Surnames » Kazilionienė » Profiles
Photo
Name

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

? Kazilionienė (deceased)

Adelė Kazilionienė (Užporaitė) (deceased)

Agnė (Agnees) Kazilionis (c.1859 - c.1904)

Agota Kazilionienė (Dimžlytė) (c.1868 - 1901)

Gyveno Pasvalyje. Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1895 m. vasario 7 d.

Agota Kazilionienė (deceased)

Aldona Kazilionienė (Ignatavičiutė) (deceased)

Aleksandra Kazilionienė (Maciūnaitė) (1920 - d.)

Minima 1922 m.

Anastazija Kazilionienė (Miciūnaitė) (deceased)

1798 02 11 Saločių bažnyčioje susituokė Andrius Kazilionis ir Anastazija Miknytė (Mikšytė) abu iš Velžių kaimo. Liudijo Jonas Ulis, Kazimieras Ulis.

Anastazija Kazilionienė-Balčiūnienė (Žemaitytė) (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Nečionių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1874 m. liepos 14 d. Vainaronių kaime. Santuoka Vaškų bažnyčioje 1875 m. gegužės 13 d.

Anastazija Kazilionienė (Janauskaitė) (deceased)

ANELĖ KAZILIONIENĖ ( BAIKAITĖ) (1926 - 2003)

Apolonija Kazilionienė (Katauskaitė) (1910 - 1991)

Žilpamūšio dvare. Tarnaitė Tekėjo Saločių bažnyčioje 1934 m. spalio 9 d.

Barbora Kazilionienė Plevokienė (Balzarevičiūtė) (1775 - 1847)

Barbora krikštyta 1775 m. balandžio 30 d. Krikštatėviai: Jurgis Balčiūnas ir Rozalija Gudelytė. Gyveno Vaškų parapijos Daičiūnų kaime. 1791 m. liepos 10 d. Vaškų bažnyčioje ištekėjo už Motiejaus Kazi...

Barbora Kazilionienė (Sakalauskaitė) (deceased)

Barbora Kazilionienė (Mulevičiūtė) (1884 - 1980)

Miesteliškių S. Kriklinių f. b. 1918 m. birželio 25 d.

Barbora Kazilionienė (Vaičeliūnaitė) (deceased)

Barbora Kazilionienė (Šveikauskaitė) (c.1809 - 1884)

Dorata Kazilionienė (Stapolionytė) (deceased)

Dorata Kazilionienė (Anilionytė (Anuliczia)) (deceased)

Elena Anastazija Kazilionienė (Jasiūnaitė) (1810 - d.)

Krikštatėviai Jonas Jasiūnas ir Elena Jasiūnienė. Minima 1829 m., 1832 m. 1849 01 18 Saločių RKB tuokėsi valstietis našlys Andrius Kazilionis 45 metų iš Nemeikšiūnų kaimo su mergaite Elena Jasiūnaite...

Eleonora Kazilionienė (Bedelytė) (c.1809 - d.)

1827 11 06 Pasvalio RBK tuokėsi valstietis jaunikaitis Mykolas Kazilionis 25 metų iš Ragujų kaimo su mergina Eleonora Bedelyte 18 metų iš Kantariškių kaimo abu iš Pasvalio parapijos. Jaunojo tėvai: val...

Eleonora Kazilionienė (Gasiūnaitė) (c.1842 - 1872)

Momelėnų k. Santuoka Saločių b, 1867 m. gegužės 9 d.

Elzbieta Kazilionienė (Petrauskaitė) (deceased)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1813 m. birželio 24 d. Minimas 1835 m.

Elžbieta Kazilionienė (Šuknickaitė) (1913 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Tetirvinų kaime. Tekėjo Skrebotiškio bažnyčioje 1934 m. vasario 12 d. Liudijo Mykolas Petrikonis, Povilas Mažukna. 1942 m. gyveno Norelių kaime.

Emilija Kazilionienė (Kauneckaitė) (1899 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Trajoniškio kaime. Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1926 01 26

Eufrozina Kazilionienė (Navakaitė) (1751 - d.)

Santuoka Krinčino bažnyčioje 1776 11 03

Eugenija Kazilionienė (1931 - 1992)

Filomena Kazilionienė (Dambrauskaitė) (1908 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Manikūnų kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1935 m. vasario 26 d.

Fortūnata Emilijona Gudelienė Kazilionienė (Nakvosaitė) (1810 - 1848)

Krikštatėviai: Juozapas Giedraitis iš Brėklių ir Regina Adomonienė iš Majelių. Fortūnata Nakvosaitė gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime. Fortūnata 1828 m. lapkričio 6 d. Vaškų bažnyčioje ištekėjo už...

