Photo
Name
РГИА, ЦГИА Фонд 1343, Опись 20 Эд. хр. Но. 592

duke Aleksander Hipolit Korybut-Daszkiewicz (of Lykšilis) MP (1809 - 1885)

Aleksander Hipolit Krybut-Daszkiewicz - sztabsrotmistrz wojska Rosyjskiego.* 1827 r. - sprzedal Radziwiliszki.* 1842 r. - legitymacja ze szlachectwa w Cesarstwie * 1863 r. - w domku - przechowalni warz...

Fedor Korybut, prince of Nesvizh and Podole MP (c.1375 - c.1442)

Fedor (Fiodor, Teodor, Fedko, Fedka Nesvitski), son of Korybut, is mentioned in multiple documents and letters since 1422. In the letter dated Feb. 8 1432 from Švitrigaila to Grand Duke of Volkovysk, i...

Helena Stefania Danejkowicz-Ostrowska MP (c.1815 - d.)

Przodek: Jan Daneykowicz Ostrowski skarbnik piński, Jan Danejkowicz-Ostrowski ( - 1751)

prince Ivan Korybut MP (c.1390 - aft.1431)

Ivan, son of Korybut, is mentioned only once, in 1431.

Daugirdas family private photo archive

Kazimiera Alexandra Korybut-Daszkiewicz MP (1859 - 1945)

princess Maria Korybut MP (1397 - c.1450)

Michał Korybut Wiśniowiecki, King of Poland MP (1640 - 1673)

I. (Polen)aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie(Weitergeleitet von Michael Wiśniowiecki)Wechseln zu: Navigation, SucheKönig Michael Wiśniowiecki (Gemälde 17. Jh.)Michael Korybut Wiśniowiecki (polnisch...

prince Sigismund Korybut MP (c.1373 - 1435)

Sigismund son of Karybut was brought up at the royal court of his uncle Jagiello. Sigismund participated in the battle of Grunewald. Subsequently, he proved himself as a commander, participated in the ...

Mał Daszkiewicz h. Korybut MP (1854 - 1937)

1st wife Korybut Dashkevich (NN) (c.1820 - c.1845)

1st wife of Ivan NN (c.1725 - d.)

2nd wife of Ivan NN (c.1750 - d.)

? Korybut-Daszkiewicz (deceased)

Adam Marian Woroniecki h. Korybut, książę (1865 - 1889)

Adam Daszkewicz h.Korybut (1823 - c.1889)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1841 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1808 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (c.1830 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1856 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1859 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1848 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1873 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (c.1810 - d.)

Adam Korybut-Daszkiewicz (1803 - d.)

prince Adam Claudius Woroniecki (1794 - 1864)

Rosyjski tytuł książęcy przyznany 5.06.1852, generał wojsk rosyjskich, marszałek szlachty gub. lubelskiej (1858-1864), członek korespondencyjny galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego, właściciel dóbr...

Adam Dashkevich (c.1725 - d.)

Adam Dashkevich (1840 - d.)

prince Adam Vishniovetski (c.1575 - 1622)

Adela Korybut-Daszkiewicz (c.1890 - d.)

Adelajda Anna Michalska Korybut-Daszkiewicz (1935 - d.)

Adelia Korybut-Daszkiewicz (Hryniewicz) (c.1825 - d.)

Adelina Korybut-Daszkiewicz (Chevalier-Schiffenholtz) (c.1848 - 1925)

Adolf Korybut-Daszkiewicz (1861 - d.)

Adolf Korybut-Daszkiewicz (1878 - d.)

Adolf Korybut-Daszkiewicz (1867 - d.)

Adolf Korybut-Daszkiewicz (1857 - d.)

Adolf Korybut-Daszkiewicz (c.1824 - d.)

Adolfina Korybut-Daszkiewicz (Bartoszewicz) (c.1870 - 1941)

Agnieszka Daszkiewicz h. Korybut (Daszkiewicz) (1811 - d.)

Albin Korybut-Daszkiewicz (deceased)

Albin Korybut-Daszkiewicz (c.1863 - c.1864)

Aleksander ks. Wiśniowiecki h. Korybut (c.1560 - 1593)

Aleksander Korybut-Wiśniowiecki (1618 - 1639)

Aleksander Porycki h. Korybut (c.1490 - 1560)

Kniaź Fedor był żonaty z Barbarą, dziedziczką Porycka i Woronczyna. W 1526 r., po podziale majątku po rodzicach, dobra macierzyste: Porycko i Woronczyn przypadły kniaziowi Aleksandrowi Fedorowiczowi. P...

Aleksander ks. Woroniecki h. Korybut (deceased)

Aleksander Porycki h. Korybut (deceased)

Aleksander Porycki h. Korybut (deceased)

Aleksander Daszkiewicz h. Korybut (c.1730 - aft.1782)

Aleksander Korybut-Dszkiiewicz (1810 - 1856)

Aleksander urodził się 21.08.1810 w Biłymstoku (chrzest 3.09.1810, parafia Białystok akt nr 203 z1810r.). Zmarł 1.10.1856 r. w Górce (akt zgonu: parafia Krynki nr. 45 z 1856 r.). Był bezpotomny.

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (1887 - d.)

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (deceased)

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (1866 - d.)

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (1902 - d.)

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (c.1855 - d.)

Aleksander Woroniecki h. Korybut (c.1540 - d.)

