.)

Andrijana Šošić (Domnjan) (1762 - d.)

Ane Žarnić Pavličević (Glavičić) (1777 - d.)

Ane Lucija Glavičić (Glavinić/Glavina) (1810 - 1904)

Anica Glavičić (Mravičić) (1910 - 1993)

Ante Glavičić (1792 - d.)

Ante Glavičić Domjanović (1768 - d.)

Ante Glavičić (Glavinović) (c.1790 - d.)

Ante Glavina (Glavičić) (c.1790 - d.)

Ante Glavičić Domjanović (deceased)

Ante Glavičić (1930 - 1987)

Ante Domljan-Glavičić (1926 - d.)

Ante Ivan Joze Glavičić (1945 - c.2016)

Antica Glavičić Domjanović (1742 - d.)

Antica Glavičić (Maras) (1864 - d.)

Antica Glavičić (1889 - d.)

Antica Domjan Glavičić (1921 - d.)

Antica Glavičić (Pašalić) (1893 - 1973)

Antica Batošić (Glavičić) (c.1835 - d.)

Antica Glavičić (Bacalić) (deceased)

Anđe Glavičić (Čebo) (1747 - d.)

Anđelija Dean (Glavičić Glavinović) (c.1728 - 1790)

Borislav Glavičić (1942 - d.)

Bosiljka (Bose) Beroš (Glavičić) (1934 - 1990)

Cvita Srzić (Glavičić) (1819 - 1897)

Cvita Čović Bego (Glavičić Domjanović) (1734 - 1766)

Zorka Glavičić(Škarica) (1933 - d.)

Danica Glavičić (Mravičić) (deceased)

Dinko Glavičić (deceased)

Dominik Glavičić (1799 - d.)

Dominko Glavičić Domjanović (1761 - d.)

don Stipe Glavičić Domjanović (1757 - d.)

don Stipe Glavičić (1728 - d.)

Frana Kargacin (Glavicić) (1751 - d.)

Frane Glavičić - Glavina (Glavina) (1777 - d.)

Gernard Domljan-Glavičić (deceased)

Grgo Glavičić (c.1735 - d.)

Grgo Glavina Glavičić (deceased)

Ivan Glavičić (1793 - d.)

Ivan Glavičić (1739 - d.)

Ivan Glavičić (c.1740 - d.)

Ivan Glavičić (1888 - d.)

Ivan Glavičić Domjanović (1775 - d.)

Ivan Glavičić (1726 - d.)

Ivan Glavičić (1863 - d.)

Ivan Glavičić Domljanović (c.1735 - d.)

Ivan Glavičić (deceased)

Ivan Glavičić (1910 - d.)

Ivan reč.Donko Glavičić (1834 - 1881)

Ivanica Stipičević (Glavičić) (deceased)

Ivanica Stipičević (Glavičić) (1765 - d.)

Ivanka Rako (Glavičić) (1941 - d.)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 4 2017, 10:24:03 UTC

Ivica Šabić (Glavičić) (1922 - 2000)

Ivka Pavlinović (Glavičić) (1810 - 1843)

Ivka Glavičić (Borić) (1885 - d.)

Ivka Glavičić (Grubišić) (1715 - d.)

Ivka Glavičić (Srzić) (1772 - d.)

Ivka Glavičić Domjanović (1727 - d.)

Jedna od redovnica, koje su isposnički živjele u kućici podno biokovske litice kraj grobne crkvice Sv Martina u Kotišini. Bile su to pokorničke sestre trećeg r...

Ivka Glavičić (Srzić) (1762 - d.)

Ivka Pirak (Glavičić) (1865 - d.)

Ivka Andrijašević (Domljan Glavičić) (1894 - d.)

Ivka Domljan-Glavičić (Borić) (deceased)

Jakica Glavičić (Dedić Varkaš) (deceased)

Jakov Glavina (Glavičić) (c.1785 - 1852)

Jakov Glavičić (deceased)

Jele Glavičić (1797 - d.)

Jele Glavičić (Beroš) (1738 - d.)

Jele Glavičić (Lovreta) (1864 - d.)

Jele Glavičić Domjanović (Pavlović Stipičević Vukmirović) (1724 - d.)

Jele Glavičić (1761 - d.)

Jele Glavičić (Medić) (1782 - d.)

Jele Glavičić (deceased)

Jerka Juretić (Ševelj r. Glavičić Domjanović) (c.1762 - 1835)

Jerka Glavičić Domjanović (1770 - d.)

Jolanda Brozović (Glavičić) (c.1925 - 2003)

Josip Ante Glavičić (1939 - c.1945)

Jozip Glavičić (1901 - 1901)

Jure Glavičić (1933 - d.)

Jure Glavičić (Glavina) (1752 - d.)

Jure Glavičić (1919 - 2003)

Karmela Glavičić (1904 - 1904)

Kate Glavičić Domjanović (Stipičević) (1806 - d.)

Kate Glavina (Mihaljević Marucca) (1766 - 1828)

Katarina Radić Gudelj (Puarić) (c.1780 - d.)

Kate Glavičić Domljanović (Vrcan) (c.1740 - d.)

Kate Glavičić Domjanović (deceased)