Surnames » Kruckow » Profiles
Photo
Name

Erik Andersson Kruckow, på Fet MP (1420 - 1471)

Erik Andersen Kruckow giftet seg med Margrete Iversdatter. Erik Andersen Kruckow ble født circa 1420. Han var sønn av Anders Kruckow. Om Kruckow-slekten i Norge på DIS-forum, av ...

Hans (Johannes) Jannikusson Kruckow MP (c.1400 - 1453)

Hans Krukow, el. Kruckow, død 8. oktober 1453, nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Johan Kruckow MP (1472 - 1540)

______________ En profil hevder han levde: 1444-1516. Johan Kruckow til Sørheim Johan Kruckow er den person i Luster fra middelalderen som vi har flest kilder om. Han var medlem av kon...

Margrethe Iversdatter Aspa (Smørhatt) MP (c.1448 - c.1471)

Margrete Ivarsdatter i Aspa Foreldre Ivar Toraldesson og hans kone Sigrid(?). Margrete er IKKE datter av Kristina i Aspa, kalt Smørhetta - Kristina hadde ingen direkte etterkommere, noe vi v...

Aage Julius Kruckow-Jensen (1891 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Ada Florence Kruckow (Gooch) (1908 - c.1980)

Adelus Erichsdotter Kruckow (1460 - 1530)

I Hirtzholms våpenbok[34] fra slutten av 1600-tallet sies det at Adelus, hvis slektsnavn ikke oppgis, først var gift med Johan Kruckow og så med Hans Jenssen. Våpenbø...

Adelus Johansdatter Kruckow (1524 - c.1605)

www.look.no/anita/slekt Adelus Kruckow skrev seg til Gjersvik på Tysnes dei siste leveåra. Ho hadde også tilhørelse i Østrem /Austreim i Etne.Sjå Tysnes Gard...

Adelus Eriksdatter Kruckow (Kane) (deceased)

Adelus Erichsdatter Kruckow (1460 - 1505)

Adelus Eriksdtr Kruckow (1455 - 1506)

Anders Johannesson Kruckow (c.1412 - d.)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1815 - 1816)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1816 - d.)

Anna Johansdotter Kruckow (c.1519 - c.1607)

Ifølge likpreken etter Trond Teiste, var hun datter av "Erl: og Velb: mand Hans Kruchhoff til Thierne Krogen og Schatzvald Norgis Riges Raad og formaals Kongl: May.ts Lensherre paa Bergens huus ...

Anna Kruckow (1606 - d.)

Anna Urup Kruckow (1902 - d.)

Anna Auguste Ottilie Hartwig (Kruckow) (1896 - 1988)

Anne Ludvigsdatter Kruckow (Barsebek), PK (c.1378 - 1450)

Hans Krukow, El. Kruckow, død 8. oktober 1453, Nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Anne Axelsdatter Kruckow (deceased)

Anne Johansdatter Teiste (Kruckow) (1519 - 1602)

Annie Annetta Kruckow (Traynor) (1882 - d.)

Antoinette Pedersdatter Kruckow (1738 - 1790)

Antoinette Kruckow var datter af podemester på Vosnæsgård Peder Christian Kruckow og hustru Anne Marie Jensdatter. Hun blev gift anden gang 21. marts 1777 i Jelling med kammerr�...

Axel Nielsen Kruckow (c.1511 - 1568)

Notater nævnes 1525 i en Taxationsliste, 1534 ved Hyldingen i Hjallese Kirke, 1530 i den store Reces, trættede 1547 med Peder Lauridsen Straale, efter hvis Frues Faster, Fru Mette Ski...

Barbara Johansdatter Kruckow (c.1512 - c.1575)

Vi hadde ikke barn. Det var derfor min bror Hans som overtok arven etter meg - blant annet også gården Fet.. Dette ble solgt til vår niese Gudrun Jonsdatter Teiste og Jørgen...

Berte Feddersen Kruckow (1733 - 1826)

Hun var ugift Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Birthe Pedersen Kruckow, PK (1733 - d.)

Caroline Laura Kruckow (c.1864 - 1939)

Cathrine Kruckow (1698 - 1771)

Cathrine Cruckow nævnes ved vielsen 1730 af Ultang, ved hendes død nævnes 3 børn ilive Laus, Ingeborg og Jørgen.

Catrine Jonsdatter Kruckow (Sorenson) (deceased)

Christence Kruckow (deceased)

Christian Kruckow (1811 - d.)

Christian Frederik Kruckow (c.1623 - 1656)

Christian Frederik Laurids Adolhp Kruckow (c.1817 - d.)

Christiane Kellinghusen Kruckow (deceased)

Christine Elizabeth Feeney (Kruckow) (1905 - 1987)

Daniel Keith Kruckow (1942 - 1967)

Dorthe Caroline Kruckow (1813 - 1848)

Eiler Axelsen Kruckow (deceased)

Eiler Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Eleanna Kruckow (c.1672 - 1710)

Eline Axelsdotter Kruckow (b. - 1603)

Notater Fik 1599 Sten Brahe til Værge, da hendes Broder Jens forsømte hendes Værgemaal, skrives 1603 til "Øersø" og blev da krævet for Gæld til Fru ...

