Surnames » Hafsøy » Profiles
Photo
Name

Anders Njeldsen Hafsøy (Slettebø) (deceased)

Anders Olsen Hafsøy (Rapstad) (b. - 1660)

Borger til Stavanger 1657, skifte datert 04.01.1664. Kona ble gift II med Mikkel Pedersen Hafsøy (kilde Stavanger borgerbok) Død før 1661 siden han står oppført i O...

Elen Larsdatter Melhus/Slettebø (Hafsøy) (1640 - 1728)

22.04.1711: Tingboka, åstedssak på Hafsøy sies det at Eli Larsdatter Slettebø er 74 år gammel, født og oppvokst på Hafsøy og har oppholdt seg p&#...

Elisabeth Hansdatter Hafsøy (Hellvik) (1700 - 1745)

Skifte 05.03.1745:

Elisabeth Andersdatter Hafsøy (Netland) (1720 - 1793)

Erik Eriksen Hafsøy (c.1575 - 1632)

g. og æ. i Ogna s. 203, nr. 6f (By Irene Røyneberg) Skifte etter Erik sto 12.05.1632

Erik Eriksen Eie (Hafsøy) (1613 - 1672)

1645: Nevnt med kone, datter og dreng 26.03.1672:Blir stevnet av Morten Sehuusen i Stavanger for manglende betaling av landskatt:

Erik Nilsen Hafsøy (1641 - d.)

n. 18 år i 1659 som tjener hos sin farbror og "ikke synderlig tjenlig" n. i 1664 som tjener på Hafsøy (bare nevnt i prestens manntall, ikke fogden)

Guri Olsdatter Hafsøy (Eie) (b. - 1670)

Her er noe som ikke stemmer. Se Sjekk også Møgedal i bygdeboka for Helleland Birth 1630? -------------------------------- g. og æ. i Ogna s. 203, nr. 6f (By Irene Rø...

Gurine Karlsdatter Hafsøy (1809 - d.)

Married in 1831: Died in 1888: Prot. ref. Side Lp.nr. Gravlagd År Lege Meld Sokn/Kyrkje 531 12 214 23 01.09.1888 1888 J J Egersund Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad Kjø...

Guro Toresdatter Hafsøy (Netland) (b. - 1763)

Halvor Nilsen Hafsøy (1616 - 1693)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 40 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 8 år eldre 17.03.1673: Tingboka, Halvor Hafsøy stevnes av fogden for restsk...

Hanna Voll (Hafsøy) (1886 - 1979)

Hans Torgiersen Hafsøy (1731 - 1814)

Skjøter Hafsøy 22.10.1761 fra Faren 72. Hans Torgersen Havsø, født 1727; død 1814 i Havsø Egersund31. Han er sønn av 144. Torger og 145. Ukjent. Han g...

Henrik Ellingsen Hafsøy/Puntervold (Puntervold) (1700 - 1781)

20.03.1730: Tingboka, tinglyses bygselseddel datert 14.01.1730 på 3 1/6 kvarttønner laks i Hafsøy fra Peder Larsen Melhus til ungkar Henrik Ellingsen Puntervold: 18.11.1738: Ting...

Håvard Kristoffersen Hafsøy (Sagland) (1681 - 1724)

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Håvard Kristoffersen, skjøte tinglys...

Ingeborg Larsdatter Hafsøy (Øksnebø) (deceased)

Ingeborg Kirstine Tønesdatter Hafsøy (deceased)

Inger Elisabeth Torjusdatter Hafsøy (1813 - 1896)

Jakob Tønnessen Hafsøy (1764 - d.)

Jakob Ivarsen Hafsøy/Øygreid (Sletteid) (1668 - 1746)

n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1681, tidligere tjent n. 14.12.1706 Da Jakob Iversen Øygreid, Omund og Mikkel Sletteid samt Hans Sakariassen Slettebø må b&...

Joren Torgersdatter Hafsøy (1687 - 1726)

Skifte 24.04.1726 opplyses det i tingboka 26.03.1729

Joren Pedersdatter Åse (Hafsøy) (1731 - 1809)

Joren Pedersdatter Hafsøy (b. - 1726)

Jorun Mikkelsdatter Hafsøy (Melhus) (1771 - d.)