Gertrūda Kazilionienė (Balčiūnaitė) (1844 - 1927)

1863 m. gyveno Joniškėlio parapijos Dovydų kaime.

Honorata Kazilionienė (Ubavičiūtė (Gudavičiūtė)) (1839 - d.)

Gyveno Pasvalyje. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1862 m. vasario 14 d.

Ieva Ona Kazilionienė (Šležaitė) (1825 - 1910)

Iš Garadiškių. Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1859 m. spalio 18 d.

Izabelė Kazilionienė (Cemnolonskytė) (c.1888 - d.)

Gyveno Pumpėnų parapijos Rimkūnų kaime. Santuoka Pumpėnų bažnyčioje 1912 m. vasario 5 d.

Jadvyga Kazilionienė (Guobužaitė) (deceased)

Joana Kazilionienė (Gelažytė) (deceased)

Gyveno Joniškėlio parapijos Stipinų kaime. Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1901 m. vasario 12 d.

Joana Kazilionienė (Paškevičiūtė) (1808 - 1886)

Gripkelių. Tekėjo Saločių b. 1829 m. spalio 29 d. 1848 m. gyveno Vaškų parapijos Vainaronių kaime.

Julija Kazilionienė (Lapiniauskaitė) (deceased)

Juozapota Kazilionienė (Rauduvytė) (1840 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Daujėnų kaime. Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1868 01 28

Karolina Kazilionienė (Marinskaitė) (1852 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Raudonpamūšio kaime. Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1870 05 12

Konstancija Kazilionienė Šležienė (Malinskaitė) (1883 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Žiližių kaime. Gyveno Kildiškių kaime 1906 m. Tekėjo 1906 m balandžio 24 d. Pasvalio bažnyčioje. Minima 1910 m tapusi našle Našlė Konstancija Kazilionienė tekėjo Pasvali...

Konstancija Kazilionienė (1910 - c.1986)

Kotryna Kazilionienė (Jarašūnaitė) (1883 - d.)

Gyveno Pantakonių kaime. Tekėjo 1907 m. sausio 16 d. Joniškėlio bažnyčioje. Minima 1923. m. Minima 1942 m. turinti 10 vaikų.

Kotryna Kazilionienė (Šimaitė) (1848 - d.)

Santuoka Krinčino bažnyčioje 1872 m. spalio 13 d.

Kotryna Kazilionienė (Stanislovaitytė) (deceased)

Kotryna Viktorija Kazilionienė (Geigaitė) (1823 - d.)

Iš Vabalninko parapijos Lebeniškių kaimo. Santuoka Vabalninko bažnyčioje 1857 06 24

Kotryna Kazilionienė (Baltuškaitė) (deceased)

Norių Santuoka Saločių b. 1802 m. lapkričio 25 d.

Kristina Kazilionienė (Galaitė (Pudulytė)) (1770 - 1835)

Valstietė. Gyveno Velžių kaime.

M Kazilionienė (Aukštikalnytė) (c.1869 - c.1965)

Žolininkė ir pribuvėja

Magdalena Kazilionienė / Venslovienė Vandalienė (Rožėnaitė) (1840 - 1905)

Santuoka 1858-11-02 Pabiržės RKB p073nr81 su Povilas Venclovas ar Vinclovas

Magdelena Kazilionienė (Aukštikalnytė) (deceased)

Kenelių S. Pumpėnų b. 1907 m. spalio 28 d.

Marijona Kazilionienė (Atkočiūnaitė) (c.1864 - d.)

1889 02 14 Saločių RKB tuokėsi Kiburių valsčiaus valstietis jaunikaitis Juozapas Kazilionis 30 metų iš Velžių dešimtininkų (Velželių) kaimo su mergina Marijona Atkočiūnaite 24 metų iš Kiemėnų kaimo abu...

Marijona Kazilionienė (Venslovaitė) (1882 - 1958)

Marija Kazilionienė (Juzėnaitė) (1907 - 1990)

Morta Kazilionienė (Bernadickaitė) (c.1878 - d.)

Tekėjo 1902.11.26 Pumpėnų bažn. Gyveno Pasvalio parapijos Žadeikėlių kaime.

Ona Apolonija Kazilionienė (Kazėnaitė) (1833 - d.)

Krikštatėviai: Petras Žagrakalis su Ona Juozapo Nerečionio žmona. Putrių. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1856 m. lapkričio 25 d.