Elizabeth Grace Kruckow (Gralton) (1883 - 1978)

Elizabeth Agnes Kruckow (Caldwell) (1837 - c.1909)

Eric Anderssen Kruckow (deceased)

Erik Mackelprang Kruckow (1789 - 1846)

Erik Andersen Kruckow på Fet (1420 - 1471)

Erik Pedersen Mackeprang Kruckow (c.1789 - c.1846)

Erling af Kruckow, Tolstad (c.1320 - d.)

Erling von Kruckow (c.1320 - d.)

Erling Kruckow (c.1320 - d.)

Ernest Harold Kruckow (deceased)

Finn Hanssøn Kruckow (c.1484 - c.1550)

----------------------------------------------------------------- Finn Hansen “aff de Krukers slecht” En del kilder knytter Finn Hansen til Kruckow-slekten og til Sørheim. ...

Frederick Victor Kruckow (1937 - 2015)

Frederick James Kruckow (deceased)

Frederick Victor Kruckow (1937 - 2015)

Frederick James Kruckow (1903 - d.)

Frederik Jørgensen Kruckow (c.1568 - 1648)

Frederik Feddersen Kruckow (1732 - 1812)

Han var justitsråd i København. Kilde: Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Fredrick James Kruckow (1903 - 1988)

Gedske Feddersen Kruckow (1735 - 1818)

"Hun var begavet med ringe åndsevner og henlevede sine dage hos sin halvsøster Marie i Bøstrup degnebolig, hvor hun døde i 1818. Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud k...

Gedske Pedersen Kruckow, PK (1735 - d.)

Grete Emmy Lind Kruckow-Jensen (1917 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Hans Eriksson Kruckow (c.1455 - d.)

Per Nermo: Johan? Usikkert forn. Kruckow ? (us. foreldre) Fet, Luster, SF ? Fantes det Johan Kruckow, nevnt 1483 ? Neppe id. med Johan Kruckow, f. 1473. Erkebisp Olav Engelbrektsons høvedsm). ...

Hans Johannesson Kruckow, PK (c.1440 - 1524)

AKA = Hans Johansson Kruckow Kroken ? --------------------Vår Felles slektshistorie Slede/Dall-greina, "CD-ROM," s. 70.

Hans Jorgensen Kruckow (c.1671 - 1716)

Kruckow, Hans Jørgensen (f. 1668, d. 1715) Notat: Fader: Jørgen Kruckow, købmand i Sakskøbing, Moder: Gedske Thiesen Af Pakken " Saxkøbing Købstads Regnskabe...

Hans Johansen Kruckow (1506 - 1575)

Den 8 juni 1567 er jeg i Slidre i Valdres med penger og hester i forbindelse med krigen. I 1575 selger jeg en del eiendeler av til Jørgen Pedersen Staur. Han var da gift med min niese - s�...

Hans Johannes Kruckow (1400 - 1455)

Hans' mor Kruckow (deceased)

Harold Peter Kruckow (deceased)

Harold Peter Kruckow (1875 - 1940)

Hazel Doreen Kruckow (Dunlop) (deceased)

Hazel Dooreen Kruckow (Dunlop) (1911 - 1992)

Henny Cathrine Marie Kornerup Kruckow (1893 - 1976)

Henrick Kruckow (c.1674 - d.)

Hilda Magdalene Kruckow (1901 - 1980)

Hilda Mary Kruckow (1878 - 1923)

Jens Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Johan Kruckow (Hansson) (deceased)

Johan Hansson Kruckow (1444 - 1536)

Johan Jannikinus Kruckow (1380 - 1455)

Johanessen Johnsen Kruckow (deceased)

Johannes Kruckow (c.1465 - d.)

Johannes (Jannikinus) Kruckow (c.1350 - 1389)

Johannes Kruckow (c.1350 - c.1400)

Nevnt hhv. 1394 og 1389–97.

John Johansson Kruckow (c.1523 - d.)

Jorgen Mathiasen Kruckow (1786 - d.)

Jorgen Pedersen Kruckow (PK) (1726 - d.)

Jørgen Frederiksen Kruckow (1610 - 1682)

Achelis 1912: Jørgen Cruckow blev student fra Odense, universitet i København 4 maj 1635, Rostock sep 1637, kapellan i Notmark 1645, sognepræst ss 1648 eller 1649. Ved Jørge...

Jørgen Johansson Kruckow (c.1525 - 1606)

Ifølge andre profiler født i Notmark, Aabenraa, Denmark

Jørgen Feddersen Kruckow (1726 - 1760)

Jørgen Jørgensen Kruckow (c.1645 - c.1695)

Jørgen Urup Kruckow (1900 - d.)

Jørgen Kruckow (c.1685 - 1719)

Jørgen Hansson Kruckow (b. - 1601)

Jørgen Frederiksen Kruckow (1566 - 1648)

Jørgensdatter Kruckow (deceased)

Karen Johansdotter Kruckow (c.1526 - d.)

Kristen Frandsen KRUCKOW (Christensen) (1869 - 1957)

Lasse Eriksson Kruckow (deceased)