Surnames » Jagiellonowie » Profiles
Photo
Name

Sigismund II Augustus, King of Poland MP (1520 - 1572)

Zygmunt II August – od 1529 wielki książę litewski, od 1530 król Polski (koregent), samodzielne rządy od 1548, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wikipedia PL Lin...

Izabella Jagiellon, Queen consort of Eastern Hungary MP (1519 - 1559)

Izabela Jagiellonka – królewna polska i księżniczka litewska, jako żona Jana Zápolyi (1539-1540) królowa Węgier, następnie królowa-regentka Węgier w imieniu małoletniego syna (1540-1551). Po zrzeczeniu...