Surnames » Jarmalavičienė » Profiles
Photo
Name

. Jarmalavičienė (deceased)

Agota Jarmalavičienė (Žalnytė ?) (c.1868 - d.)

Aldona Jarmalavičienė (Žukauskaitė) (deceased)

Anastasia Jarmalaviciene (Takackaite) (deceased)

Anelė Jarmalavičienė (Kurylaitė) (c.1854 - d.)

Anelė Jarmalavičienė (Gudaitė) (c.1855 - d.)

Apolonija Jarmalavičienė (Stunženaitė) (deceased)

Apolonija Jarmalavičienė (Kochankaitė) (1915 - d.)

Barbora Jarmalavičienė (Skujytė) (c.1891 - 1941)

Gyveno Saločių parapijoje.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1915 m. balandžio 20 d.

Dorota Jarmalavičienė (Kavarskaitė) (1822 - d.)

Elena Jarmalavičienė (Vazgytė) (1908 - d.)

Elena Jarmalavičienė (Krivaitė) (1885 - d.)

Elžbieta Jarmalavičienė (Klikūnaitė) (1902 - d.)

Elžbieta? Jarmalavičienė (deceased)

Emilija Jarmalavičienė (Domarkaitė) (1900 - 1987)

Eufrozina Jarmalavičienė (Jakubavičiūtė) (1877 - d.)

Gene Jarmalaviciene (Zemaityte) (1928 - 1967)

Ieva Jarmalavičienė (Zmuidzinavičiūtė) (c.1838 - d.)

1858 Varėnos RKB 604-28-21 santuoka Nr.18 su Motiejum Jermalavičium. Nedzingės RKB santuokos metrikų knyga. 1885--1906 m. 111 psl. 1858 Varėnos RKB 604-28-21 mamos mirtis Nr.17. Ežeriekai 1858 V...

Ieva Jarmalavičienė (Makarevičiūtė) (c.1861 - d.)

Ieva Jarmalavičienė (Butrimavičiūtė) (c.1879 - d.)

Ieva Jarmalavičienė (Masėnaitė) (deceased)

Ieva Sujetaitė (1841 - d.)

Ieva Jarmalavičiėnė (Seiliūtė) (deceased)

Jadvyga Jarmalavičienė (Krestikaitė) (c.1901 - d.)

Jadvyga Jarmalavičienė (Dobrovolskaitė) (1895 - d.)

Jadvyga Jarmalavičienė (Rajunčiūtė) (1903 - d.)

Judita Jarmalavičienė (deceased)

Julijona "Julija" Jarmalavičienė (Grigaravičiūtė) (1898 - d.)

Julijona Jarmalavičienė (Gritaitė) (c.1891 - 1914)

Saločių parapijoje.Santuoka Saločių bažnyčioje 1911 m. gegužės 30 d.

Julijona Jarmalavičienė (deceased)

Juzė Miliauskaitė (1921 - d.)

Juzefa Teklė Jarmalavičienė (Jovaišaitė) (1824 - 1869)

Kotryna Jarmalavičienė (Palanytė) (c.1770 - d.)

Kotryna Jarmalavičienė (deceased)

Kotryna Jarmalavičienė (Aleksandravičiūtė) (deceased)

Kotryna Jarmalavičienė (Barkauskaitė) (c.1805 - 1845)

1845 Varėnos RKB 604-28-8 mirtis Nr.87. Ežeriekai

Kotryna Jarmalavičienė (Vaičiulevičiūtė) (deceased)

Kotryna Jarmalavičienė (Janilevičiūtė) (deceased)

Kotryna Jarmalavičienė (Čiapaitė) (deceased)

Kristina Jarmalavičienė (Klydžaitė) (deceased)

Leonas Jarmalavičienė (deceased)

Liucija Jarmalavičienė (Pereščiakaitė) (deceased)

Malgožata "Margarita" Jarmalavičienė (Paulauskaitė) (c.1845 - 1925)

Marcelė Jarmalavičienė (Liaukevičiūtė) (deceased)

Marcelė Jarmalavičienė (Mickevičiūtė) (deceased)

Marcelė Kotryna Jarmalavičienė (Liaukevičiūtė) (1808 - d.)

Marcelė Jarmalavičienė (Baranauskaitė) (deceased)

Marcijona Jarmalavičienė (Rutkauskaitė) (deceased)

Marijona Jarmalavičienė (Daugirdaitė) (c.1880 - d.)

