Surnames » Kazilionis » Profiles
Photo
Name

? Kazilionis (deceased)

Adeline Kazilionis (Pento) (1922 - 2010)

Adomas Kazilionis (c.1783 - d.)

Iš Norių. Santuoka 1817.11.04 Saločių RKB. Liudijo Andrius Balčiūnas, Simonas Čapas, Vincentas Labalaukis.

Adomas Antanas Kazilionis (1810 - d.)

Krikštatėviai Adomas? Kazilionis ir Marijona ?Minimas 1835 m.

Adomas Kazilionis (c.1870 - 1944)

Gyveno Linkuvos parapijos Barysų kaime.Našlys vedė Linkuvos bažnyčioje 1930 m. rugpjųčio 19 d. Gyveno Pasvalyje.

Adomas Kazilionis (deceased)

Adomas Kazilionis (1795 - d.)

Krikštatėviai Steponas Petrikonis su Judita Vaivadiene, visi iš Telžių Saločių parapijos.

Adomas Kazilionis, dvynys (1854 - d.)

Santuoka 1886-02-18 Pabiržės RKB p150nr45 su Ona Kaminskaite.

Adomas Kazilionis (deceased)

Adomas Kazilionis (1778 - d.)

Adomas Kazilionis (1798 - 1848)

TelžiųVedė Saločių b. 1829 m. spalio 29 d.1848 m. gyveno Vaškų parapijos Vainaronių kaime.

Albertas Kazilionis (1949 - 2010)

Aleksandras Kazilionis (c.1786 - 1875)

Aleksandras Kazilionis (deceased)

Aleksandras Kaziliūnas-Kazilionis (1789 - d.)

Skarulių k.

Alfonsas Kazilionis (deceased)

Alfonsas Kazilionis (deceased)

Algimantas Kazilionis (c.1936 - c.1969)

Algirdas Kazilionis (1922 - d.)

Andrius Jurgis Kazilionis (1803 - 1873)

Andrius Kazilionis gyveno Saločių parapijos Nemeikšiūnų kaime. Andrius 1829 m. lapkričio 19 d. Vaškų bažnyčioje vedė našlę Fortūnatą Nakvosaitę Gudelienę iš Vaškų parapijos Gudelių kaimo. Liudijo: Juoz...

Andrius Kazilionis (deceased)

1798 02 11 Saločių bažnyčioje susituokė Andrius Kazilionis ir Anastazija Miknytė (Mikšytė) abu iš Velžių kaimo. Liudijo Jonas Ulis, Kazimieras Ulis.

Andrius Kazilionis (1848 - d.)

Krikštatėviai: Ignacas Dambrauskas ir Rozalija Šilkūnienė Juozapo žmona.

Andrius Kazilionis (deceased)

Andrius Kazilionis (deceased)

Gyveno Krinčino parapijos Girsūdų kaime.Vedė Vabalninko bažnyčioje 1790 11 21

Andrius Kazilionis (deceased)

Andrius Kazilionis (deceased)

Andrius Kazilionis (deceased)

Andrius Kazilionis (c.1780 - d.)

Rekrūtas 1808 m.

Aniolas Kazilionis (c.1801 - 1849)

Anne Gertrude Kazilionis (Manchester) (1921 - 2007)

Antanas Kazilionis (1894 - d.)

Gimė 1894 02 26 Kiburių valsčiaus Velželių kaime. Krikštatėviai: Antanas Mickus su Elžbieta Stepono Kazilionio žmona.Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1926 m. liepos 27 d.

Antanas Kazilionis (c.1823 - 1901)

Gyveno vaškų parapijos Norių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1853 m. spalio 20 d.1855 m. tarnavo Jono Pažemecko ūkyje.Minimas 1858 m.Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Vaškų parapijos Užukapės (Nore...

Antanas Kazilionis (1798 - d.)

Krikštytas Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: Antanas Petrikonis su Eufrozina Motiejūniene visi iš Nemeikšiūnų. Krikšto įraše motina įvardyta kaip Kotryna Guobužaitė.Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų ka...

Antanas Kazulis (Kazilionis) (deceased)

Antanas Kazilionis (1811 - d.)

Krikštatėviai Jonas Balčiūnas ir Rozalija Jasėnienė.

Antanas Kazilionis (c.1795 - 1828)

Antanas Kazilionis (1859 - d.)

Kr. Antanas Stapulionis ir Uršulė Burkutė.

Antanas Kazilionis (1913 - d.)

Antanas Kazilionis, 2 (1898 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Trajoniškio kaime.Vedė Krinčino bažnyčioje 1926 01 26

Antanas Kazilionis, 1 (1896 - 1897)

Antanas Kazilionis (c.1925 - 1993)

Antanas Kazilionis (c.1865 - d.)

Gyveno Joniškėlio parapijos Sabonių bajorkaimyje.Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1895 m. vasario 7 d.

Antanas Kazilionis (deceased)

Antanas Kazilionis (c.1880 - 1880)

Antanas Kazilionis (Kavaliauskas) (c.1797 - d.)