Ona Kazilionienė (Bukauskaitė Bikauskaitė) (c.1838 - 1884)

Velžių k. Santuoka Saločių b. 1881 m. liepos 17 d.

Ona Kazilionienė (Tupytė) (c.1862 - 1942)

Gyveno Saločių parapijos Kyburių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1899 m. birželio 29 d. Gyveno Kiburių parapijos Velželių kaime. Saločių valsčiaus žemdirbė.

Ona Monika Kazilionienė (Gasėnaitė) (1831 - d.)

Ona Kazilionienė (Ratkaitė) (1927 - 1976)

Ona Kazilionienė (Samokaitytė) (c.1870 - d.)

Ona Kazilionienė (Šležaitė) (deceased)

Ona Kazilionienė (Škirpaitė) (c.1859 - 1896)

Gyveno Saločių parapijos Namajūnų kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1887 m. vasario 10 d.

Ona Kazilionienė (Ulavičiūtė) (deceased)

Ona Kazilionienė (Kaminskaitė) (1865 - 1945)

Santuoka 1886-02-18 Pabiržės RKB p150nr45 su Adomu Kazilioniu.

Ona Kazilionienė (deceased)

Ona Marijona Kazilionienė (Leveikaitė) (1828 - 1876)

Krikštatėviai: Andrius Anilionis ir Fortūnata Gudelytė. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1850 m. birželio 8 d. Gyveno Vaškų parapijos Norių kaime. Minima 1858 m.

Pelagėja Kazilionienė (Vainauskaitė) (aft.1837 - 1902)

1855 m. minima Vaškų parapijos Norių kaime Antano Burkaus ūkyje.

Petronėlė Kazilionienė (Palevičiūtė) (c.1916 - d.)

Petronėlė Kazilionienė (Vinkšnaitė) (1815 - 1857)

Iš Krinčino parapijos Baukų kaimo. Santuoka Krinčino bažnyčioje 1839 05 21

Regina Kazilionienė (Kavaliauskaitė) (deceased)

Rozalija Kazilionienė (Barberytė) (c.1824 - d.)

Rozalija Kazilionienė (Povilaitytė) (deceased)

Salomėja Kazilionienė (Bučaitė) (1802 - d.)

Salomėja Kazilionienė (Kubiliūtė) (c.1830 - 1901)

Iš Krinčino parapijos Baukų kaimo. Santuoka Krinčino bažnyčioje 1854 02 07

Sofija Kazilionienė (Markevičiūtė) (c.1778 - 1828)

Teklė Kazilionienė (Bečiūtė) (deceased)

Teodora Kazilionienė (Audzijonytė) (1881 - d.)

Gyveno Saločių parapijoje. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1913 m. vasario 24 d. Pagimdė dešimt vaikų, užaugino aštuonis.

Teodora Kazilionienė (Čepaitytė) (1928 - d.)

Uršulė Kazilionienė (Nakvosaitė) (c.1833 - 1915)

Gyveno Vaškų parapijos Nakvosų kaime. Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1853 m. spalio 20 d. Gyveno Vaškų parapijos Norių kaime. 1855 m. tarnavo Jono Pažemecko ūkyje. Minima 1858 m. Gyveno Vaškų parapijos U...

Uršulė Kazilionienė (Baltuškaitė) (1805 - 1874)

Krikštatėviai: Jonas Povilionis iš Gudgalių ir Agota Poželienė iš Linkuvos parapijos Gataučių kaimo. Uršulė Baltuškaitė gyveno Konstantinavo parapijos Atiškių kaime. Gyveno Saločių parapijos Velžių ...

Veronika Kazilioniene (deceased)

Veronika Danušaitienė Kazilionienė (Astrauskaitė) (1870 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Vilkagirio kaime. Tekėjo 1901 m. birželio 24 d. Pasvalio bažnyčioje (klaidinga metrike jaunosios pavardė, tėvo pavardė ir mamos vardas). Našlė Veronika Kazilionienė tekėjo ...

Veronika Kazilionienė (Stuknytė) (1938 - d.)

Veronika Kazilionienė (Kazitėnaitė) (1881 - d.)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė. Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1914 m. birželio 24 d.

Veronika Kazilionienė (Pralinskaitė) (1899 - d.)

Iš Krinčino parapijos Papyvesių kaimo. Santuoka Krinčino bažnyčioje 1935 07 20

Viktorija Urbaitytė Šukienė Kazilionienė (c.1846 - 1908)

Vincenta Kazilionienė (Dovidonytė) (1877 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Žabynės kaime. Tekėjo Krinčino bažnyčioje 1899 m. vasario 16 d.