Surnames » Kerbedis » Profiles
Photo
Name

Stanislovas Aleksandras Kerbedis MP (1810 - 1899)

Stanisław Kierbedź (Russian: Станислав Валерианович Кербедз, Lithuanian: Stanislovas Kerbedis; 1810-1899) was a Polish-Russian engineer and military officer. He served in the Imperial Russian Army with...

Adomas Martynas Kerbedis (1802 - d.)

Adomas Kerbedis (c.1580 - d.)

"... Stepono sūnus Stanislovas buvo vedęs Ceciliją Šucilovaitę, su kuria sugyveno 2 vaikus: Stanislovą ir Adomą. Jiems motina 1608 m. paliko dalį Kvalonų. 1634 m. Stanislovas Kerbedis iš Sungailos už 4...

Albinas Kerbedis (deceased)

Aleksandras Kerbedis (1839 - d.)

Andrius Kerbedis (bef.1792 - 1853)

Jenčių kaimas buvo priskirtas prie Javoro (Jawor) palivarko kuris priklause bajorui Turskiui. 1795 1811 1816

Antanas Kerbedis (deceased)

Antanas Kerbedis (deceased)

"...Tėvo palikimą 1794 m. pasidalino Antanas ir Valerijonas: Antanas pasiėmė Pakiršinius, o Valerijonas – Naudvarį. Pakiršinio savininkas Antanas Kerbedis du kartus buvo išrinktas Lietuvos tribunolo ...

Antanas Kerbedis (c.1750 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Balceras Kerbedis (c.1650 - d.)

"...Jonas Kerbedis turėjo du sūnus: Balcerą ir Jurgį. Balcero duktė Konstancija buvo ištekėjusi už Puikevičiaus. Šaltiniuose aptinkame, kad vėliau dėl Konstancijos ir jos dėdės Jurgio palikimo bylinėjo...

Danielius Telesforas Kerbedis (1798 - d.)

Edvardas Kerbedis (c.1850 - d.)

Euzebijus Kazimieras Kerbedis (1797 - d.)

Feliksas Kerbedis (1845 - d.)

Henrikas Pranciškus Stanislovas Kerbedis (1836 - d.)

Ignotas Kerbedis (deceased)

Ipolitas Liudvikas Kerbedis (1817 - 1858)

Учился в ИКИПСе, закончив его в 1837 году первым по списку. Известно, что в 1837-1842 гг. И. Кербедз строил Нижегородское шоссе, а затем был принят на работу для сооружения подходов к Благовещенскому м...

Jeronimas Kerbedis (c.1760 - d.)

Jokūbas Kerbedis (1765 - bef.1839)

1795 m. gyveno Jenčių kaime su šeima 1811 1815 metais pabėgo iš baudžiavos. 1816

Jokūbas Kerbedis (c.1845 - 1854)

Jonas Kerbedis (c.1610 - d.)

"...Jonas Kerbedis turėjo du sūnus: Balcerą ir Jurgį. Balcero duktė Konstancija buvo ištekėjusi už Puikevičiaus. Šaltiniuose aptinkame, kad vėliau dėl Konstancijos ir jos dėdės Jurgio palikimo bylinėjo...

Jonas Kerbedis (1837 - d.)

Juozapas Kerbedis (deceased)

Juozapas Kerbedis (c.1710 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Juozapas Kerbedis (c.1760 - d.)

Juozapas Kerbedis (c.1610 - d.)

Juozapas Kerbedis (aft.1877 - d.)

Juozapas Kerbedis (1875 - 1875)

Jurgis Kerbedis (c.1650 - d.)

"...Jonas Kerbedis turėjo du sūnus: Balcerą ir Jurgį. Balcero duktė Konstancija buvo ištekėjusi už Puikevičiaus. Šaltiniuose aptinkame, kad vėliau dėl Konstancijos ir jos dėdės Jurgio palikimo bylinėjo...

