Surnames » Kruckow » Profiles
Photo
Name

Erik Andersson Kruckow, på Fet MP (1420 - 1471)

Erik Andersen Kruckow giftet seg med Margrete Iversdatter. Erik Andersen Kruckow ble født circa 1420. Han var sønn av Anders Kruckow. Om Kruckow-slekten i Norge på DIS-forum, av Tore Vigerust: [P...

Hans (Johannes) Jannikusson Kruckow MP (c.1400 - 1453)

Hans Krukow, el. Kruckow, død 8. oktober 1453, nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig dødsår og -sted er ikke kjent). Ridder og riksråd. Foreldre: Far...

Johan Kruckow MP (1472 - 1540)

______________ En profil hevder han levde: 1444-1516. Johan Kruckow til Sørheim Johan Kruckow er den person i Luster fra middelalderen som vi har flest kilder om. Han var medlem av kongens rå...

Margrethe Iversdatter Aspa (Smørhatt) MP (c.1448 - c.1471)

Margrete Ivarsdatter i Aspa Foreldre Ivar Toraldesson og hans kone Sigrid(?). Margrete er IKKE datter av Kristina i Aspa, kalt Smørhetta - Kristina hadde ingen direkte etterkommere, noe vi vet ut f...

Aage Julius Kruckow-Jensen MP (1891 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Ada Florence Kruckow (Gooch) MP (1908 - c.1980)

Adelus Erichsdotter Kruckow MP (1460 - 1530)

I Hirtzholms våpenbok[34] fra slutten av 1600-tallet sies det at Adelus, hvis slektsnavn ikke oppgis, først var gift med Johan Kruckow og så med Hans Jenssen. Våpenbøkene fra 1600- og 1700-tallet er ik...

Adelus Johansdatter Kruckow MP (1524 - c.1605)

www.look.no/anita/slekt Adelus Kruckow skrev seg til Gjersvik på Tysnes dei siste leveåra. Ho hadde også tilhørelse i Østrem /Austreim i Etne.Sjå Tysnes Gards-og ættesoga, bind 3,Ernst Berge Drage, s...

Adelus Erichsdatter Kruckow MP (1460 - 1505)

Anders Johannesson Kruckow MP (c.1412 - d.)

Andreas Jessen Ravn Kruckow MP (1815 - 1816)

Andreas Jessen Ravn Kruckow MP (1816 - d.)

Anna Johansdotter Kruckow MP (c.1519 - c.1607)

Ifølge likpreken etter Trond Teiste, var hun datter av "Erl: og Velb: mand Hans Kruchhoff til Thierne Krogen og Schatzvald Norgis Riges Raad og formaals Kongl: May.ts Lensherre paa Bergens huus og Velb...

Anna Kruckow MP (1606 - d.)

Anna Urup Kruckow MP (1902 - d.)

Anna Auguste Ottilie Hartwig (Kruckow) MP (1896 - 1988)

Anne Axelsdatter Kruckow MP (deceased)

Anne Johansdatter Teiste (Kruckow) MP (1519 - 1602)

Annie Annetta Kruckow (Traynor) MP (1882 - 1960)

Antoinette Pedersdatter Kruckow MP (1738 - 1790)

Antoinette Kruckow var datter af podemester på Vosnæsgård Peder Christian Kruckow og hustru Anne Marie Jensdatter. Hun blev gift anden gang 21. marts 1777 i Jelling med kammerråd Marcus Nicolai Monrad,...

Axel Nielsen Kruckow MP (c.1511 - 1568)

Notater nævnes 1525 i en Taxationsliste, 1534 ved Hyldingen i Hjallese Kirke, 1530 i den store Reces, trættede 1547 med Peder Lauridsen Straale, efter hvis Frues Faster, Fru Mette Skinkel, han 1550...

Barbara Johansdatter Kruckow MP (c.1512 - c.1575)

Vi hadde ikke barn. Det var derfor min bror Hans som overtok arven etter meg - blant annet også gården Fet.. Dette ble solgt til vår niese Gudrun Jonsdatter Teiste og Jørgen Pedersen Staur.

Berte Feddersen Kruckow MP (1733 - 1826)

Hun var ugift Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Birthe Pedersen Kruckow, PK MP (1733 - d.)

Caroline Laura Kruckow MP (c.1864 - 1939)

Cathrine Kruckow MP (1698 - 1771)

Cathrine Cruckow nævnes ved vielsen 1730 af Ultang, ved hendes død nævnes 3 børn ilive Laus, Ingeborg og Jørgen.

Catrine Jonsdatter Kruckow (Sorenson) MP (deceased)

Christence Kruckow MP (deceased)

Christian Kruckow MP (1811 - d.)

Christian Frederik Kruckow MP (c.1623 - 1656)

Christian Frederik Laurids Adolhp Kruckow MP (c.1817 - d.)

Christiane Kellinghusen Kruckow MP (deceased)

Christine Elizabeth Feeney (Kruckow) MP (1905 - 1987)

Daniel Keith Kruckow MP (1942 - 1967)

Daniel Kruckow MP (deceased)

Dorthe Caroline Kruckow MP (1813 - 1848)

Eiler Axelsen Kruckow MP (deceased)

Eiler Axelsen Kruckow MP (b. - 1621)

Eleanna Kruckow MP (c.1672 - 1710)

Eline Axelsdotter Kruckow MP (b. - 1603)

Notater Fik 1599 Sten Brahe til Værge, da hendes Broder Jens forsømte hendes Værgemaal, skrives 1603 til "Øersø" og blev da krævet for Gæld til Fru Gjørvel.

