Surnames » Leveika » Profiles
Photo
Name

Leveika (deceased)

? Leveika (deceased)

Adele Leveikaite (Leveika) (deceased)

Aleksandras Leveika (1912 - d.)

Kyburių apylinkės darbininkas.Gyveno Gineikių kaime.

Aleksandras Leveika (aft.1882 - 1938)

Gyveno Saločių parapijoje.Vedė Saločių bažnyčioje 1908 m. vasario 24 d.Vedė Saločių bažnyčioje 1910 m. vasario 23 d.1929 m. gyveno Vaškų parapijos Nairių vienkiemyje.Žemės nuomininkas.

Aleksandras Leveika (1952 - 2009)

Alfonsas Leveika (deceased)

Algirdas Leveika (c.1936 - 1941)

Ansgaras (Andrius?) Leveika (1834 - 1834)

Antanas Leveika (deceased)

Antanas Leveika (1867 - 1872)

Antanas Leveika (1899 - 1945)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1926 m. vasario 9 d.

Antanas Leveika (1887 - d.)

Iš Krinčino parapijos Paiešmenės dvaro.Našlys vedė Krinčino bažnyčioje 1925 09 22

Antanas Leveika (1920 - d.)

Antanas Leveika (1915 - 1993)

Antons Leveika

Antanas Gasparas Leveika (1831 - 1833)

Antanas Ignacas Leveika (c.1869 - 1939)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Norių kaime.Vedė 1912 m. birželio 12 d.Minimas 1916 m.

Dangola Leveika (1954 - 2010)

Dominykas Juozapas Leveika (1824 - 1886)

Krikštatėviai: Juozapas Gudelis ir Judita Gudelienė.Minimas 1832 m. Gudeliuose. Minimas 1856 m.

Dominykas Mykolas Leveika (1826 - d.)

Kr. Mykolas Gudelis ir Fortūnata Nakvosaitė.

Edvardas Leveika (c.1928 - 1928)

Fabijonas Fortūnatas Leveika (1785 - d.)

Jokūbas Leveika (deceased)

Jonas Leveika (deceased)

Jonas Leveika (1901 - 1901)

Jonas Leveika (deceased)

Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime.Minimas 1901 m.

Jonas Leveika (deceased)

Telžių kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1903 m. spalio 12 d.

Jonas Leveika (c.1855 - 1941)

Julius Leveika (deceased)

Gyveno Nairių vienkiemyje.Minimas 1929 m.

Juozapas Leveika (1755 - 1816)

1755 03 10 - 21 (Įrašo data pradurta įrišant knygą, prieš tai buvęs įrašas yra kovo 10, o po to sekantis yra kovo 21, Juozapas buvo pakrikštytas tarp kovo 10 ir 21) Vaškų RKB pakrikštytas Juozapas, Jok...

Juozapas Leveika (c.1791 - 1856)

1805 m. rekrūtasAtsargos kareivis Juozapas Leveika gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime. Našlys Juozapas Leveika 1827 m. vasario 13 d. Vaškų bažnyčioje vedė Reginą Lazauskaitę iš Kupriškio. Liudijo: Ka...

Juozapas Leveika (1831 - 1835)

Minimas 1832 m. Gudeliuose.

Juozapas Leveika (c.1840 - 1883)

1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Norių kaime Gaudento Vaičeliūno ūkyje.1866 m. gyveno Norių k.Santuoka Vaškų b. 1866 m. spalio 11 d. Benonas Vaičeliūnas, Jonas Stapulionis, Jonas Nakvosas. 1883 m. tarna...

Juozapas Leveika (1866 - 1866)

Juozapas Leveika (1911 - d.)

Vaškų valsčiaus darbininkas.Gyveno Nečionėlių kaime.Vedė 1950 m.

Juozapas Leveika (c.1867 - 1868)

Juozapas Leveika (deceased)

Juozas Leveika (1866 - 1866)

Jurgis Motiejus Leveika (1845 - d.)

Motina užrašyta Dambrauskaitė.Kr. Motiejus Kruopis ir Kazimiero Petruokos žmona Elžbieta.

Jurgis Mykolas Leveika (1830 - 1830)

Karolis Leveika (deceased)

Gyveno Nairių vienkiemyje.Minimas 1929 m.

Kazimieras Leveika (deceased)

Kazimieras Leveika (deceased)

Minimas 1916 m.

Kazimieras Leveika (c.1868 - d.)

Iš Krinčino parapijos Dagilynės dvaro.Vedė Krinčino bažnyčioje 1909 06 05

Kazimieras Vincentas Leveika (1802 - d.)

Krikštatėviai: Antanas Vaičiuliūnas su Barbora Zamaliene, visi iš Užušilės (Majelių).

Kazimieras Baltramiejus Leveika (1793 - d.)

Kazimieras Leveika (1872 - d.)

Konstantinas Leveika (b. - c.1992)

Vaškų valsčiaus žemdirbys.Gyveno Norių kaime.

Kristupas (Krysctoph) Leveika (deceased)

Minimas 1738m Leveikonių kaime

Mykolas Leveika (deceased)

Mykolas Leveika (1794 - 1868)

Gyveno Vaškų parapijos Gudelių kaime.1823 m. lapkričio 20 d. vedė Juozapotą Gudelytę iš Gudelių. Liudijo: Vincentas Leveika, Dominykas Steponavičius, Benediktas Ilakis.Mykolas Leveika 1831 m. gyveno Sa...

Petras Leveika (deceased)

Petras Leveika (b. - 1873)

Petras Leveika (deceased)

Petras Povilas Leveika (1827 - 1846)

Kr. Juozapas Gudelis ir Regina Gudelienė.Minimas 1832 m. Gudeliuose.

Petre Leveika (deceased)

Povilas Leveika (c.1820 - 1900)

Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime.

Povilas Leveika (deceased)

Povilas Leveika (deceased)

Povilas Tomas Leveika (1824 - d.)

Krikštatėviai: Juozapas Leveika ir Domicelė Nakvosienė.1852 m. gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1852 m. rugsėjo 30 d.Minimas 1858 m.

Pranas Leveika (1932 - 1993)

Pranas Leveika (deceased)

Rimantas Leveika (1955 - 2018)

Stasis Leveika (1948 - 2020)

Steponas Leveika (deceased)

Gyveno Nairių vienkiemyje.Minimas 1929 m.

Tomas Leveika (1906 - d.)

Vincentas Leveika (c.1794 - 1864)

1826 11 16 Saločių RKB tuokėsi jaunikaitis Vincentas Leveika iš Gudelių Vaškų parapijos ir Barbora Mikšiūnaitė iš Nemeikšiūnų Saločių parapijos. Liudijo: Juozapas Leveika, Dominykas Steponavičius, Zigm...

Vincentas Leveika (1877 - 1910)

1904 01 28 Saločių RKB tuokėsi Kiburių valsčiaus valstietis jaunikaitis Vincentas Leveika 27 metų su mergina Domicele Paškevičiūte 33 metų iš Gripkelių. Jaunojo tėvai valstiečiai Vincentas ir Kotryna N...

Vincentas Leveika (deceased)

Minimas 1916 m.

Vincentas Mikalojus Leveika (1822 - 1885)

Minimas 1832 m. Gudeliuose.Minimas 1856 m.

Vincentas Leveika (1836 - 1893)

Kyburių valsčiaus valstietis.Gyveno Manikūnų kaime. Santuokos metu gyveno Nemeikšiūnuose.

Vladislovas Leveika (deceased)