Jurgis Kerbedis (c.1610 - d.)

Jurgis Kerbedis (c.1710 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Karolis Kerbedis (1840 - 1904)

Kazimieras Kerbedis (deceased)

Kazimieras Kerbedis (deceased)

Kazimieras Kerbedis (c.1680 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Klemensas Kerbedis (1871 - d.)

Kristupas Kerbedis (1778 - 1797)

Laurynas Kerbedis (c.1550 - d.)

"... Pirmasis žinomas Kerbedžių giminės atstovas – XVI a. gyvenęs ir Žemaitijoje Kvalonuose (Chwaloyn) dvarą turėjęs Stanislovas Kerbedis. Jo sūnus Steponas, paveldėjęs tą dvarą, dalį valdos už 350 kap...

Laurynas Kerbedis (c.1760 - d.)

Laurynas Kerbedis (1796 - d.)

Laurynas Kerbedis (1715 - 1797)

Leonas Kerbedis (c.1760 - d.)

Liudvikas Kerbedis (1846 - d.)

Maksimiljanas Kerbedis (c.1850 - 1873)

Maksimiljonas Kerbedis (c.1810 - 1873)

www.polskipetersburg.pl/hasla/kierbedz-stanislaw-1 Był synem Waleriana (ur. 1760), właściciela Nowego Dworu i Pokierszyna w pow. szawelskim gub. kowieńskiej, i jego drugiej zaślubionej w 1809 r. żo...

http://www.dotnuvosparapija.lt/index.php/istorija

Marcianela Kerbedis (Shemet) (c.1765 - 1808)

Mataušas Kerbedis (c.1720 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Mecislovas Kerbedis (deceased)

Mikalojus Kerbedis (c.1550 - d.)

"... Pirmasis žinomas Kerbedžių giminės atstovas – XVI a. gyvenęs ir Žemaitijoje Kvalonuose (Chwaloyn) dvarą turėjęs Stanislovas Kerbedis. Jo sūnus Steponas, paveldėjęs tą dvarą, dalį valdos už 350 kap...

Motiejus Kerbedis (c.1660 - d.)

turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą ir Stanislovą..." Source: Подымный реестр воеводства Виленского 1690 г. METRYKA LITEWSKA Rejestry pod...

Motiejus Kerbedis (1803 - 1879)

Motiejus Kerbedis (c.1760 - d.)

Mykolas Kerbedis (c.1870 - d.)

Mykolas Kerbedis (1811 - 1894)

Vedė Švobiškio reformatų bažnyčioje 1835 m. sausio 23 d. Liudijo Apolinaras Račkauskas Upytės pavieto pakamaris, jaunosios vyresnysis brolis ir globėjas Šeduvos parapijos viršininkas, Petihorų kariuom...

Mykolas Vincentas Kerbedis (1854 - 1932)

Свое инженерное образование он завершил в ИИПСе в 1876 году и получил хорошую школу при устройстве Веребьинского обхода на магистрали Петербург-Москва. Интересно, что здесь трудились также брат известн...

Mykolas Kierbedź (1847 - 1910)

Закончил ИИПС в 1868 году, ... во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он являлся начальником службы военных сообщений в тылу действующей армии. ... В конце своей трудовой деятельности М.Кербедз с...

Mykolas Kerbedis (c.1680 - d.)

Pavardė įvairiai užrašoma: Kierbicz, Kierbiec, Kierbiedz

Nicolay Kerbedis (1852 - 1872)

Mikalojus Kerbedis (Николай) was born on December 11, 1852, in St. Petersburg, Russian Empire. This birth date is stated on the monument in the old cemetery in Vilani, Latvia and on the act of baptism ...

Petras Kerbedis (1903 - d.)

Petras Kerbedis (c.1910 - d.)

Petras Kerbedis (c.1590 - d.)

Petras Kerbedis (c.1620 - d.)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Pranciškus Kerbedis (1876 - d.)

