Surnames » Kalogjera » Profiles
Photo
Name

Marko Kalogjera (Kalođera) MP (1877 - 1956)

Nikica Kalođera (Kalogjera) MP (1930 - 2006)

Potpisao je neke od najpopularnijih pjesama domaće šlageristike i bio jedno od najvećih imena i zaštitnih znakova Splitskog festivala (pjesme "Nima Splita do Splita", "Ma&...

Ana Didović (Parampus) (Kalogjera) (1850 - 1920)

Anka Kalogjera (Schenlof) (deceased)

Anna Kalogjera (1827 - 1847)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Anna Kalogjera (1860 - 1882)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Anna Glavocić (Kalođera/Kalogjera/Ka... (1812 - 1886)

Ante Kalogjera (1901 - d.)

Ante Ivan Silvester Kalogjera (Kalođera) (1863 - 1919)

Antonio Kalogjera (1840 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Antonio Pietro Kalogjera (Kalogera) (1828 - 1892)

Antun Stjepan Kalogjera (1881 - d.)

Bartul Kalogjera (c.1850 - d.)

Berislav Kalogjera (1923 - 1999)

Cattarina Kalogjera (Stecca) (1820 - 1897)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Francesco STECCA by SmartCopy : Sep 18 2015, 20:31:28 UTC

Costantino Kalogjera (1896 - d.)

Domenico "Dinko" Antonio Giacomo Kalogjera (1899 - 1917)

Frane Kalođera (1813 - 1906)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Franko Krispin Kalogjera (1879 - d.)

Frano Kalogjera (Kalogera) (1847 - d.)

Giacomo Kalogjera (1811 - 1833)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Giacomo Jakov Kalogjera (Kalogera) (1805 - 1874)

Giovanni Kalogjera (1894 - 1894)

Girolama Kalogjera (Fabris) (1776 - 1843)

Girolama Kalogjera (1848 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Giuseppe Kalogjera (1848 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Giuseppe Kalogjera (1837 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Giuseppe Kalogjera (1855 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Ivan Ante Teodor Kalogjera (1869 - d.)

Ivan Batista Kalogjera (1879 - 1881)

Ivan Krsto Kalogjera (1873 - d.)

Ivo Ivić Kalogjera (1896 - d.)

Jakov Maria Kalogjera (1871 - 1952)

Jerka Denoble (Kalođera) (1853 - 1927)

Updated from FamilySearch Family Tree via daughter Anna Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:19:11 UTC

Josip Kalođera (1782 - 1855)

Updated from FamilySearch Family Tree via son Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Karmela Kalogjera (Sessa) (1903 - 1991)

Kata Kalogjera (Brusco) (c.1850 - d.)

Kata Kalođera/Kalogjera (Romasinović) (1823 - d.)

Kata Kalogjera (Busko) (c.1850 - d.)

Luigi Kalogjera (1851 - 1851)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Manda Doma Anna Kalogjera (Drusković) (1875 - 1950)

Mara Ivka Loje (Kalogjera) (1875 - 1962)

Maria Kalogjera (1833 - 1875)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Maria Kalogjera (1858 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Maria Kalogjera (Ivančević) (1872 - 1962)

Maria Kalogjera (1855 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Marica Kalogjera (Cavelis) (c.1900 - d.)

Marija Kalogjera (Trojan) (1902 - 1970)

Marija Kalogjera (deceased)

Marija Kalogjera (Stanić) (1903 - d.)

Antica Pivac (Sunde) odselila se sa muzem i djecom (rodjeni u Podgori) na Korculu.

Marija Tomasić (Kalogjera) (1870 - 1953)

Marko Ante Kalođera (1820 - 1901)

Updated from FamilySearch Family Tree via daughter Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Mate Kalogjera (1893 - 1975)

Niko Kalogjera, Dr. (1889 - 1970)

Paola Kalogjera (1860 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Petar Toma Kalođera (1817 - 1889)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Rosa Angela Elisabetta Kalogera / Kalogjera (Jeričević) (1833 - 1913)

Roza Fattorini (Kalogjera) (1890 - 1987)

Ružica Kalođera/Kalogjera (Šabić) (1908 - d.)

Spiridion Kalođera/Kalogjera (1786 - 1818)

Steffano Rocco Giovanni Kalogjera (1892 - 1892)

Steffano Kalogera / Kalogjera (1807 - 1894)

Stipan Kalođera (1810 - 1889)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Stipe Kalogjera (deceased)

Vanja Kalogjera (deceased)

Vicenza Kalogera (Kalogjera) (1817 - 1819)

Vincenzo Kalogera / Kalogjera (1784 - 1867)

Vincenzo "Vinko" Kalogjera (1898 - 1999)