Surnames » Hiddema » Profiles
Photo
Name

?? Montes Hiddema (1843 - d.)

Aaltje Hiddema (Mulder) (1921 - 2008)

Aaltje Hiddema (1926 - 1926)

Aaltje Montes Hiddema (1844 - d.)

Agatha van Hiddema (deceased)

Alida van Hiddema (1636 - 1706)

Andries Goslicks van Hiddema (b. - c.1619)

Anna Hiddema (Kamstra) (1861 - 1934)

Anna Pieter Hiddema (deceased)

Anna Sickedr. Hiddema (c.1530 - 1585)

Ansck Harmensdr van Hiddema (b. - c.1584)

Antje Hiddema (deceased)

Antje Lieuwes Hiddema (Hesseling) (deceased)

Antje Hiddema (Meinderts) (c.1779 - 1846)

Aukje Montes Hiddema (1838 - d.)

Aukje Montes Hiddema (1839 - d.)

Aukje Montes Hiddema (1835 - d.)

Bauck van Hiddema (deceased)

Bientje Hiddema (1861 - d.)

Dirk Hiddema (b. - 2003)

Dirkje Hiddema (deceased)

Douwe van Hiddema (b. - 1510)

2 Douwe van Hiddema , overleden jan 1510 ?, begraven Pingjum. Woonde in 1495 met zijn vrouw op Hiddemastate te Pingjum en daar genoemd als hoofdeling 1486/1505. Pax-160 d.d.6-7-1496:hij gaat ak...

Durk Theunis Hiddema (1773 - d.)

Eesck van Hiddema (deceased)

Eets Andriesdr van Hiddema (b. - 1667)

Elske Jans Meinsma (Hiddema) (1806 - 1886)

Fannie Hiddema (Haan) (1892 - 1974)

Fetje Hiddema (deceased)

Fran Frigoli (1926 - d.)

Geert Hiddes Hiddema (Jongsma) (deceased)

Geert Hiddema (deceased)

Gerbrig Sybolts (Georgia) Engwirda-Hiddema (c.1792 - 1871)

Goslick van Hiddema (b. - c.1490)

afkomstig uit Pingjum

Goslick van Hiddema (1606 - 1643)

Goslick van Hiddema (1520 - 1593)

Grietje Geerts Hoekstra (Hiddema) (1697 - d.)

Grietje Hiddema (1882 - d.)

Hans Hiddema (1900 - d.)

Hendrika Hiddema (1884 - d.)

Henry Hiddema (1886 - 1949)

IJke Hiddema (deceased)

Jan Montes Hiddema (1834 - d.)

Jan Sijbrands Hiddema (c.1773 - 1844)

Jantje Montes Hiddema (1830 - d.)

Jarich van Hiddema (deceased)

Joest Harmensdr van Hiddema (deceased)

John Hiddema (deceased)

Lina Hiddema (1892 - 1980)

Lucia van Hiddema (1630 - c.1679)

Maaike Tjeerds Bloemhof (Hiddema) (1801 - 1887)

Marijke Hiddema (deceased)

Mary Hiddema (deceased)

Meindert Hiddema (deceased)

Monte Hiddema (1859 - d.)

Monte Pieters Hiddema (deceased)

Monty Hiddema (1860 - 1930)

N.N. van Hiddema (deceased)

Nina G Hiddema (Beachum) (1906 - 1977)

Oege Pieters Hiddema (deceased)

Peter Hiddema (deceased)

Peter Montes Hiddema (1828 - d.)

Pieter Hiddema (1896 - 1970)

Beroep bij huwelijk: onderwijzer; wonende te Balk.

Pietje Durks Hiddema (1816 - c.1846)

Renee Hiddema (deceased)

Rense Hiddema (1893 - 1950)

Inscription:PVT. CO. A 339 INF.

Rense Mintes Hiddema (1832 - d.)

Renske Oeges Doornbos (Hiddema) (1887 - 1977)

Rinze Hiddema (1864 - d.)

Roeltje Geerts Iedema-Hiddema (deceased)

Sibbeltje Hiddema (Boonstra) (1893 - 1935)

Sicke Mellezn. Hiddema (deceased)

Sjoerdke van Hiddema (b. - 1573)

Sjouck Andriesdr van Hiddema (b. - 1644)

Sju Harmensdr van Hiddema (b. - 1543)

Sybolt Thomas Hiddema (deceased)

Sytze Montes Hiddema (1829 - d.)

Taeke Montes Hiddema (1841 - d.)

Teunis Durks Hiddema (deceased)

Tjeerd Hiddema (1941 - d.)

Tjeerd Geerts Hiddema (deceased)

Tjeerd Hiddema (1892 - 1965)

Tjerk van Hiddema (deceased)

Tjets van Hiddema (deceased)

Tjets Goslicksdr van Hiddema (1477 - 1559)

Trijntje Hiddema (1806 - 1848)

Tryntje Hiddes van Dijk (Hiddema) (deceased)

Ulbe van Hiddema (deceased)

Ulbe van Hiddema (deceased)

simonwierstra.nl... ; I Ulbe van Hiddema. Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 1 Goslick van Hiddema, afkomstig uit Pingjum, volgt onder II. 2 Douwe van Hiddema, overleden jan 1510 ?, begrav...

Walter Monte Hiddema (1901 - 1995)

Watse Hiddema (deceased)

Wytse Tjeerds Hiddema (1796 - 1867)