Surnames » HaCohen-Kook » Profiles
Photo
Name

Chava Leah HaCohen Kook (Hutner) MP (1896 - 1944)

Menachem Dan Hacohen-Kook MP (b. - 1971)

Nachman Natan Hacohen-Kook MP (b. - 1971)

Naftali Hirtz HaCohen Kook MP (deceased)

מגילות יחש של משפחת יפה- צבי יפה 1996/ גניגר ישראלעמוד 4א

Nahum Shmaria HaCohen Kook MP (1902 - 1990)

מגילות יחש של משפחת יפה- צבי יפה 1996/ גניגר ישראלעמוד 4אאחרי מלחמת ששת הימים כתב עליו הרב פנחס מילר, בספר 'מעשה שהיה', את הסיפור המדהים הבא: "המנתח הירושלמי הוותיק ד"ר נחום קוק ניצב על משמרתו כל ימי ה...

Rachel HaCohen Kook (Mandelbaum) MP (1905 - 1994)

מרת בילא רחל נפטרה כ"ג ניסן תשנ"ד אשת ר' רפאל הכהן קוק אב"ד טבריה נפטר כ"ב תמוז תשל"א, מצאצאיו רבני ערים ויושבי על מדין בארה"ק.

Shaul Chana HaCohen Kook MP (1879 - 1955)

-------------------------- , SAUL ḤONE BEN SOLOMON ZALMAN (1879–1955), Israeli Hebrew writer and scholar. Kook, who was born in Grajewe (Poland), was a younger brother of Rabbi Abraham Isaac *Kook . He...