Surnames » Hiddema » Profiles
Photo
Name

?? Montes Hiddema MP (1843 - d.)

Aaltje Hiddema (Mulder) MP (1921 - 2008)

Aaltje Hiddema MP (1926 - 1926)

Aaltje Montes Hiddema MP (1844 - d.)

Agatha van Hiddema MP (deceased)

Alida van Hiddema MP (1636 - 1706)

Andries Goslicks van Hiddema MP (b. - c.1619)

Anna Hiddema (Kamstra) MP (1861 - 1934)

Anna Pieter Hiddema MP (deceased)

Anna Sickedr. Hiddema MP (c.1530 - aft.1585)

Ansck Harmensdr van Hiddema MP (b. - c.1584)

Antje Hiddema MP (deceased)

Antje Hiddema (Meinderts) MP (c.1779 - 1846)

Antje Lieuwes Hiddema (Hesseling) MP (deceased)

Antje Jacobs Hiddema (de Boer) MP (deceased)

Aukje Montes Hiddema MP (1835 - d.)

Aukje Montes Hiddema MP (1838 - d.)

Aukje Montes Hiddema MP (1839 - d.)

Bauck van Hiddema MP (deceased)

Bientje Hiddema MP (1861 - d.)

Bocke Hiddinga (Hiddema) MP (1370 - d.)

Dirk Hiddema MP (b. - 2003)

Dirkje Hiddema MP (deceased)

Douwe van Hiddema MP (b. - 1510)

2 Douwe van Hiddema , overleden jan 1510 ?, begraven Pingjum. Woonde in 1495 met zijn vrouw op Hiddemastate te Pingjum en daar genoemd als hoofdeling 1486/1505. Pax-160 d.d.6-7-1496:hij gaat ak...

Durk Theunis Hiddema MP (1773 - 1825)

Eets Andriesdr van Hiddema MP (b. - 1667)

Elske Jans Meinsma (Hiddema) MP (1806 - 1886)

Fannie Hiddema (Haan) MP (1892 - 1974)

Fetje Hiddema MP (deceased)

Fran Frigoli MP (1926 - d.)

Geert Hiddema MP (deceased)

Geert Hiddes Hiddema (Jongsma) MP (deceased)

Gerbrig Sybolts (Georgia) Engwirda-Hiddema MP (c.1792 - 1871)

Goslick van Hiddema MP (1606 - 1643)

Goslick van Hiddema MP (b. - c.1490)

afkomstig uit Pingjum

Goslick van Hiddema MP (1520 - 1593)

Grietje Hiddema MP (1882 - d.)

Grietje Geerts Hoekstra (Hiddema) MP (aft.1697 - d.)

Hans Hiddema MP (1900 - d.)

Hendrika Hiddema MP (1884 - d.)

Henry Hiddema MP (1886 - 1949)

IJke Hiddema MP (deceased)

Jan Montes Hiddema MP (1834 - d.)

Jan Sijbrands Hiddema MP (c.1773 - 1844)

Jantje Montes Hiddema MP (1830 - d.)

Jarich van Hiddema MP (deceased)

Joest Harmensdr van Hiddema MP (deceased)

John Hiddema MP (deceased)

Klaaske Hiddema (Joha) MP (1844 - 1916)

Lina Hiddema MP (1892 - 1980)

Lucia van Hiddema MP (1630 - c.1679)

Maaike Tjeerds Bloemhof (Hiddema) MP (1801 - 1887)

Marijke Hiddema MP (deceased)

Mary Hiddema MP (deceased)

Meindert Hiddema MP (deceased)

Monte Hiddema MP (1859 - d.)

Monte Pieters Hiddema MP (deceased)

Monty Hiddema MP (1860 - 1930)

N.N. van Hiddema MP (deceased)

Nina G Hiddema (Beachum) MP (1906 - 1977)

Oege Pieters Hiddema MP (deceased)

Peter Hiddema MP (deceased)

Peter Montes Hiddema MP (1828 - d.)

Pieter Hiddema MP (1896 - 1970)

Beroep bij huwelijk: onderwijzer; wonende te Balk.

Pietje Durks Hiddema MP (1816 - 1846)

Renee Hiddema MP (deceased)

Rense Hiddema MP (1893 - 1950)

Inscription:PVT. CO. A 339 INF.

Rense Mintes Hiddema MP (1832 - d.)

Renske Oeges Doornbos (Hiddema) MP (1887 - 1977)

Rinze Hiddema MP (1864 - d.)

Roeltje Geerts Iedema-Hiddema MP (deceased)

Sibbeltje Hiddema (Boonstra) MP (1893 - 1935)

Sicke Mellezn. Hiddema MP (deceased)

Sjoerdke van Hiddema MP (b. - 1573)

Sjouck Andriesdr van Hiddema MP (b. - 1644)

Sju Harmensdr van Hiddema MP (b. - 1543)

Sybolt Thomas Hiddema MP (deceased)

Sybout Thomas Hiddema MP (1837 - d.)

Sytze Montes Hiddema MP (1829 - d.)

Taeke Montes Hiddema MP (1841 - d.)

Teunis Durks Hiddema MP (deceased)

Thomas Sybouts Hiddema MP (deceased)

Tietje Sybrens van der Kooi (Hiddema) MP (deceased)

Tjeerd Hiddema MP (1941 - d.)

Tjeerd Hiddema MP (1892 - 1965)

Tjeerd Geerts Hiddema MP (deceased)

Tjerk van Hiddema MP (deceased)

Tjets van Hiddema MP (deceased)

Tjets Goslicksdr van Hiddema MP (1477 - 1559)

Trientje Hiddema MP (deceased)

Trijntje Hiddema MP (1806 - 1848)

Trijntje Watses Hiddema MP (1713 - d.)

Tryntje Hiddes van Dijk (Hiddema) MP (deceased)

Ulbe van Hiddema MP (deceased)

simonwierstra.nl... ; I Ulbe van Hiddema. Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 1 Goslick van Hiddema, afkomstig uit Pingjum, volgt onder II. 2 Douwe van Hiddema, overleden jan 1510 ?, begrav...

Ulbe van Hiddema MP (deceased)

Walter Monte Hiddema MP (1901 - 1995)

Watse Hiddema MP (deceased)

Wytse Tjeerds Hiddema MP (1796 - 1867)