Pranciškus Kerbedis (1895 - 1895)

Robertas Kerbedis (c.1810 - d.)

Sikstas Kerbedis (c.1760 - d.)

Stanislovas Kerbedis (c.1480 - d.)

Apie 1515 m. Tverų tijūnu buvo Stanislovas Kerbedis, kurio pagrindinės valdos driekėsi šalia Kolainių. "... Pirmasis žinomas Kerbedžių giminės atstovas – XVI a. gyvenęs ir Žemaitijoje Kvalonuose (Chw...

Stanislovas Kerbedis (c.1590 - d.)

"... Stepono sūnus Stanislovas buvo vedęs Ceciliją Šucilovaitę, su kuria sugyveno 2 vaikus: Stanislovą ir Adomą. Jiems motina 1608 m. paliko dalį Kvalonų. 1634 m. Stanislovas Kerbedis iš Sungailos už 4...

Stanislovas Kerbedis (c.1540 - c.1600)

"... Pirmasis žinomas Kerbedžių giminės atstovas – XVI a. gyvenęs ir Žemaitijoje Kvalonuose (Chwaloyn) dvarą turėjęs Stanislovas Kerbedis. Jo sūnus Steponas, paveldėjęs tą dvarą, dalį valdos už 350 kap...

Stanislovas Kerbedis (c.1730 - c.1788)

"...Petras Kerbedis 1659 m. pardavė Kvalonus, o 1663 m. – Kerbediškius Adomo ir Jono Kerbedžių žmonoms. Petras turėjo sūnų Matijošių. Pastarojo sūnus Kazimieras turėjo 4 sūnus: Antaną, Juozapą, Mataušą...

Stanislovas Kerbedis (1844 - 1910)

Окончил ИИПС первым по успехам в 1865 году. На его счету участие в сооружениях Орловско-Витебской же­лезной дороги (534 километра, 1868 г.), Балтийской линии (Балтийский порт-Нарва-Тосно, 420 километро...

Stanislovas Kerbedis (c.1892 - 1892)

Stanisław Kierbedź h. Ślepowron (1866 - 1867)

Steponas Kerbedis (c.1520 - d.)

"... Pirmasis žinomas Kerbedžių giminės atstovas – XVI a. gyvenęs ir Žemaitijoje Kvalonuose (Chwaloyn) dvarą turėjęs Stanislovas Kerbedis. Jo sūnus Steponas, paveldėjęs tą dvarą, dalį valdos už 350 kap...

Tadas Kerbedis (c.1760 - d.)

Teofilis Stanislovas Ignotas Kerbedis (1798 - 1899)

Tomas Kerbedis (1844 - 1845)

Valerija Kerbedis (Jurevičiūtė) (deceased)

http://www.dotnuvosparapija.lt/index.php/istorija

Valerijonas Kerbedis (1760 - 1820)

Valerijonas Feliksas Kerbedis (1849 - 1905)

"...Valerijonas vedė Gabrielę Malinskaitę iš Beinoravos. Vaikų neturėjo. Jis mirė 1905 m. (pagal lenkiškus šaltinius rugsėjo 8 d., antkapyje Beinoravos kapinėse įrašyta rugpjūčio 26 d.). Antkapiniame p...

Valerijonas Kerbedis (1856 - 1858)

сын от второго брака

Vincentas Kerbedis (deceased)

Vincentas Kerbedis (1850 - 1850)

Vladislovas Kerbedis (deceased)

Vladislovas Kerbedis (c.1850 - 1912)

"...Maksimiljonas vedė Juzefiną Bonovskaitę. Žinomi jų vaikai – sūnūs Vladislovas ir Edvardas bei duktė Liudvika. M. Kerbedis mirė 1873 m. Jo abu sūnūs palikuonių neturėjo. Vladislovas šeimininkavo Tra...

Vladislovas Kerbedis (c.1870 - 1909)