Marijona Jarmalavičienė (Pekarskaitė) (1852 - 1917)

Marijonos Pekarskaitės santuokos metrikuose Nr 40 klaidingai nurodyta jos mamos Marijonos mergautinė pavardė - Kundraitė.Turi būti - Valasinavičiūtė.

Marijona Jarmalavičienė (Stankauskaitė) (1911 - d.)

Marijona Jarmalavičienė (Giedrytė) (deceased)

Marijona Jarmalavičienė (Ta...?) (deceased)

Marijona Jarmalavičienė (deceased)

Marijona Jarmalavičienė (Čižauskaitė) (c.1871 - d.)

Marijona Jarmalavičienė (Česnulevičiūtė) (c.1880 - d.)

Marijona Jarmalavičienė (Jasikėnaitė) (c.1886 - d.)

Marijona Jarmalavičienė (Janavičiūtė) (1885 - d.)

Monika Jarmalavičienė (Platukytė) (c.1899 - d.)

NN Jarmalavičienė (bef.1811 - d.)

Source: Daughter's Death record, entry 1:

Ona Jarmalavičienė (Radzevičiūtė) (1940 - 2001)

Ona Jarmalavičienė (Kvėpytė) (deceased)

Ona Jarmalavičienė (Škarnulytė) (1798 - d.)

Ona Jarmalavičienė (Ginaitytė) (c.1903 - d.)

Iš Saločių parapijos Virbalų.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1927 m. sausio 11 d.

Ona Jarmalavičienė (deceased)

Ona Jarmalavičienė (c.1798 - 1843)

Ona Jarmalavičienė (Venskutė) (c.1907 - 1995)

Ona Jarmalavičienė (c.1886 - d.)

Ona Jarmalavičienė (Paškevičiūtė) (1913 - d.)

1913 Saločių RKB gimimas Nr. 229Saločių valsčiaus darbininkė.Gyveno Saločių parapijos Namišių kaime.1927 Saločių RKB tėvo mirtis Nr. 15, Namišiai. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1939 m. vasario 20 d. 1939 S...

Ona Dudavičiūtė-Jarmalavičienė (1912 - 1988)

Ona Jarmalavičienė (Mažeikaitė) (1906 - d.)

Ona Jarmalavičienė (Stankevičiūtė) (deceased)

Paulina Jarmalavičienė (Kazlauskaitė) (1896 - d.)

Paulina Jarmalavičienė (1890 - 1953)

Paulina Jarmalavičienė (Rapčinskaitė) (1887 - 1919)

Petras Jarmalavičienė (deceased)

Petronėlė Jarmalavičienė / Zagorskienė (Barysaitė) (c.1893 - d.)

Petronėlė (Petrė) Jarmalavičienė (Bernatavičiūtė) (deceased)

Pranciška Jarmalavičienė (Bondzinskaitė) (1879 - d.)

Romualdas Jarmalavičienė (deceased)

Rozalia Jarmołowska (Jabłońska) (deceased)

Rozalija Jarmalavičienė (Cesevičiūtė) (c.1822 - d.)

Rozalija Petruškevičiūtė Jarmalavičienė (1816 - d.)

Rožė Jarmalavičienė (Vitkauskaitė) (deceased)

Salomeja Jarmalavičienė (Sankauskaitė?) (deceased)

Sofija / Zofija Jarmalavičienė (Butavičiūtė) (c.1800 - d.)

Teklė Jarmalavičienė (Liesytė) (1824 - d.)

Teklė Jarmalavičienė (Žentelytė) (b. - c.1970)

According to family sources, her husband was much younger. They lived on a farm.

Teresė Jarmalavičienė (Vilkauskaitė) (1899 - d.)

Teresė Jarmalavičienė (deceased)

Ulena Jarmalaviciene (Zalieckaite) (deceased)

Uršulė Jarmalavičienė (Uldukytė) (c.1855 - 1925)

Valerija Jarmalavičienė (Zdanevičiūtė) (c.1910 - d.)

Valerija Jarmalaviciene (Janelionyte) (1915 - d.)

Veronika Jarmalavičienė (Grigūnaite) (deceased)

Veronika Jarmalavičienė (Visbaraitė) (deceased)

Viktorija Jarmalavičienė (Jankūnaitė) (deceased)

Viktorija Jarmalavičienė (Aleksandravičiūtė) (deceased)

Zofija Jarmalavičienė (deceased)

Zofija Jarmalavičienė (deceased)