Iš Krinčino parapijos Girsūdų kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1837 11 14Santuokos įr. pavardė Kalinis???

Antanas Kazilionis (1844 - 1847)

Antanas Kazilionis (c.1845 - d.)

Antanas Kazilionis (deceased)

Antanas Kazilionis (1915 - d.)

Antanas Jonas Kazilionis (1849 - d.)

Antanas Kazilionis (deceased)

Antanas Kazilionis (c.1786 - c.1801)

Antanas Baltramiejus Kazilionis (1796 - d.)

Kr. Vaškų b. 1796 m. rugpjūčio 24 d.Kr. Mykolas Motiejūnas ir Barbora Motiejūnienė.

Antanas Polikarpas Kazilionis (1833 - d.)

Antanas Kazilionis (1928 - 2003)

Antanas Kazilionis (1876 - 1953)

DaujėnųS. Kriklinių f. b. 1918 m. birželio 25 d.

Antanas Kazilionis (1834 - 1875)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime, minimas 1850 m., 1858 m.Velžių k.Santuoka Saločių b, 1867 m. gegužės 9 d.Gyveno Vaškų parapijos Vainaronių kaime.Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1874 m. liepos 14 d.

Antanas Kazilionis (1906 - d.)

Krikštytas Daujėnų bažnyčioje.Iš Pasvalio parapijos Žiližių kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1935 07 20Santuokos įr. motinos pavardė Medinskaitė!!!

Anupras Kazilionis (1850 - d.)

Krikštatėviai: Anupras Valušaitis ir Petronelė Sinkevičienė Tado žmona.Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime, minimas 1858 m.

Baltramiejus Kazilionis (deceased)

Bernardas Kazilionis (deceased)

Boleslovas Kazilionis (c.1931 - d.)

Bronislovas Kazilionis (1910 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Žadeikėlių kaime.

Bronislovas Kazilionis (1915 - d.)

Bronislovas Kazilionis (1920 - 1945)

Dainius Kazilionis (deceased)

Dionizas Kazilionis (1912 - d.)

Dominykas Kazilionis (1834 - d.)

Dominykas Kaziliūnas-Kazilionis (deceased)

Edward Savage (Kazilionis) (deceased)

Franc (Pranas) Kazilionis-Linkus (Kazilionis) (1907 - 1963)

1924m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1927m. baigė Kauno Karo mokyklą. Tarnavo 5-jame pėstininkų pulke. Taip pat buvo pulko ugniagesių komandos vadas ir vadovavo Pažaislio miško gesinimui gelbstint Pažaislio...

Ignacas Kazilionis (1836 - 1906)

Gyveno Krinčino parapijos Baukų kaime.Vedė Pasvalio bažnyčioje 1865 m. birželio 20 d.

Ignacas Kazilionis (c.1846 - 1856)

Gyveno Saločių po to Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Minimas 1850 m., 1855 m.

Ignacas Kazilionis (c.1881 - d.)

Gyveno Pasvalyje.Santuoka Pumpėnų bažnyčioje 1912 m. vasario 5 d.Gyveno Pasvalio parapijos Pamūšio vienkiemyje.Ūkininkas. 16 ha.

Ignacas Kazilionis (deceased)

Ignacas Kazilionis (deceased)

Ignacas Benediktas Kazilionis (1846 - d.)

Krikštatėviai: Ignacas Petrikonis ir ?

Izidorius Kazilionis (1879 - d.)

Jeronimas Kazilionis (c.1835 - 1889)

Minimas 1855 m.

Jeronimas Kazilionis (1874 - d.)

Minimas 1917 m.

Joan Kazilionis (deceased)

John Kazilionis (1885 - d.)

Jokūbas Kazilionis (1833 - 1882)

Gyveno Krinčino parapijos Daujėnų kaime.Vedė Krinčino bažnyčioje 1868 01 28

Jonas Kazilionis (1919 - 1992)

Jonas Kazilionis (deceased)

Jonas Kazilionis (Plevokas) (deceased)

Jonas Kazilionis (c.1863 - 1912)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.1888 m. gyveno Nemeikšiūnų kaime.

Jonas Kazilionis (1857 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime.Minimas 1858 m.

Jonas Kazilionis (c.1810 - bef.1852)

Gyveno Krinčino parapijos Girsūdų kaime.Vedė Krinčino bažnyčioje 1836 m. lapkričio 15 d.

Jonas Kazilionis (c.1850 - 1853)

Jonas Kazilionis (deceased)

Gyveno Pasvalio parapijos Žadeikėlių kaime.

Jonas Kazilionis (1919 - d.)

Jonas Kazilionis (deceased)

Jonas Juozapas Kazilionis (1890 - d.)

Jonas Kazilionis (1877 - d.)

Jonas Kazilionis (1865 - d.)

Jonas Kazilionis (1879 - 1944)

Dalyvavo Didžiajame kare.

Jonas Kazilionis (1913 - 2003)

Jonas Kazilionis (1950 - 2018)

Jonas Kazilionis (c.1872 - 1874)