Surnames » Kalogjera » Profiles
Photo
Name

Marko Kalogjera (Kalođera) MP (1877 - 1956)

Nikica Kalođera (Kalogjera) MP (1930 - 2006)

Potpisao je neke od najpopularnijih pjesama domaće šlageristike i bio jedno od najvećih imena i zaštitnih znakova Splitskog festivala (pjesme "Nima Splita do Splita", "Maškare" i "Nono, moj nono"), a...

Ana Didović (Parampus) (Kalogjera) MP (1850 - 1920)

Anka Kalogjera (Schenlof) MP (deceased)

Anna Kalogjera (Rossi) MP (1756 - 1832)

Anna Kalogjera MP (1827 - 1847)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Anna Kalogjera MP (1860 - 1882)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Ante Kalogjera MP (1901 - d.)

Ante Kalogjera MP (1792 - 1856)

Ante Ivan Silvester Kalogjera (Kalođera) MP (1863 - 1919)

Antonio Kalogjera MP (1840 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Antonio Pietro Kalogjera (Kalogera) MP (1828 - 1892)

Antun Kalogjera MP (1907 - 1978)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Jan 3 2017, 9:51:05 UTC

Antun Stjepan Kalogjera MP (1881 - d.)

Bartul Kalogjera MP (c.1850 - d.)

Berislav Kalogjera MP (1923 - 1999)

Cattarina Kalogjera (Stecca) MP (1820 - 1897)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Francesco STECCA by SmartCopy : Sep 18 2015, 20:31:28 UTC

Cattarina Kalogjera MP (1898 - 1898)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Jan 3 2017, 9:51:30 UTC

Costantino Kalogjera MP (1896 - d.)

Domenico "Dinko" Antonio Giacomo Kalogjera MP (1899 - 1917)

Filomena Kalogjera MP (1838 - 1928)

Frane Kalođera MP (1813 - 1906)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Franko Krispin Kalogjera MP (1879 - d.)

Frano Kalogjera (Kalogera) MP (1847 - d.)

Giacomo Kalogjera MP (1811 - 1833)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Giacomo Jakov Kalogjera (Kalogera) MP (1805 - 1874)

Giovanni Kalogjera MP (1894 - 1894)

Girolama Kalogjera (Fabris) MP (1776 - 1843)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Mar 9 2017, 4:03:31 UTC

Girolama Kalogjera MP (1848 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Girolama Maria Kalogjera (Vilović) MP (1786 - 1824)

Updated from FamilySearch Family Tree via son Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Giuseppe Kalogjera MP (1837 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Giuseppe Kalogjera MP (1855 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Giuseppe Kalogjera MP (1848 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Ivan Kalogjera MP (1912 - 1990)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Jan 3 2017, 9:51:30 UTC

Ivan Ante Teodor Kalogjera MP (1869 - d.)

Ivan Batista Kalogjera MP (1879 - 1881)

Ivan Krsto Kalogjera MP (1873 - d.)

Ivana Katarina Kalogjera (Kumparak) MP (1867 - 1912)

Ivo Ivić Kalogjera MP (1896 - d.)

Jakov Maria Kalogjera MP (1871 - 1952)

Jerka Denoble (Kalođera) MP (1853 - 1927)

Updated from FamilySearch Family Tree via daughter Anna Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:19:11 UTC

Josip Kalogjera MP (1835 - d.)

Josip Kalogjera MP (1782 - 1855)

Updated from FamilySearch Family Tree via son Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Karmela Kalogjera (Sessa) MP (1903 - 1991)

Kata Kalogjera (Brusco) MP (c.1850 - d.)

Kata Kalogjera (Busko) MP (c.1850 - d.)

Kata Kalođera/Kalogjera (Romasinović) MP (1823 - d.)

Kata Kalogjera (Višić) MP (c.1789 - 1846)

Laura Kalogjera (Ivanišević) MP (c.1842 - d.)

Luigi Kalogjera MP (1851 - 1851)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Manda Kalogjera MP (1837 - 1837)

Manda Doma Anna Kalogjera (Drusković) MP (1875 - 1950)

Mara Ivka Loje (Kalogjera) MP (1875 - 1962)

Maria Kalogjera (Ivančević) MP (1872 - 1962)

Maria Kalogjera MP (1858 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Maria Kalogjera MP (1833 - 1875)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Maria Kalogjera MP (1855 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via mother Teresa Denoble by SmartCopy : Mar 1 2015, 11:32:44 UTC

Marica Kalogjera (Cavelis) MP (c.1900 - d.)

Marija Kalogjera (Stanić) MP (1903 - d.)

Antica Pivac (Sunde) odselila se sa muzem i djecom (rodjeni u Podgori) na Korculu.

Marija Kalogjera MP (deceased)

Marija Kalogjera (Trojan) MP (1902 - 1970)

Marija Tomasić (Kalogjera) MP (1870 - 1953)

Marko Ante Kalođera MP (1820 - 1901)

Updated from FamilySearch Family Tree via daughter Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Mate Kalogjera MP (1893 - 1975)

Nicoletta Kalogjera (Dodero) MP (1899 - 1949)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Jan 3 2017, 9:37:49 UTC

Niko Kalogjera, Dr. MP (1889 - 1970)

Paola Kalogjera MP (1860 - d.)

Updated from FamilySearch Family Tree via sister Girolama Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:29:43 UTC

Paola Kalogjera MP (1847 - d.)

Petar Toma Kalođera MP (1817 - 1889)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Rosa Angela Elisabetta Kalogera / Kalogjera (Jeričević) MP (1833 - 1913)

Roza Fattorini (Kalogjera) MP (1890 - 1987)

Ružica Kalođera/Kalogjera (Šabić) MP (1908 - d.)

Spiridion Kalođera/Kalogjera MP (1786 - 1818)

Steffano Kalogera / Kalogjera MP (1807 - 1894)

Steffano Rocco Giovanni Kalogjera MP (1892 - 1892)

Steffano Kalogjera MP (1896 - 1980)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Jan 3 2017, 9:51:30 UTC

Stipan Kalođera MP (1810 - 1889)

Updated from FamilySearch Family Tree via brother Marco Kalogjera by SmartCopy : Mar 1 2015, 10:32:09 UTC

Stipe Kalogjera MP (deceased)

Stjepan Kalogjera MP (1810 - d.)

Teodoro Giacomo Antonio Kalogjera MP (1842 - 1910)

Tomo Kalogjera MP (deceased)

Vanja Kalogjera MP (deceased)

Vicenza Kalogera (Kalogjera) MP (1817 - 1819)

Vincenzo Kalogera / Kalogjera MP (1784 - 1867)

Vincenzo "Vinko" Kalogjera MP (1898 - 1999)