Elizabeth Grace Kruckow (Gralton) MP (1883 - 1978)

Elizabeth Agnes Kruckow (Caldwell) MP (1837 - c.1909)

Eric Anderssen Kruckow MP (deceased)

Erik Mackelprang Kruckow MP (1789 - 1846)

Erik Andersen Kruckow på Fet MP (1420 - 1471)

Erik Pedersen Mackeprang Kruckow MP (c.1789 - c.1846)

Erling af Kruckow, Tolstad MP (c.1320 - d.)

Erling von Kruckow MP (c.1320 - d.)

Erling Kruckow MP (c.1320 - d.)

Ernest Harold Kruckow MP (deceased)

Finn Hanssøn Kruckow MP (c.1484 - c.1550)

----------------------------------------------------------------- Finn Hansen “aff de Krukers slecht” En del kilder knytter Finn Hansen til Kruckow-slekten og til Sørheim. Kildene er usikre, me...

Frederick Victor Kruckow MP (1937 - 2015)

Frederick James Kruckow MP (deceased)

Frederick Victor Kruckow MP (1937 - 2015)

Frederick James Kruckow MP (1903 - 1988)

Frederick Kruckow MP (deceased)

Frederick James Kruckow MP (1903 - d.)

Frederik Jørgensen Kruckow MP (c.1568 - 1648)

Frederik Feddersen Kruckow MP (1732 - 1812)

Han var justitsråd i København. Kilde: Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Fredrick James Kruckow MP (1903 - 1988)

Gedske Feddersen Kruckow MP (1735 - 1818)

"Hun var begavet med ringe åndsevner og henlevede sine dage hos sin halvsøster Marie i Bøstrup degnebolig, hvor hun døde i 1818. Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af per...

Gedske Pedersen Kruckow, PK MP (1735 - d.)

Grace Elizabeth Kruckow (Gralton) MP (deceased)

Grete Emmy Lind Kruckow-Jensen MP (1917 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Hans Eriksson Kruckow MP (c.1455 - d.)

Per Nermo: Johan? Usikkert forn. Kruckow ? (us. foreldre) Fet, Luster, SF ? Fantes det Johan Kruckow, nevnt 1483 ? Neppe id. med Johan Kruckow, f. 1473. Erkebisp Olav Engelbrektsons høvedsm). Nevnt 1...

Hans Hanson Kruckow MP (c.1440 - 1524)

AKA = Hans Johansson Kruckow Kroken ? --------------------Vår Felles slektshistorie Slede/Dall-greina, "CD-ROM," s. 70.

Hans Jorgensen Kruckow MP (c.1671 - 1716)

Kruckow, Hans Jørgensen (f. 1668, d. 1715) Notat: Fader: Jørgen Kruckow, købmand i Sakskøbing, Moder: Gedske Thiesen Af Pakken " Saxkøbing Købstads Regnskaber 1671 - 1700 ". Effter Hans Kongl. May ...

Hans Johansen Kruckow MP (1506 - 1575)

Den 8 juni 1567 er jeg i Slidre i Valdres med penger og hester i forbindelse med krigen. I 1575 selger jeg en del eiendeler av til Jørgen Pedersen Staur. Han var da gift med min niese - søsterdatter ...

Hans Johannes Kruckow MP (1400 - 1455)

Hans' mor Kruckow MP (deceased)

Harold Peter Kruckow MP (1875 - 1940)

Harold V Kruckow MP (deceased)

Harold Peter Kruckow MP (1875 - 1940)

Hazel Doreen Kruckow (Dunlop) MP (deceased)

Hazel Dooreen Kruckow (Dunlop) MP (1911 - 1992)

Hazel Kruckow (Dunlop) MP (deceased)

Henny Cathrine Marie Kornerup Kruckow MP (1893 - 1976)

Henrick Kruckow MP (c.1674 - d.)

Hilda Magdalene Kruckow MP (1901 - 1980)

Hilda Mary Kruckow MP (1878 - 1923)

Jens Axelsen Kruckow MP (b. - 1621)

Johan Kruckow (Hansson) MP (deceased)

Johan Hansson Kruckow MP (1444 - 1536)

Johan Jannikinus Kruckow MP (1380 - 1455)

Johanessen Johnsen Kruckow MP (deceased)

Johannes Kruckow MP (c.1465 - d.)

Johannes (Jannikinus) Kruckow MP (c.1350 - 1389)

Johannes Kruckow MP (c.1350 - c.1400)

Nevnt hhv. 1394 og 1389–97.

John Johansson Kruckow MP (c.1523 - d.)

Jorgen Mathiasen Kruckow MP (1786 - d.)

Jorgen Pedersen Kruckow (PK) MP (1726 - d.)

Jørgen Frederiksen Kruckow MP (1610 - 1682)

Achelis 1912: Jørgen Cruckow blev student fra Odense, universitet i København 4 maj 1635, Rostock sep 1637, kapellan i Notmark 1645, sognepræst ss 1648 eller 1649. Ved Jørgen Cruckows død skrev bisp Je...

Jørgen Johansson Kruckow MP (c.1525 - 1606)

Ifølge andre profiler født i Notmark, Aabenraa, Denmark

Jørgen Feddersen Kruckow MP (1726 - 1760)

Jørgen Jørgensen Kruckow MP (c.1645 - c.1695)

Jørgen Urup Kruckow MP (1900 - d.)

Jørgen Kruckow MP (c.1685 - 1719)

Jørgen Hansson Kruckow MP (b. - 1601)

Jørgen Frederiksen Kruckow MP (1566 - 1648)

Jørgensdatter Kruckow MP (deceased)