Jørgen Nilsen Fotland (Hafsøy) (1722 - d.)

n. Militærrull 1765, legdsmann, eier gården Kjøper skjøte på Fotland 07.07.1752:

Karen Torjusdatter Hafsøy (1680 - 1766)

Karen Jonsen Hafsøy/Puntervold (Stapnes) (1706 - 1773)

Skifte 08.12.1773: Ved sin død hadde hun og mannen flyttet til Hafsøy

Karen Torgersdatter Hafsøy (1739 - d.)

Karen Sørine Tønnesdatter Hafsøy (Mong) (1843 - d.)

Kari Nilsdatter Hafsøy (1613 - 1689)

Karl Hansen Hafsøy (1771 - 1851)

36. Karl Hanson Havsø, født 17 des 1771 i Egersund; død 10 des 1851 i Egersund14. Han er sønn av 72. Hans Torgersen Havsø og 73. Maria Karlsdtr Slettebø. Han g...

Karl Hansen Hafsøy (1834 - d.)

Kirsten Pedersdotter Hafsøy (Heigrestad) (1778 - d.)

Knut Tolleivsen Øvre Hetland/Hafsøy (Dybing) (c.1688 - 1741)

Skifte 09.02.1742 i Egersund

Lars Pedersen Hafsøy (1728 - d.)

Lars Hansen Hafsøy (Slettebø) (c.1807 - d.)

Lars Sivertsen Hafsøy (1665 - d.)

Lars Sivertsen Hafsøy (1665 - 1665)

Lars Nilsen Eie (Hafsøy) (1722 - d.)

16.11.1746: Er "ung mann" og kjøper for 100 rd sammen min sin kjæreste skjøte på 2 løp smør, 1 tønne og 8 nottinger laks i Eie av Jørgen Assersen...

Lars Taraldsen Hafsøy (deceased)

Lisbet Torgersdatter Hafsøy (1750 - d.)

Lisbeth Evertsdatter Hafsøy (1583 - 1668)

Lovise Larsdatter Årstad (Hafsøy) (1855 - d.)

Malena Larsdatter Hafsøy (Melhus) (1688 - d.)

Malene Jakobsdatter Tengesdal (Hafsøy) (1700 - 1763)

Skifte 24.08.1763:

Maren Nilsdatter Seglem (Hafsøy) (1718 - 1759)

Maren Jakobsdatter Hafsøy (Kjempe) (1728 - 1798)

Maren Nilsdatter Hafsøy (Melhus) (1661 - 1731)

I forbindelse med salg av deler av Hafsøy i 02.03.1725 fremgår det at Maren Nilsdatter Hafsøy var gift med Torger Hafsøy og at hun har sønnene Nils og Tollak samt dat...

Maren Halvorsdatter Hafsøy (1666 - d.)

Maren Torjusdatter Hafsøy (1822 - d.)

Maren Mikkelsdatter Hafsøy (deceased)

Maria Karlsdatter Hafsøy (Slettebø) (1744 - 1824)

72. Hans Torgersen Havsø, født 1727; død 1814 i Havsø Egersund31. Han er sønn av 144. Torger og 145. Ukjent. Han giftet seg med 73. Maria Karlsdtr Slettebø. ...

Marit Olsdatter Hafsøy (deceased)

Marthe Jonsdatter Hafsøy (Rapstad) (1781 - 1841)

Marthe Mikkelsdatter Egersund (Hafsøy) (c.1792 - d.)

Marthe Gurine Torjusdatter Hafsøy (1819 - d.)

Mikkel Mikkelsen Hafsøy (Melhus) (1747 - 1818)

n. Militærrull 1765, på Melhus, 18 år, avgitt fra tjeneste til lensmannsdreng og reiser til sjøs med Jakob Melhus' fartøy.

Mikkel Mikkelsen Hafsøy (deceased)

Mikkel Pedersen Hafsøy (1636 - 1664)

Borger til Stavanger 24.07.1662, druknet ved Egersund, begr. 06.03.1664, 37,5 år. G. Lisbeth Evertsdatter g.1 Anders Olsen (Kilde Stavanger borgerbok) Nevnt i en rettsakk fra 1671 i overhoffsd...

Mikkel Torstensen Hafsøy (Hestad) (1693 - d.)

Nils Torgersen Hafsøy (1684 - 1753)

26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 18.05.1706 på 3.5 fjerding laks i Hafsøy fra Christian Garmand og Herman Garman til Nils Torgersen, skjøte tinglyses av lensman...

Nils Eriksen Hafsøy (c.1600 - c.1650)

Første gang nevnt i 1620 i Hafsøy

Nils Halvorsen Hafsøy (1657 - 1675)

Nils Larsen Hafsøy (1650 - d.)

