Surnames » Kazimieraitis » Profiles
Photo
Name

Alexander Jagiellon, King of Poland MP (1461 - 1506)

Links:==* Wikipedia * Grand Duke of Lithuania ' Reign 1492–1506> Predecessor: Casimir IV Successor: Sigismund I * King of Poland: Reign 1501–1506

??? Kazimieraitis (deceased)

Agota Kazimieraitienė Galinauskienė (Jodrytė) (deceased)

Alius Kazimieraitis (1960 - 2004)

Antanas Kazimieraitis (1843 - d.)

Apolonija Kazimieraitienė (Sidaraitė) (c.1828 - d.)

Barbora Wilim Kazimieraitis (Saudargaitė) (deceased)

Barbora Šidlauskas (c.1793 - d.)

Benediktas Kazimieraitis (c.1804 - d.)

Darata Garlauskaitė (c.1785 - d.)

Dominykas Kazimieraitis (c.1779 - d.)

1805 m. Burniškiuose pas Motiejų Mikalajūną.

Dominykas Kazimieraitis (1835 - d.)

princess Elena Ivanovna of Moscow (1476 - 1513)

Helena Iwanowna – wielka księżna litewska i tytularna królowa Polski . Wikipedia PL

Elžbieta Kazimieraitienė (Mikutytė) (deceased)

Elžbieta Kazimieraitienė (Samolytė) (deceased)

Frederick of Jagiellon (Jagiellon), Prince, Archbishop of Gniezno, Bishop of Kraków and Primate of (1468 - 1502)

Links:==* The Peerage * Geneall * Wikipedia

Ignacas Kazimieraitis (c.1811 - d.)

Radviliškio RKB krikštų knygoje įrašyta, kad Kazimiero ir Liudvikos Tubytės Kazimieraičių sūnaus Dominyko, gim. 1835 02 17 Mankiškiuose, krikšto tėvu buvo Ignacas Kazimieraitis, tikėtina, Kazimiero bro...

Ignas Kazimeraitytė (1869 - d.)

John I Albert, King of Poland (1459 - 1501)

Links:==* Wikipedia * King of Poland reign 1492–1501> Predecessor: Casimir IV Successor: Alexander I

Jonas Kazimieraitis (deceased)

Jonas Kazimieraitis (deceased)

Juozapas Kazimieraitis (1803 - d.)

Juozapas Kazimieraitis (b. - bef.1810)

Juozas Kazimieraitis (1852 - d.)

Juozas Kazimieraitis (deceased)

Juozas Kazimieraitis (deceased)

Juozas Kazimieraitis (deceased)

Jurgis Kazimieraitis (deceased)

Kazimieras Kazimieraitis (deceased)

Kazimieras Kazimieraitis (deceased)

Kazimieras Kazimieraitis (c.1801 - d.)

Kazimieras Kazimieraitis (deceased)

Kazimieras Ignotas Kazimieraitis (1861 - d.)

Kazimieras Kazimieraitis (1851 - d.)

Kazimieras Kazimieraitis (deceased)

Klemensas Kazimieraitis (1860 - d.)

Klemensas Kazimieraitis (deceased)

Klemensas Kazimieraitis (1852 - d.)

Liudvika Kazimieraitienė (Tubytė) (c.1808 - d.)

Marcijona Kazimieraitienė (Jatulytė) (c.1883 - d.)

Marijona Kazimieraitienė (Balakaitė) (deceased)

Marijona Kazimieraitienė (Balakaitė) (1874 - d.)

Marijona Kazimieraitienė (Penkauskaitė) (1821 - 1896)

Mykolas Kazimieraitis (deceased)

Olegas Kazimieraitis (deceased)

Ona Kazimieraitienė (Staškutė) (deceased)

Polinaras Polius Kazimieraitis (deceased)

Povilas Kazimieraitis (1870 - d.)

Pranas Kazimieraitis (deceased)

Rapolas Kazimieraitis (deceased)

Профиль создан автоматически, исходя из отчества и фамилии репрессированного ребёнка~ Источник: Книга памяти Иркутской обл.~ Жертвы политического террора в СССР, 4-ое издание

Rozalija Briedytė (deceased)

Rozalija Kazimieraitienė (Briedytė) (deceased)

Rozalija Kazimieraitienė (Briedytė) (deceased)

Rozalija Kazimieraitienė (Briedytė) (deceased)

Silvestras Kazimieraitis (c.1801 - d.)

Steponas Kazimieraitis (deceased)

Šviesutis Kazimieraitis (deceased)

Uršulė Kazimieraitienė (Švambarytė) (deceased)

Vincentas Kazimieraitis (1909 - d.)

Винцас сын Раполаса Казимирайтис Родился в 1909 г., Литва; литовец; образование низшее; б/п; работал плотником Евдокимовского мехлесопункта. Проживал: Иркутская обл., Тулунский р-н, пос. Евдокимово.Аре...