Surnames » Kotlyar » Profiles
Photo
Name

Haya (Haichik) Kotlyar (1885 - 1972)

1885-72KOTLYAR Hai DOVYDOVNA- место захоронения

Fradkina Zelda-Zina (1920 - 2009)

- Kotlyar (deceased)

.... Kotlyar (deceased)

..... Kotlyar (deceased)

? Kotlyar (deceased)

Aaron Kotlyar (deceased)

Aaron Kotlyar (b. - c.1941)

Aaron Kotlyar (deceased)

Abram Kotlyar (deceased)

Abram Kotlyar (1924 - 1985)

Abram Kotlyar (deceased)

Abram David Kotlyar (1879 - 1953)

Aizik Kotlyar (deceased)

Aizik Kotlyar (deceased)

Aizik Kotlyar (deceased)

Aleksandr Kotlyar (1914 - 1969)

Aleksandr Kotlyar (deceased)

Anna Blinder Pritula (Kotlyar) (1928 - 1996)

Anya Rahman (Kotlyar) (1916 - 2005)

Avraham Kotlyar (deceased)

Avrum Kotlyar (1825 - c.1895)

Basija Kotlyar (Skolyar) (1911 - 1941)

Basya Kotlyar (deceased)

Basya Borshukov (Kotlyar) (deceased)

Bella Kotlyar (Rozenblatt) (deceased)

Beyla Kitsis (Kotlyar) (1908 - 2004)

Braha Kotlyar (Fieldman) (deceased)

Chana Kotlyar (Hmel) (1897 - 1943)

Charna Milman (Kotlyar) (deceased)

D'vorah Grossman (Kotlyar) (1865 - d.)

Kotlyar David (1917 - 2000)

David Kotlyar (b. - 1921)

Dmitriy Kotlyar (b. - 2015)

Dmitry Kotlyar (1920 - 2015)

Dolores Kotlyar (Dobychin) (deceased)

Drobna Kotlyar (deceased)

Edith Kotlyar (b. - 1941)

Esther Brownstein (1857 - 1909)

Ethya Weiner Kotlyar (deceased)

Etil Barinsteyn (Kotlyar) (deceased)

Ettya Shaparensky (Kotlyar) (1915 - c.2004)

Evgenia KOTLYAR (1926 - 1998)

Evsey Kotlyar (deceased)

Fanya Kotlyar (Shafiro) (1913 - 1982)

Feyga Kotlyar (deceased)

Feyga Kotlyar (deceased)

Fradel Kotlyar (Catz) (1892 - 1964)

Frida Kotlyar (1938 - 1965)

Frida Kotlyar (Waisman) (1887 - 1941)

Frima Kotlyar (deceased)

Genya Ashmyanskaya (Kotlyar) (1924 - 1989)

Genya Solodky (Kotlyar) (1922 - 2013)

Gerwon Kotlyar (deceased)

Grigorii Kotlyar (deceased)

Grigory Kotlyar (1937 - 1962)

Grigory Kotlyar (deceased)

Grisha Kotlyar (1925 - d.)

Haim Kotlyar (deceased)

Haim Kotlyar (deceased)

Haim Kotlyar (deceased)

Haim Kotlyar (deceased)

Hanna Rudyakov (Kotlyar) (1901 - 1983)

Hannah Kotlyar (deceased)

Haskel Kotlyar (deceased)

Haskel Kotlyar (deceased)

Hava Eva Kotlyar (1911 - 1999)

Haya Kotlyar (deceased)

Haya Kotlyar (1939 - 1941)

Hilik Kotlyar (deceased)

Ida Dorodny (Shaposhnik) (deceased)

Ida Kotlyar (deceased)

Idish Kotlyar (deceased)

Idl Kotlyar (1894 - 1943)

Igor Kotlyar (deceased)

Ikhil Kotlyar (deceased)

ilia kotlyar (deceased)

Ionya Kotlyar (deceased)

Iosif Kotlyar (deceased)

Irma Kotlyar (deceased)

Isaak Kotlyar (deceased)

Israel Srul Kotlyar (1917 - c.1941)

Ita Kotlyar (deceased)

Ita Kotlyar (deceased)

Itshok-Leib Kotlyar (1938 - 2011)

Izhak Isaak Kotlyar (1887 - 1963)

Jan Kotlyar (deceased)

Josef Kotlyar (deceased)

Khaya Kotlyar (Svicharnaya) (b. - 1941)

Khaya Pinevna Kotlyar (deceased)

larisa kotlyar (deceased)

Lea Kotlyar (deceased)

Lea Kotlyar (deceased)

Lea Kotlyar (c.1860 - 1941)

Leibel Kotlyar (deceased)

Kotlyar Yonija (1908 - 1977)

Leonid Kotlyar (deceased)

Leonid Kotlyar (deceased)

Leonid "Lyolya" Kotlyar (deceased)

Lev KOTLYAR (1900 - d.)