Olida Elisabeth Hafsøy (1843 - d.)

1865 census: Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift 409 6 129 Tengs og Ege Kredser Egersund Egersund Eide 399b 1 Personnr. Hushald Førenamn Etternamn ...

Peder Larsen Hafsøy (Melhus) (1690 - 1756)

Kalles 05.12.1718 for 'Slettebø' da han tinglyser en bygselsedel datert 02.04.1718 på 0.5 tønne Lug i Slettebø fra sin far Lars Jørgensen Melhus: n. militærr...

Peder Halvorsen Hafsøy (1670 - 1671)

Rasmus Nilsen Hafsøy (deceased)

17.03.1673: Tingboka, Halvor Hafsøy stevnes av fogden for restskatt av 9 mark laks i Hafsøy. Halvor sier at det er snakk om den parten som Lisbeth Hafsøy har bodd på og som ...

Sigvardt Johan Sivertsen Hafsøy (1847 - d.)

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift 394 6 129 Tengs og Ege Kredser Egersund Egersund Hafsø 383 1 Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stil...

Siri Sivertsdatter Hafsøy (Svanes) (1780 - 1876)

Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus 197 Stavanger Egersund Egersund Hafsøe Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn 992 * Michel Michelsen Hosbonde 60 Gi...

Siri Torjusdatter Hafsøy (1815 - d.)

Siri Børildsdatter Hafsøy (Tengesdal) (c.1710 - 1743)

Sissel Torgersdatter Hafsøy (Bø i Ogna?) (c.1693 - 1765)

1764: Hos sin datter Joren Pedersdatetr og svigersønn Klemet Åse i Egersund, død 20.03.1765 Kalles Sissel Melhus ved begravelsen, 72 år, d. hos Klemet Åse

Sivert Eriksen Nedre Omdal (Hafsøy) (b. - 1664)

Sivert Pedersen Hafsøy (1634 - 1687)

Tjente hos Anders Olsen Hafsøy i 1659. (Da Anders Olsen døde, giftet Siverts bror, Mikkel, seg med enken hans) Levde 18.06.1673 da han var lagrettsmann: . Konas navn er nevnt i en sak...

Thyra Seneva Havsø (Eie Hafsøy) (1901 - d.)

Tollak Torgersen Hafsøy (1683 - 1739)

18.11.1704: Tingboka, fogden og lensmannen stevner Marite Rasmusdatter Gystøl for leiermål med Tollak Torgersen Hafsøy. Hun har født 2 dødfødte guttebarn. Hun ...

Tollak Sivertsen Eie Hafsøy (c.1851 - 1945)

Daughter's confirmation. Tollak and Johanne celebrated their Golden Wedding Anniversary 17th of May in 1933. Tollak Belongs to an old family who has lived at Havsoy for many generations. He has r...

Tollak Torgersen Eie (Hafsøy) (1734 - d.)

66. Tollak Torgerson, født 1734 i Havsø Egersund; død 1798 i Eie, Egersund26. Han er sønn av 132. Torger og 133. Ukjent. Han giftet seg med 67. Gunhild Henriksdtr. 67. Gun...

Torborg Larsdatter Løyning (Hafsøy) (c.1651 - 1726)

Torger Tollaksen Hafsøy (1707 - 1775)

n. 27 år i 1734 n. 52 år i 1758 med hustru Lisbet 38 og barn Tollak 23, Elen 21, Karen 18, Torger 14, Lisbet 9, Ingeborg 6, Anders 4 og Lars 2 n. med kone Lisbet og barn Torger og Lis...

Torger Torkildsen Hafsøy (Brynnesland) (1651 - 1705)

n. 50 år i 1700 n. 43 år i 1701 26.06.1706: Tingboka, tinglyses skjøte datert 24.10.1705 på 0.5 tønne, 3 pund og 18 mark saltet laks i Hafsøy fra Fabian Ja...

Torger Nilsen Myklebust (Hafsøy) (1712 - 1777)

n. 22 år i 1734 kalles da Hafsøy n. 48 år i 1758 på Myklebust med kone Guri 36 og barn Nils 10, Isak 5, Torger 1 og Ingeborg 9 mndr. n. 1762 med kone Guri og barn Nils, ...

Torger Torgersen Hafsøy (1743 - d.)

Torgier Pedersen Hafsøy (c.1726 - d.)

Torjus Mikkelsen Hafsøy (1773 - 1847)

Tønnes Pedersen Hafsøy (1722 - 1796)