Aleksander Daszkiewicz h. Korybut (deceased)

Aleksander Daszkiewicz h. Korybut (1837 - d.)

Aleksander Roman, fl 1629 Korybut-Wiśniowiecki (deceased)

Aleksander Korybut-Daszkiewicz (1875 - 1949)

Aleksandra Siemaszko (ks. Woroniecka h. Korybut) (deceased)

Aleksandra Jełowicka (ks. Woroniecka h. Korybut) (c.1570 - 1616)

Aleksandra Szaszkiewicz (kn. Woroniecka h. Korybut) (deceased)

Aleksandra Buchowiecka (Korybut-Daszkiewicz) (1803 - d.)

Aleksandra Korybut-Daszkiewicz urodzona w 1803 r. 1.01.1824 wyszła za Hiacynta Buchowieckigo. Iinformacja ze spisu mieszkańców Białegostoku z 1843 roku:.40-letnia Aleksandra Buchowiecka w 1843 r mieszk...

Aleksandra Korybut-Daszkiewicz (1838 - 1931)

Przełożona klasztoru PP. Sakramentek w Warszawie na Nowym Mieście jako Siostra Maria Jozefa.

Aleksandra Anna ks. Wiśniowiecka h. Korybut (Wiśniowiecka h. Korybut), Princess (1570 - 1612)

princess Aleksandra Anna Wisniowiecka (c.1560 - c.1620)

Aleksandra Radvila (Vishnevetska) (c.1536 - 1575)

prince Alexander Vishniovetski (c.1480 - 1555)

prince Alexander Vishniovetski (1543 - 1577)

Alexander Korybut-Daszkiewicz (1861 - d.)

Alexander Korybut-Daszkiewicz (1866 - d.)

Alexander Dashkevich (c.1700 - d.)

Alexander Dashkevich (c.1810 - d.)

Alina Korybut-Daszkiewicz (1901 - d.)

Alina Korybut-Daszkiewicz (deceased)

Alina Korybut-Daszkiewicz (c.1840 - d.)

Amelia Sezielle de Sempigni (1814 - 1889)

Amelia Kazimiera Sezille de Sempigni urodzona 21.01.1814 w Białymstoku (chrzest 30.03.1814), zmarła 23.05.1889 w Warszawie; córka Marie Joseph Bonaventure SÉZILLE de SEMPIGNY (w Polsce używał nazwiska ...

Amelia Anna Wysłouch (Korybut-Daszkiewicz) (1833 - 1903)

Amelia Korybut-Daszkiewicz urodzona w Białymstoku 26.05,1833 (chrzest: 10.08.1833, par. Białystok akt chrztu 195/1833). Dnia 25.01.1857 ( parafia Św. Jana 24/1857 w Warszawie) wyszła za Włodzimierza Wy...

Amielia Korybut-Daszkiewicz (c.1920 - c.1921)

Anastasia Nesvitska (c.1460 - bef.1516)

Анастасія Гольшанська (*д/н — 1515/1516) — представниця україно-литовського князівського та магнатського роду герба Корибут.Походила з роду Несвицьких-Збаразьких. Єдина донька Семена Несвицького, старо...

Anastasia Zbaraska (c.1560 - d.)

Anastasia Korybut Dashkevich (Smyarovska) (1826 - d.)

Princess Anastasia Kolodenska (c.1460 - c.1511)

Andrej Dymitr Zbaraski h. Korybut, Prince (c.1492 - c.1540)

prince Andrey Vishniovetski (1538 - 1583)

duke Andrey Korybut-Dashkevich (1765 - d.)

Andrey Korybut-Dashkevich, born in 1765 in Jeziory / Ozery (today an agro-town in the Grodno region of the Grodno region of Belarus), son of Victor and Katarzyna, née Marcinkiewicz. Andrey Korybut-Das...

duke Andrey Korybut-Daszkiewicz (c.1650 - d.)

Kazimierz, syn Józefa, miał syna Mikołaja, łowczego nowogrodzkiego. Nabył on w 1731 r. wspólnie z żoną, Apolonią z Micutów, Dziemitkowo, w powiecie grodzieńskim (Gr. Grodz). W 1742 r. Stefan Jelec, kwi...

Andrzej Woroniecki h. Korybut (1750 - 1819)

Pan na Chutkowie, Pilznie, Jabłonowie, Horoszy i Dzwonowie, szambelan JKM, kawaler bawarsk. Św. Huberta (1810), kawaler hon. maltański. [%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o: Almanach Błękitny]

Andrzej ks. Woroniecki h. Korybut (deceased)

Andrzej Michalski Korybut-Daszkiewicz (c.1920 - d.)

Andrzej Woroniecki h. Korybut (c.1540 - d.)

Andrzej Hubert Korybut-Daszkiewicz (1942 - 2007)

Aniela Wodzińska (Woroniecka h. Korybut) (deceased)

Aniela Michałowska (Korybut-Daszkiewicz) (c.1801 - d.)

Aniela Jachnik (Korybut-Daszkiewicz) (deceased)

Aniela Korybut-Daszkiewicz (Żukowska) (1822 - 1880)

Anna Konstancja Firlej (Wiśniowiecka h. Korybut) (c.1606 - c.1647)

Anna Korybut-Wiśniowiecka (1630 - 1663)

Anna Morendzin (kn. Woroniecka h. Korybut) (deceased)

Anna Lewicka (Porycka h. Korybut) (deceased)